Θ Vì sao bạn nên điền mẫu yêu cầu tư vấn chi tiết? 

  • Biết rõ yêu cầu tư vấn càng chi tiết, giúp cung cấp cho bạn thông tin số liệu liên quan chính xác hơn.
  • Rút ngắn hơn 50% thời gian xử lý nhu cầu của bạn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GỬI TIẾT KIỆM

Tên họ đầy đủ
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
3. Năm sinh (ngày/tháng/năm)
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Phường (xã)+Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: P.3+Q.1+TP.HCM
VD: 20 (là 20 triệu đồng) hoặc 1000 (là 1 tỷ đồng)
VD: 3 (là gửi 3 tháng) hoặc 12 (là gửi 3 tháng)