Đăng ký tư vấn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GỬI TIẾT KIỆM

Tên họ đầy đủ
Số chứng minh nhân dân
3. Năm sinh (ngày/tháng/năm)
Số di động liên hệ. Lưu ý kiểm tra lại thật kỹ, tránh sai số không thể liên hệ lại.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Phường (xã)+Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: P.3+Q.1+TP.HCM
VD: 20 (là 20 triệu đồng) hoặc 1000 (là 1 tỷ đồng)
VD: 3 (là gửi 3 tháng) hoặc 12 (là gửi 3 tháng)

 

error: Content is protected !!