Hãy cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, nêu rõ nhu cầu & điều kiện hồ sơ của bạn  >> để ngân hàng, công ty tài chính trực tiếp xem xét tư vấn trước khi nộp hồ sơ.

Tên họ đầy đủ
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
3. Năm sinh (ngày/tháng/năm)
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Phường (xã)+Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: P.3+Q.1+TP.HCM
VD: 20 (là 20 triệu đồng) hoặc 1000 (là 1 tỷ đồng)
VD: 3 (là gửi 3 tháng) hoặc 12 (là gửi 3 tháng)