Đăng ký máy quẹt thẻ (ATM,Visa, Master card) 1

Hãy cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, nêu rõ nhu cầu & điều kiện hồ sơ của bạn  >> để ngân hàng, công ty tài chính trực tiếp xem xét tư vấn trước khi nộp hồ sơ.

Họ tên đầy đủ của người đại diện đăng ký máy quẹt thẻ
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
Ngày tháng năm sinh chính xác
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi điện thoại sai số, không liên hệ được sẽ gửi mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh).
Huyện (Quận)+ Tỉnh (Thành phố).
Mô tả cụ thể sản phẩm, dịch vụ muốn cà thẻ cho khách hàng
Số tiền dự kiến khách hàng sẽ cà thẻ mỗi tháng bao nhiêu?
Bạn muốn đăng ký mấy máy cà thẻ