Đăng ký Máy quẹt thẻ

Θ Chúng tôi từ chối xử lý tất cả yêu cầu tư vấn khi kiểm tra:

  • Thông tin đăng ký không đúng với tình trạng thực tế.
  • Tên & CMND đăng ký không có trong dữ liệu dân số quốc gia.
Họ tên đầy đủ của người đại diện đăng ký máy quẹt thẻ
Số chứng minh nhân dân người vay
Ngày tháng năm sinh chính xác
Số di động liên hệ. Lưu ý kiểm tra lại thật kỹ, tránh sai số không thể liên hệ lại.
Khi điện thoại sai số, không liên hệ được sẽ gửi mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh).
Huyện (Quận)+ Tỉnh (Thành phố).
Mô tả cụ thể sản phẩm, dịch vụ muốn cà thẻ cho khách hàng
Số tiền dự kiến khách hàng sẽ cà thẻ mỗi tháng bao nhiêu?
Bạn muốn đăng ký mấy máy cà thẻ
error: Content is protected !!