Đăng ký tư vấn vay tín chấp

Θ Tại sao cần điền đầy đủ các thông tin người vay vốn?

  • Đây là các thông tin thực sự cần thiết để tư vấn phù hợp từng nhu cầu riêng của bạn.
  • Đăng ký thông tin không đúng thực tế, không rõ ràng, gửi nhiều yêu cầu lần.. chúng tôi xin từ chối xử lý yêu cầu tư vấn.

Θ Khoảng bao lâu sẽ được liên hệ tư vấn vay vốn thế chấp?

  • Trong vòng 24h, kể từ khi nộp yêu cầu tư vấn vay vốn.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong giờ làm việc hành chính.

ĐĂNG KÝ VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP 

Họ tên đầy đủ của người vay
Số chứng minh nhân dân người vay
Ngày tháng năm sinh chính xác
Số di động liên hệ. Lưu ý kiểm tra lại thật kỹ, tránh sai số không thể liên hệ lại.
Khi điện thoại sai số, không liên hệ được sẽ gửi mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh).
Huyện (Quận)+ Tỉnh (Thành phố).
VD: 12 (là 12 triệu). Nếu mức yêu cầu vay quá cao so với khả năng cho vay. Hồ sơ sẽ không được xét.
Hãy chọn tất các điều kiện bạn có được. Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ hồ sơ theo như mục đã chọn.
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 0 (là không có nợ) hay 34 (là 34 triệu đang nợ).
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 10 ngày hoặc đang bị nợ xấu (còn nợ chưa trả hết gốc).
Chọn hết các tổ chức đã xin xét vay vốn trong 4 tháng gân đây.
error: Content is protected !!