Θ Vì sao bạn nên điền mẫu yêu cầu tư vấn chi tiết? 

  • Biết rõ yêu cầu tư vấn càng chi tiết, giúp cung cấp cho bạn thông tin số liệu liên quan chính xác hơn.
  • Rút ngắn hơn 50% thời gian xử lý nhu cầu của bạn.

ĐĂNG KÝ VAY VỐN DOANH NGHIỆP

Tên đầy đủ của doanh nghiệp
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: Q.1+TP.HCM
Nếu duyệt cho vay thấp hơn số tiền này, bạn sẽ không đồng ý vay.
(Được chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
Địa chỉ tài sản thế chấp/Carvet xe ôtô (tên xe +năm xe)
VD: 200 (là 200 triệu đồng) hoặc 1000 (là 1tỷ đồng)
VD: 500 (là 500 triệu đồng) hoặc 3000 (là 3 tỷ đồng)
VD: 0 (không có) hoặc vpbank, techcombank..