Đăng ký tư vấn vay vốn Doanh nghiệp

Θ Tại sao cần điền đầy đủ các thông tin người vay vốn?

  • Đây là các thông tin thực sự cần thiết để tư vấn phù hợp từng nhu cầu riêng của bạn.
  • Đăng ký thông tin không đúng thực tế, không rõ ràng, gửi nhiều yêu cầu lần.. chúng tôi xin từ chối xử lý yêu cầu tư vấn.

Θ Khoảng bao lâu sẽ được liên hệ tư vấn vay vốn thế chấp?

  • Trong vòng 24h, kể từ khi nộp yêu cầu tư vấn vay vốn.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong giờ làm việc hành chính.

ĐĂNG KÝ VAY VỐN DOANH NGHIỆP

Tên đầy đủ của doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ trực tiếp
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: Q.1+TP.HCM
Nếu duyệt cho vay thấp hơn số tiền này, bạn sẽ không đồng ý vay.
(Được chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
Địa chỉ tài sản thế chấp/Carvet xe ôtô (tên xe +năm xe)
VD: 200 (là 200 triệu đồng) hoặc 1000 (là 1tỷ đồng)
VD: 500 (là 500 triệu đồng) hoặc 3000 (là 3 tỷ đồng)
VD: 0 (không có) hoặc vpbank, techcombank..
error: Content is protected !!