ĐĂNG KÝ VAY VỐN DOANH NGHIỆP

Hãy cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, nêu rõ nhu cầu & điều kiện hồ sơ của bạn  >> để ngân hàng, công ty tài chính trực tiếp xem xét tư vấn trước khi nộp hồ sơ.

Tên đầy đủ của doanh nghiệp
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: Q.1+TP.HCM
Nếu duyệt cho vay thấp hơn số tiền này, bạn sẽ không đồng ý vay.
(Được chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
Địa chỉ tài sản thế chấp/Carvet xe ôtô (tên xe +năm xe)
VD: 200 (là 200 triệu đồng) hoặc 1000 (là 1tỷ đồng)
VD: 500 (là 500 triệu đồng) hoặc 3000 (là 3 tỷ đồng)
VD: 0 (không có) hoặc vpbank, techcombank..