Hãy cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, nêu rõ nhu cầu & điều kiện hồ sơ của bạn  >> để ngân hàng, công ty tài chính trực tiếp xem xét tư vấn trước khi nộp hồ sơ.

Họ tên đầy đủ của người vay
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
Ngày/tháng/năm sinh
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM
Vay tối đa 50-70% giá trị tài sản thế chấp (được ngân hàng định giá)
(Chỉ cần chọn một mục)
Giá trị mua bán hiện tại của tài sản nếu rao bán
Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM
Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ hồ sơ theo như mục đã chọn.
Tính thu nhập cả 2 vợ chồng. VD: 15 (là15 triệu)
Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc
VD: 0 (không có nợ) hay 34 (là còn nợ 34 triệu).
VD: 0 (không có) hoặc Vpbank, Techcombank..
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 30 ngày hoặc đang bị nợ xấu (từ ngày trả hết toàn bộ nợ gốc).