Hãy điền đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, để chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của bạn  >> Xử lý yêu cầu nhanh chóng, chính xác hơn.

Họ tên đầy đủ của người vay
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
Ngày/tháng/năm sinh chính xác
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Nếu số điện thoại sai số chúng tôi sẽ liên hệ bạn qua mail.
Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM
Nếu duyệt cho vay thấp hơn số tiền này, bạn sẽ không đồng ý vay nữa.
Địa chỉ tài sản thế chấp: Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM / Carvet xe ôtô (tên xe +năm xe)
Giá trị mua bán hiện tại của tài sản nếu rao bán
Tính thu nhập cả 2 vợ chồng. VD: 15 (là 15 triệu)
VD: 0 (không có nợ) hay 34 (là còn nợ 34 triệu).
VD: 0 (không có) hoặc Vpbank, Techcombank..