Đăng ký vay vốn thế chấp tài sản

Θ Tại sao cần điền đầy đủ các thông tin người vay vốn?

  • Đây là các thông tin thực sự cần thiết để tư vấn phù hợp từng nhu cầu riêng của bạn.
  • Đăng ký thông tin không đúng thực tế, không rõ ràng, gửi nhiều yêu cầu lần.. chúng tôi xin từ chối xử lý yêu cầu tư vấn.

Θ Khoảng bao lâu sẽ được liên hệ tư vấn vay vốn thế chấp?

  • Trong vòng 24h, kể từ khi nộp yêu cầu tư vấn vay vốn.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong giờ làm việc hành chính.

Θ Chúng tôi từ chối xử lý tất cả yêu cầu tư vấn khi kiểm tra:

  • Thông tin đăng ký không đúng với tình trạng thực tế.
  • Tên & CMND đăng ký không có trong dữ liệu dân số quốc gia.
ĐĂNG KÝ VAY VỐN THẾ CHẤP

Họ tên đầy đủ của người vay
Chứng minh nhân dân
Ngày/tháng/năm sinh chính xác
Số di động người vay. Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được.
Nếu số điện thoại sai số chúng tôi sẽ liên hệ bạn qua mail.
Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM
Nếu duyệt cho vay thấp hơn số tiền này, bạn sẽ không đồng ý vay nữa.
Địa chỉ tài sản thế chấp: Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM / Carvet xe ôtô (tên xe +năm xe)
Giá trị mua bán hiện tại của tài sản nếu rao bán
Tính thu nhập cả 2 vợ chồng. VD: 15 (là 15 triệu)
VD: 0 (không có nợ) hay 34 (là còn nợ 34 triệu).
VD: 0 (không có) hoặc Vpbank, Techcombank..
error: Content is protected !!