(Review) Gửi tiết kiệm Techcombank

Các gói gửi tiết kiệm của Techcombank

Tiết kiệm Phát Lộc

 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam: là công dân Việt Nam.
 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ: là công dân Việt Nam cư trú.
 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VND, 500 USD hoặc 500 EUR.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Kỳ hạn: 1 tháng – 36 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.
 • Không được phép rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi.
 • Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến lĩnh, phần lãi sẽ được nhập gốc, và toàn bộ gốc và lãi được chuyển sang hình thức tiết kiệm Thường hoặc tiết kiệm Phát Lộc cùng kỳ hạn hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất nếu tại thời điểm đến hạn Techcombank không huy động kỳ hạn khách hàng gửi.

Tiết kiệm Thường

 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam: là công dân Việt Nam
 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ: là công dân Việt Nam cư trú
 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, AUD, GBP, JPY, SGD.
 • Kỳ hạn: từ 1 đến 36 tháng.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND, 100 USD, 100 EUR, 100 AUD, 100 GBP, 100 JPY, 100 SGD.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt kỳ hạn gửi. Hưởng lãi suất không kỳ hạn khi khách hàng rút trước hạn.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ/định kỳ hàng tháng/định kỳ hàng quý.
 • Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: Trong trường hợp sổ tiết kiệm đến hạn, mà khách hàng không đến tất toán, Techcombank sẽ chuyển sổ Tiết kiệm của khách hàng sang kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn cũ với mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

Tiết kiệm Trả lãi trước

 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam: là công dân Việt Nam
 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ: là công dân Việt Nam cư trú.
 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VND, 500 USD hoặc 500 EUR.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Kỳ hạn: 1 tháng – 36 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi 01 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền.
 • Tất toán trước hạn: Khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ số tiền gửi, theo thời gian gửi thực tế, Ngân hàng sẽ khấu trừ phần lãi đã trả trước vào số tiền gốc trên Sổ Tiết kiệm của khách hàng.
 • Tất toán đúng hạn: Khách hàng được nhận toàn bộ số tiền gốc gửi theo sản phẩm này.
 • Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: Sản phẩm không tự động tái tục. Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn, số tiền gốc được chuyển sang tài khoản giữ hộ, chờ thanh toán của khách hàng mở tại Techcombank, và hưởng lãi suất không kỳ hạn từ thời điểm chuyển sang tài khoản này.

Tiền gửi có kỳ hạn Online

 • Là công dân Việt Nam và người nước ngoài được phép cư trú từ 06 tháng trở lên
 • Có tài khoản thanh toán mở tại Techcombank
 • Đối với Khách hàng người nước ngoài: Kỳ hạn tiền gửi không được lớn hơn thời hạn còn lại của thị thực tại Việt Nam
 • Tiết kiệm mọi lúc mọi nơi với Dịch vụ ngân hàng điện tử F@st i-Bank/ F@st Mobile
 • Giao dịch Online chỉ trong 1 phút mà không cần phải đến Ngân hàng

Hướng dẫn các bước gửi tiết kiệm online

Để gửi tiền ngay, Bạn có thể truy cập dịch vụ Internet Banking hoặc áp dụng theo 4 bước sau khi đăng nhập ứng dụng F@st Mobile:

Hướng dẫn các bước gửi tiết kiệm online

So sánh các sản phẩm Tiền gửi Tiết kiệm

So sánh các gói sản phẩm tiền gửi tại quầy:

So sánh gửi tiết kiệm tại quầy

So sánh các gói sản phẩm tiền gửi online

Tiền gửi có kỳ hạn Online tại Techcombank bao gồm Tiền gửi Online, Tiền gửi Phát Lộc Online, và Tiền gửi Trả lãi trước Online:

So sánh gửi tiết kiệm online

Lãi suất tiết kiệm Techcombank

Lãi suất tiền gửi tại quầy bằng VND:

Lãi suất tiền gửi vnd

Lãi suất tiền gửi tại quầy bằng USD:

Lãi suất tiền gửi usd

Hồ sơ đăng ký mở sổ tiết kiệm

 • Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân còn thời hạn hiệu lực.
 • Khách hàng mang số tiền cần gửi đến trực tiếp CN/PGD Techcombank gần nhất để nộp tiền và mở sổ tiết kiệm.