(Review) Gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank

Các hình thức gửi tiết kiệm Vietinbank

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Vietinbank cung cấp nhiều hình thức gửi tiết kiệm cho khách hàng là cá nhân hay doanhh nghiệp.

Mỗi loại đều có đặc điểm và tiện ích khác nhau. Khách hàng có thể căn cứ vào đặc điểm của nó rồi lựa chọn hình thức cho khoản tiền rảnh rỗi của mình.

Khách hàng cá nhân

Tiết kiệm có kỳ hạn

 • Loại tiền huy động: VND, USD, EUR
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
 • Kỳ hạn: từ 01 tuần, 01 tháng, 02 tháng… đến 60 tháng
 • Lãi suất: theo quy định của NHCT đối với từng kỳ hạn.
 • Được tất toán trước hạn toàn bộ khi có nhu cầu.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND;
 • Được cung cấp dịch vụ thu/chi tiền gửi tiết kiệm tại nhà (nếu có nhu cầu);
 • Được phép chuyển nhượng cho người khác khi có nhu cầu;
 • Có thể ủy quyền cho người khác lĩnh lãi và rút tiền tiết kiệm;
 • Được sử dụng để cầm cố vay vốn tại ngân hàng;
 • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp
 • Được lựa chọn phương thức thanh toán lãi/gốc

Gửi tiết kiệm không kỳ hạn

 • Loại tiền huy động: VND, USD, EUR
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
 • Lãi suất: không kỳ hạn; Lãi được tính cộng dồn hàng ngày, nhập gốc vào ngày cuối tháng.
 • Được gửi thêm hoặc rút tiền vào bất kỳ thời điểm và tại điểm giao dịch nào trong giờ giao dịch của ngân hàng.
 • Được nhận các khoản lãi đến hạn tự động
 • Được cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn.
 • Được mở tài khoản đồng chủ sở hữu hoặc chuyển quyền sở hữu.
 • Được lựa chọn phương thức thanh toán
 • Được xác nhận số dư
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác.
 • Được bảo mật tuyệt đối
 • Được cung cấp dịch vụ thu/chi tại nhà.
 • Được bảo hiểm tiền gửi.

Gửi tiết kiệm đa kỳ hạn

 • Loại tiền tệ: VNĐ;
 • Số tiền gửi tối thiểu: 10,000,000 VNĐ
 • Kỳ hạn gốc: 9, 12, 18, 24 tháng.
 • Kỳ hạn đăng ký rút:
 • KH chủ động lựa chọn các kỳ hạn rút tiền trong kỳ hạn gốc ngay tại thời điểm gửi tiền
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ hạn gốc hoặc tại các thời điểm đăng ký hoặc khi KH tất toán trước hạn.
 • Phương thức tính lãi: Lãi được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày gửi thực tế và lãi suất tương ứng tại các kỳ hạn đăng ký hoặc kỳ hạn gốc.
 • Được tất toán trước hạn toàn bộ khi có nhu cầu.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Được dùng sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay vốn tại VietinBank.

Tiền gửi ưu đãi tỷ giá

 • Loại ngoại tệ bán: USD, EUR
 • Số ngoại tệ bán tối thiểu: 15.000 đơn vị ngoại tệ
 • Số tiền gửi tiết kiệm không thấp hơn số ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá ưu đãi.
 • Kỳ hạn gửi: KH lựa chọn kỳ hạn gửi theo đơn vị tháng, kỳ hạn tối thiểu là 1 tháng
 • Mức tỷ giá ưu đãi căn cứ trên số lượng ngoại tệ KH bán cho NHCT
 • Dành cho khách hàng bán ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam với số tiền gửi tối thiểu bằng số tiền ngoại tệ quy đổi ra VNĐ.
 • Ngoại tệ của khách hàng được mua với tỷ giá ưu đãi so với tỷ giá niêm yết, đồng thời khoản tiền gửi tiết kiệm VNĐ được hưởng lãi suất ưu đãi so với lãi suất tiền gửi TK thông thường.

Tiết kiệm tích lũy

 • Loại ngoại tệ: VND, USD.
 • Kỳ hạn gửi: 1 năm; 2 năm; 3 năm; 5 năm; 10 năm.
 • Định kỳ gửi tiền: 1 tháng/lần
 • Số tiền gửi định kỳ tối thiểu: 100.000VNĐ/10 USD
 • KH không được nộp tiền tại định kỳ cuối cùng.
 • Chu kỳ trả lãi và điều chỉnh lãi suất: 03 tháng hoặc 12 tháng.
 • Thời gian cho phép gửi trễ so với định kỳ gửi tiền: ngày cuối cùng (theo lịch) của tháng đó. Quá thời gian cho phép gửi trễ, KH phải nộp phí phạt.
 • KH được tất toán trước hạn, không được rút một phần gốc trước hạn.
 • Tài khoản TKTL không được tái đáo hạn.
 • Tích lũy tiền gửi cho bản thân và gia đình.
 • Dịch vụ tích lũy tự động từ tài khoản thanh toán
 • Khác: tương tự TGTK có kỳ hạn thông thường

Tiết kiệm trực tuyến

 • Loại tiền gửi: VND.
 • Kỳ hạn: 1-12 tháng.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND.
 • Lãi suất: Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn 3 tháng trở lên sẽ được cộng biên độ lãi suất 0,15%/năm so với lãi suất huy động tiền gửi VND thông thường tại quầy.
 • Ngoài ra, tại từng thời kỳ, khách hàng có thể được hưởng thêm ưu đãi lãi suất cho các kỳ hạn theo quy định của VietinBank.
 • Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ.
 • Tất toán trước hạn: được tất toán trước hạn
 • Lãi suất hấp dẫn cộng biên độ lãi suất 0,15%/năm
 • Kỳ hạn đa dạng
 • Gửi và tất toán mọi lúc mọi nơi
 • An toàn và bảo mật tuyệt đối

>> Vay mua nhà Vietinbank

Khách hàng doanh nghiệp

Không chỉ phát triển dịch vụ cho cá nhân, gửi tiết kiệm Vietinbank còn cung cấp các gói tiết kiệm cho doanh nghiệp. Cụ thể gồm có:

Tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR;
 • Lãi suất: Lãi suất không kỳ hạn;
 • Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản
 • Được sử dụng tài khoản 24/7;
 • Được bảo mật số tiền trên tài khoản của Doanh nghiệp
 • Được sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại (Mobile Banking, Internet Banking) và các dịch vụ quản lý dòng tiền thông minh;
 • Giao dịch thuận tiện tại mạng lưới rộng khắp của VietinBank trên toàn quốc

Tiền gửi đầu tư đa năng

 • Loại tiền huy động: VND;
 • Kỳ hạn gốc: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện
 • Khách hàng được chủ động xây dựng các kỳ hạn rút tiền lựa chọn với sự linh hoạt tối đa về giá trị các khoản tiền rút.
 • Sinh lời cao cho nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất hấp dẫn
 • Được sử dụng các khoản tiền làm tài sản bảo đảm

Tiền gửi ký quỹ

 • Loại tiền ký quỹ: VND;
 • Kỳ hạn ký quỹ: Không kỳ hạn, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
 • Được xác nhận của VietinBank về số tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Được hưởng lãi suất tiền gửi cạnh tranh, thời gian gửi tiền linh hoạt.

Tiền gửi kỳ hạn tự động

Gửi tiết kiệm Vietinbank phát triển sản phẩm này nhằm giúp doanh nghiệp tự động chuyển số dư tròn số (số tiền theo thỏa thuận) từ tài khoản tiền gửi thanh toán vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

 • Đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trong việc thanh toán
 • Được hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo thời gian thực gửi
 • Thu tục đơn giản, thuận tiền  không phải thường xuyên làm thủ tục gửi, rút tiền từ Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn;
 • Lãi suất có thể thay đổi theo lãi thị trường.

Tiền gửi kỳ hạn thông thường

 • Loại tiền huy động: VND, USD, EUR;
 • Kỳ hạn: Linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng (theo ngày/tháng/năm);
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
 • Được linh hoạt tối đa về kỳ hạn gửi tiền;
 • Được đảm bảo an toàn và bảo mật số tiền gửi của Doanh nghiệp;
 • Được sinh lời cao cho nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất hấp dẫn

Đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tự động

 • Loại tiền huy động: VND;
 • Kỳ hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn: Linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
 • Được nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi ngắn hạn của khách hàng;
 • Được sử dụng vốn linh hoạt, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trong thanh toán;
 • Được tiết kiệm thời gian và thủ tục giao dịch: Doanh nghiệp không phải thường xuyên làm thủ tục gửi, rút khoản tiền gửi có kỳ hạn.

>> Vay thế chấp Vietinbank

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietinbank

Kỳ hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)
VND USD EUR VND USD EUR
 Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
 Dưới 1 tháng 0,20 0,00  – 0,20 0,00  –
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 3,10 0,00 0,10 3,00 0,00 0,10
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 3,10 0,00 0,10 3,00 0,00 0,10
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 3,40 0,00 0,10 3,30 0,00 0,10
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 3,40 0,00 0,10 3,30 0,00 0,10
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 3,40 0,00 0,10 3,30 0,00 0,10
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 4,00 0,00 0,10 3,70 0,00 0,10
12 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
36 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20
Trên 36 tháng 5,60 0,00 0,20 4,90 0,00 0,20

>> Mở thẻ tín dụng Vietinbank

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm Vietinbank

Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn

Hình thức gửi tiết kiệm không có kỳ hạn đi kèm, có thể rút tiền mặt ở bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước tới ngân hàng nên lãi suất tiết kiệm không thời hạn thường thấp rất nhiều so với lãi suất gửi tiết kiệm có thời hạn.

Công thức tính lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn:

Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x lãi suất % năm) / 365 (ngày)

Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn

Hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn được quy định một mức kỳ hạn đi kèm với mức lãi suất cam kết tương ứng như kỳ hạn theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm,…  

Nếu bạn rút tiền tiết kiệm trước thời hạn đã giao dịch với ngân hàng, thì lãi suất sẽ được tính theo lãi suất không kỳ hạn.

Công thức tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn:

Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x lãi suất % năm) / 365 (ngày)

Điều kiện tham gia gửi tiết kiệm

 • Tiền gửi VND: Cá nhân người Việt Nam và cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Tiền gửi ngoại tệ: Cá nhân cư trú là người Việt Nam

Hồ sơ thực hiện gửi/rút TGTK

 • Giấy tờ tùy thân (GTTT) của chủ sở hữu TGTK: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước còn hiệu lực;
 • Giấy Đăng ký thông tin KH cá nhân (trong trường hợp KH giao dịch lần đầu tại NHCT)
 • GTTT còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với chủ sở hữu TGTK (trong trường hợp giao dịch thông qua người đại diện theo pháp luật)
 • Bản cam kết về đồng chủ sở hữu (trong trường hợp giao dịch TGTK đồng chủ sở hữu)
 • Sổ/thẻ tiết kiệm (trong trường hợp rút TGTK)

Quy trình thủ tục gửi TGTK

 • Bước 1: KH trực tiếp đến các Điểm giao dịch TGTK của NHCT và hoàn thiện hồ sơ gửi TGTK
 • Bước 2: KH nộp tiền mặt vào tài khoản (ký tên trên Phiếu gửi tiền) hoặc chuyển khoản vào tài khoản (ký tên trên Ủy nhiệm chi)
 • Bước 3: KH nhận lại GTTT và sổ/thẻ tiết kiệm (KH lưu ý đối chiếu các thông tin in trên sổ /thẻ tiết kiệm đảm bảo chính xác)

Thủ tục thanh toán TGTK (tất toán TGTK hoặc rút lãi bằng tiền mặt)

 • Bước 1: KH đến các Điểm giao dịch TGTK của NHCT, xuất trình hồ sơ rút TGTK và ký tên trên sổ/thẻ TK (trường hợp tất toán TGTK)
 • Bước 2: Nhận tiền mặt (ký tên trên Giấy lĩnh tiền) hoặc nhận bằng chuyển khoản/trả nợ vay (ký tên trên Phiếu hạch toán)
 • Bước 3: Nhận lại GTTT và nhận lại sổ/thẻ tiết kiệm (nếu KH chỉ rút lãi, chưa tất toán TK).
>> Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank

 

Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank

Gửi tiết kiệm Vietinbank chắc chắn là sự lựa chọn hữu ích và tối ưu cho mọi khách hàng. Hiện nay, ngân hàng đã có chi nhánh ở tất cả các tỉnh thành với số lượng đông đảo, nhân viên tận tâm đảm bảo phục vụ khách hàng bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào.

Điều mà khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Vietinbank chính là hình thức gửi tiền vô cùng đa dạng, phong phú dành cho cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đặc điểm và lợi ích của mỗi hình thức đều đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện nay. Bên cạnh đó, lãi suất cao hấp dẫn và thường ít biến động sẽ mang đến nguồn lợi cao cho người gửi.

Khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp đều có hình thức gửi tiền phù hợp nhằm đảm bảo nguồn tiền sinh lời và hỗ trợ công việc hiệu quả hơn.

Gửi tiết kiệm tại Vietinbank khách hàng hoàn toàn yên tâm “ăn ngon ngủ sâu” vì tài sản được đảm bảo tuyệt đối.

Không thể phát sinh giao dịch nếu như không có sự xác nhận của khách hàng. Tạo niềm tin, sự an tâm cho khách hàng chính là mục tiêu lâu dài và mãi mãi của Vietinbank.

Hi vọng các thông tin trên đã giúp bạn giải quyết được vấn dề băn khoăn gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào phù hợp và an toàn nhất.

 1. Vay tín chấp Vietinbank
 2. Vay tiêu dùng Vietinbank
 3. Gửi tiết kiệm USD ở ngân hàng nào
 4. Gửi tiết kiệm bằng vàng
 5. Tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn
 6. Máy POS Vietinbank
 7. Vay vốn kinh doanh Vietinbank