Đăng ký mua hàng trả góp

Θ Tại sao cần điền đầy đủ các thông tin người vay vốn?

  • Đây là các thông tin thực sự cần thiết để tư vấn phù hợp từng nhu cầu riêng của bạn.
  • Đăng ký thông tin không đúng thực tế, không rõ ràng, gửi nhiều yêu cầu lần.. chúng tôi xin từ chối xử lý yêu cầu tư vấn.

Θ Khoảng bao lâu sẽ được liên hệ tư vấn vay vốn thế chấp?

  • Trong vòng 24h, kể từ khi nộp yêu cầu tư vấn vay vốn.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong giờ làm việc hành chính.

ĐĂNG KÝ MUA TRẢ GÓP 

Họ tên đầy đủ của người vay
Số chứng minh nhân dân người vay
Ngày tháng năm sinh chính xác
Số di động liên hệ. Lưu ý kiểm tra lại thật kỹ, tránh sai số không thể liên hệ lại.
Khi điện thoại sai số, không liên hệ được sẽ gửi mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh).
Huyện (Quận)+ Tỉnh (Thành phố).
Tên đầy sản phẩm: Thương hiệu + Tên gọi
Giá bán công bố của sản phẩm muốn mua trả góp. VD: 3,5 (là 3.500.000 vnđ)
Số tiền Bạn mua vay là bao nhiêu?. VD: 3,5 (là 3.500.000 vnđ)
Hãy chọn tất các điều kiện bạn có được. Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ hồ sơ theo như mục đã chọn.
VD: 6,5 (là 6.500.000 vnđ)
Nêu ra tất cả khoản nợ còn đang trả góp
VD: 0 (là không có nợ) hay 30,5 (là còn nợ 30.500.000 vnđ).
Nêu ra tất cả các tổ chức, ngân hàng còn đang trả góp
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 10 ngày hoặc đang bị nợ xấu (còn nợ chưa trả hết gốc).
error: Content is protected !!