Vay mua xe ôtô Shinhan Finance

Ưu điểm cho vay mua ôtô Shinhan Finance

 • Thẩm định hồ sơ trong 12 tiếng
 • Giải ngân tối đa 90% giá trị xe
 • Lãi suất cố định từ 8.49%/năm
 • Tùy chọn thanh toán đến 84 tháng

Điều kiện vay mua ôtô trả góp

 • Khách hàng cá nhân quốc tịch Việt Nam, có nhu cầu vay mua xe ô tô từ 09 chỗ trở xuống phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân, gia đình.
 • Khách hàng có khả năng tài chính ổn định từ lương, cho thuê tài sản hoặc tự kinh doanh (công ty hoặc hộ kinh doanh)
 • Khách hàng cam kết mua bảo hiểm xe trong suốt thời gian vay

Vay mua ô tô Shinhan Finance

Hồ sơ cần cung cấp

Hồ sơ pháp lý:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Hộ khẩu thường trú/sổ tạm trú/KT3/giấy xác nhận tạm trú
 • Giấy đăng ký kết hôn/ Xác nhận độc thân

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính:

 • Sao kê tài khoản, bảng lương hàng tháng, xác nhận lương của công ty
 • Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm, quyết định chuyển công tác, quyết định xếp bậc lương
 • Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập và khả năng trả nợ từ công ty, hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ mua xe

 • Hợp đồng mua xe
 • Giấy tờ khác (nếu cần)

Lãi suất vay mua ô tô Shinhan Finance

Biểu phí nợ quá hạn khoản vay

Bảng minh họa lịch trả nợ dự kiến

VD: Khoản vay mua xe ô tô 500 triệu trả góp trong 84 tháng (Đơn vị tính: VNĐ)

Kỳ trả nợ Dư nợ gốc cuối kỳ Gốc trong kỳ Lãi trong kỳ Tổng gốc & Lãi
1 494,047,619 5,952,381 3,605,331 9,557,712
2 488,095,238 5,952,381 3,562,427 9,514,808
3 482,142,857 5,952,381 3,178,896 9,131,277
4 476,190,476 5,952,381 3,476,588 9,428,969
5 470,238,095 5,952,381 3,322,890 9,275,271
6 464,285,714 5,952,381 3,390,749 9,343,130
7 458,333,333 5,952,381 3,239,820 9,192,201
8 452,380,952 5,952,381 3,304,910 9,257,291
9 446,428,571 5,952,381 3,261,975 9,214,356
10 440,476,190 5,952,381 3,115,230 9,067,611
11 434,523,809 5,952,381 3,176,136 9,128,517
12 428,571,428 5,952,381 3,032,130 8,984,511
13 422,619,047 5,952,381 3,090,297 9,042,678
14 416,666,666 5,952,381 3,047,362 8,999,743
15 410,714,285 5,952,381 2,713,704 8,666,085
16 404,761,904 5,952,381 2,961,523 8,913,904
17 398,809,523 5,952,381 2,824,470 8,776,851
18 392,857,142 5,952,381 2,875,684 8,828,065
19 386,904,761 5,952,381 2,741,400 8,693,781
20 380,952,380 5,952,381 2,789,845 8,742,226
21 374,999,999 5,952,381 2,746,941 8,699,322
22 369,047,618 5,952,381 2,616,780 8,569,161
23 363,095,237 5,952,381 2,661,071 8,613,452
24 357,142,856 5,952,381 2,533,710 8,486,091
25 351,190,475 5,952,381 2,575,232 8,527,613
26 345,238,094 5,952,381 2,532,328 8,484,709
27 339,285,713 5,952,381 2,248,484 8,200,865
28 333,333,332 5,952,381 2,446,489 8,398,870
29 327,380,951 5,952,381 2,326,020 8,278,401
30 321,428,570 5,952,381 2,360,650 8,313,031
31 315,476,189 5,952,381 2,242,950 8,195,331
32 309,523,808 5,952,381 2,274,811 8,227,192
33 303,571,427 5,952,381 2,231,876 8,184,257
34 297,619,046 5,952,381 2,118,360 8,070,741
35 291,666,665 5,952,381 2,146,037 8,098,418
36 285,714,284 5,952,381 2,035,260 7,987,641
37 279,761,903 5,952,381 2,060,198 8,012,579
38 273,809,522 5,952,381 2,017,263 7,969,644
39 267,857,141 5,952,381 1,846,981 7,799,362
40 261,904,760 5,952,381 1,931,424 7,883,805
41 255,952,379 5,952,381 1,827,600 7,779,981
42 249,999,998 5,952,381 1,845,585 7,797,966
43 244,047,617 5,952,381 1,744,530 7,696,911
44 238,095,236 5,952,381 1,759,746 7,712,127
45 232,142,855 5,952,381 1,716,842 7,669,223
46 226,190,474 5,952,381 1,619,910 7,572,291
47 220,238,093 5,952,381 1,631,003 7,583,384
48 214,285,712 5,952,381 1,536,840 7,489,221
49 208,333,331 5,952,381 1,545,133 7,497,514
50 202,380,950 5,952,381 1,502,229 7,454,610
51 196,428,569 5,952,381 1,318,072 7,270,453
52 190,476,188 5,952,381 1,416,390 7,368,771
53 184,523,807 5,952,381 1,329,150 7,281,531
54 178,571,426 5,952,381 1,330,551 7,282,932
55 172,619,045 5,952,381 1,246,080 7,198,461
56 166,666,664 5,952,381 1,244,712 7,197,093
57 160,714,283 5,952,381 1,201,777 7,154,158
58 154,761,902 5,952,381 1,121,490 7,073,871
59 148,809,521 5,952,381 1,115,938 7,068,319
60 142,857,140 5,952,381 1,038,420 6,990,801
61 136,904,759 5,952,381 1,030,099 6,982,480
62 130,952,378 5,952,381 987,164 6,939,545
63 124,999,997 5,952,381 852,880 6,805,261
64 119,047,616 5,952,381 901,325 6,853,706
65 113,095,235 5,952,381 830,730 6,783,111
66 107,142,854 5,952,381 815,486 6,767,867
67 101,190,473 5,952,381 747,660 6,700,041
68 95,238,092 5,952,381 729,647 6,682,028
69 89,285,711 5,952,381 686,743 6,639,124
70 83,333,330 5,952,381 623,040 6,575,421
71 77,380,949 5,952,381 600,904 6,553,285
72 71,428,568 5,952,381 539,970 6,492,351
73 65,476,187 5,952,381 515,034 6,467,415
74 59,523,806 5,952,381 472,130 6,424,511
75 53,571,425 5,952,381 387,660 6,340,041
76 47,619,044 5,952,381 386,291 6,338,672
77 41,666,663 5,952,381 332,280 6,284,661
78 35,714,282 5,952,381 300,452 6,252,833
79 29,761,901 5,952,381 249,210 6,201,591
80 23,809,520 5,952,381 214,613 6,166,994
81 17,857,139 5,952,381 171,678 6,124,059
82 11,904,758 5,952,381 124,620 6,077,001
83 5,952,377 5,952,381 85,839 6,038,220
84 0 5,952,381 41,550 5,993,931