Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank (thẻ ATM)

Lợi ích và ưu đãi thẻ ATM Vietcombank

Thẻ kết nối với tài khoản thanh toán VND/USD của khách hàng mở tại Vietcombank, cho phép khách hàng sử dụng tiền trong tài khoản để thực hiện các giao dịch thanh toán tiện ích, đa dạng, linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc.

Tại ATM Vietcombank: Giao dịch rút tiền mặt, vấn tin tài khoản, in sao kê tài khoản, chuyển khoản tới tài khoản trong nội bộ Vietcombank, chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đến thẻ ngân hàng khác, thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ tiền điện, học phí, viễn thông, bảo hiểm, vé máy bay…

Tại ATM của ngân hàng khác có logo Napas: Giao dịch rút tiền mặt, vấn tin tài khoản, in sao kê tài khoản, chuyển khoản sang tài khoản Vietcombank.

Tại các điểm chấp nhận thẻ (POS): Thanh toán linh hoạt tại mạng lưới hàng trăm ngàn POS của Vietcombank và các ngân hàng có logo Napas trên toàn quốc, bao gồm cả các điểm chấp nhận thẻ thanh toán không tiếp xúc contactless

Trên kênh internet và các ứng dụng di động: Mua hàng trực tuyến tiện lợi tại nhiều website, thanh toán qua các ứng dụng di động như Samsung Pay, ứng dụng di động MOCA liên kết thẻ với các Ví điện tử như Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.

Trên kênh VCB Digibank trên trình duyệt web/trên ứng dụng mobile: Giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đến thẻ ngân hàng khác, giao dịch truy vấn thông tin thẻ Vietcombank.

Dịch vụ khách hàng 24/7 qua tổng đài của Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 1900545413.

thẻ ATM Vietcombank

Các loại thẻ ATM Vietcombank

Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24

Điều kiện phát hành
 • Cá nhân từ 15 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đối tượng phát hành thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Thông tin thẻ

 • Hiệu lực thẻ: 6 năm.
 • Số lượng thẻ phụ: tối đa 03 thẻ.

Hạn mức sử dụng thẻ

Loại giao dịch Hạn mức tối đa 01 ngày Hạn mức tối đa 01 lần
Rút tiền mặt

100 triệu VNĐ

Trong hệ thống Vietcombank

Ngoài hệ thống Vietcombank

5 triệu VNĐ

Không quy định (*)
Chi tiêu

200 triệu VNĐ

200 triệu VNĐ

Chuyển khoản qua ATM

100 triệu VNĐ

Dưới 100 triệu VNĐ

Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
Kênh ATM

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank trên trình duyệt web
– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank trên ứng dụng mobile
– Xác thực bằng vân tay/Face ID

5 triệu VNĐ

5 triệu VNĐ

– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ

(*) Áp dụng theo quy định của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas.

Thẻ ghi nợ nội địa đồng thương hiệu Vietcombank – AEON

Điều kiện phát hành
 • ​​​​​​Cá nhân từ 15 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đối tượng phát hành thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.
 • Chủ thẻ có thẻ thành viên AEON Việt Nam

Thông tin sử dụng thẻ

 • Hiệu lực thẻ: vô thời hạn.
 • Số lượng thẻ phụ: không có thẻ phụ.

Hạn mức sử dụng thẻ

Loại giao dịch Hạn  mức tối đa 01 ngày Hạn  mức tối đa 01 lần
Rút tiền mặt

100 triệu VNĐ

Trong hệ thống Vietcombank

Ngoài hệ thống Vietcombank

5 triệu VNĐ

Không quy định (*)

Chi tiêu

200 triệu VNĐ

200 triệu VNĐ

Chuyển khoản qua ATM

100 triệu VNĐ

Dưới 100 triệu VNĐ

Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
Kênh ATM

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank trên trình duyệt web
– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank trên ứng dụng mobile
– Xác thực bằng vân tay/Face ID

5 triệu VNĐ

5 triệu VNĐ

– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ

(*) Áp dụng theo quy định của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas.

Thẻ Đồng Thương Hiệu Co.opmart Vietcombank

Điều kiện phát hành
 • Cá nhân từ 15 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đối tượng phát hành thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.
 • Chủ thẻ đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết của Coopmart.

Thông tin sử dụng thẻ

 • Hiệu lực thẻ: vô thời hạn.
 • Số lượng thẻ phụ: không có thẻ phụ

Hạn mức sử dụng thẻ

Loại giao dịch Hạn mức tối đa 01 ngày Hạn  mức tối đa 01 lần
Rút tiền mặt

100 triệu VNĐ

Trong hệ thống Vietcombank

Ngoài hệ thống Vietcombank

5 triệu VNĐ

Không quy định (*)
Chi tiêu

200 triệu VNĐ

200 triệu VNĐ

Chuyển khoản qua ATM

100 triệu VNĐ

Dưới 100 triệu VNĐ

Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
Kênh ATM

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank trên trình duyệt web
– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank trên ứng dụng mobile
– Xác thực bằng vân tay/Face ID

5 triệu VNĐ

5 triệu VNĐ

– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ

(*) Áp dụng theo quy định của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas.

Thẻ liên kết Vietcombank – Chợ Rẫy Connect24

Điều kiện phát hành
 • Cá nhân từ 15 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đối tượng phát hành thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên​​​​​​​

Thông tin sử dụng thẻ

 • Hiệu lực thẻ: tối đa 06 năm.
 • Tối đa 03 thẻ phụ.

Hạn mức sử dụng thẻ​

Loại giao dịch

Hạn mức tối đa 01 ngày

Hạn mức tối đa 01 lần

Rút tiền mặt

100 triệu VNĐ

Trong hệ thống Vietcombank

Ngoài hệ thống Vietcombank

5 triệu VNĐ

3 triệu VNĐ

Chi tiêu

200 triệu VNĐ

200 triệu VNĐ

Chuyển khoản qua ATM

100 triệu VNĐ

Dưới 100 triệu VNĐ

Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
Kênh ATM

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank
– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ

Thẻ liên kết Vietcombank – Tekmedi – Thống Nhất Connect24.

Điều kiện phát hành thẻ

 • Cá nhân từ 15 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đối tượng phát hành thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên

Thông tin sử dụng thẻ

 • Hiệu lực thẻ: 06 năm.
 • Số lượng thẻ phụ: không có thẻ phụ.

Hạn mức sử dụng thẻ

Loại giao dịch

Hạn mức tối đa 01 ngày

Hạn mức tối đa 01 lần

Rút tiền mặt

100 triệu VNĐ

Trong hệ thống Vietcombank

Ngoài hệ thống Vietcombank

5 triệu VNĐ

3 triệu VNĐ

Chi tiêu

200 triệu VNĐ

200 triệu VNĐ

Chuyển khoản qua ATM

100 triệu VNĐ

Dưới 100 triệu VNĐ

Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
Kênh ATM

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

Kênh VCB Digibank
– Xác thực bằng SMS OTP

100 triệu VNĐ

50 triệu VNĐ

– Xác thực bằng Smart OTP

1 tỷ VNĐ

300 triệu VNĐ​​​​​​​

Biểu phí sử dụng ATM Vietcombank

STT Dịch vụ Mức phí
1 Phí phát hành thẻ lần đầu
1.1 Thẻ Vietcombank Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ) 45.454 VNĐ/thẻ
1.2 Thẻ Vietcombank – AEON Miễn phí
1.3 Thẻ Vietcombank – Coopmart Miễn phí
1.4 Thẻ liên kết sinh viên Miễn phí
2 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Không áp dụng cho các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu; Chưa bao gồm phí phát hành/phát hành lại thẻ; Chỉ áp dụng tại địa bàn HN, HCM) 45.454 VNĐ/thẻ
3 Phí phát hành lại/thay thế thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ)
3.1 Thẻ Vietcombank Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ) 45.454 VNĐ/lần/thẻ
3.2 Thẻ Vietcombank – AEON 45.454 VNĐ/lần/thẻ
3.3 Thẻ Vietcombank – Coopmart 45.454 VNĐ/lần/thẻ
3.4 Thẻ liên kết sinh viên Miễn phí
4 Phí cấp lại PIN 9.090 VNĐ/lần/thẻ
5 Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ
5.1 Giao dịch giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở xuống 5.000 VNĐ/giao dịch
5.2 Giao dịch giá trị lớn hơn 2.000.000 VNĐ và dưới
10.000.000 VNĐ
7.000 VNĐ/giao dịch
5.3 Giao dịch giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên 0,02% giá trị giao dịch (tối thiểu 10.000 VNĐ)
6 Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống VCB
6.1 Rút tiền mặt 1.000 VNĐ/giao dịch
6.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ/giao dịch
7 Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB
7.1 Rút tiền mặt
7.1.1 Mức phí áp dụng từ ngày 15/11/2019 – 31/12/2020 2.500 VNĐ/giao dịch
7.1.2 Mức phí áp dụng ngoài giai đoạn 15/11/2019 – 31/12/2020 3.000 VNĐ/giao dịch
7.2 Vấn tin tài khoản 500 VNĐ/giao dịch
7.3 In sao kê/In chứng từ vấn tin tài khoản 500 VNĐ/giao dịch
7.4 Chuyển khoản 5.000 VNĐ/giao dịch
8 Phí đòi bồi hoàn 45.454 VNĐ/giao dịch
9 Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch
9.1 Tại ĐVCNT của VCB 9.090 VNĐ/hóa đơn
9.2 Tại ĐVCNT không thuộc VCB 45.454 VNĐ/hóa đơn

Thủ tục hồ sơ đằng ký làm thẻ ATM

Đối với khách hàng chưa có tài khoản thanh toán mở tại VCB:

 • Giấy đề nghị mở hồ sơ thông tin khách hàng cá nhân, tài khoản giao dịch và đăng ký dịch vụ ngân hàng (bản gốc).
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn (bản sao có đối chiếu với bản gốc).
 • Các giấy tờ khác theo quy định của VCB về mở tài khoản trong từng thời kỳ.

Đối với khách hàng đã có tài khoản thanh toán mở tại VCB:

 • Đề nghị phát hành thẻ ghi nợ kiêm hợp đồng (bản gốc).
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn (bản sao có đối chiếu với bản gốc).

FAQ – Thẻ ATM Vietcombank

Cách hủy thẻ ATM Vietcombank

Để thực hiện việc hủy thẻ ATM Vietcombank, chủ thẻ phải thanh toán toàn bộ phí đã phát sinh trong tài khoản thẻ. Sau đó, chủ thẻ cần mang theo CMND đến trực tiếp tại chi nhánh hay phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank làm thủ tục hủy.

Thẻ ATM Vietcombank lâu không dùng có bị khóa không?

Nếu tài khoản thanh toán của bạn không phát sinh giao dịch liên tục trong trong 12 tháng thì tài khoản sẽ bị khóa tạm thời. Điều này cũng có nghĩa là thẻ ATM Vietcombank liên kết với tài khoản này cũng bị khóa tạm thời theo.

Mở khóa tài khoản thẻ ATM Vietcombank

Nếu thẻ ATM Vietcombank của bạn bị khóa thì cách duy nhất để mở khóa thẻ là đến các phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank để yêu cầu mở thẻ.

Bạn cần mang CMND bản gốc vì nhân viên giao dịch sẽ yêu cầu bạn xuất trình đầy đủ giấy tờ để đối chiếu mới có thể mở khóa thẻ ATM.

Cách kích hoạt thẻ ATM Vietcombank

Hiện tại Vietcombank chưa hỗ trợ kích hoạt thẻ ATM & đổi mã pin ATM trực tuyến. Bạn chỉ có thẻ kích hoạt thẻ tại máy ATM, qua cách sau:

Kích hoạt thẻ tại máy ATM Vietcombank

Bạn cần phải kích hoặc thẻ lần đầu tại máy ATM Vietcombank, máy của ngân hàng khác sẽ không kích hoạt được nhé.

 • Chọn máy ATM Vietcombank gần nhất
 • Nhét thẻ vào khe nhận thẻ và chọn ngôn ngữ Tiếng Việt để dễ thực hiện
 • Nhập mã pin do ngân hàng cấp để đăng nhập (Mã pin được in trong giấy thông báo mã pin gửi kèm theo thẻ)
 • Chọn chức năng đổi mã pin trên thanh chức năng màn hình của máy ATM
 • Nhập mã pin cũ lại một lẫn nữa (Mã pin do ngân hàng cấp)
 • Nhập mã pin mới lần 1 và nhập lại 2 lần nữa để xác nhận thông tin mã pin mới là chính xác
 • Thông báo thay đổi mã pin, vậy là thẻ của bạn đã kích hoạt thành công.

Nếu không kích hoạt thẻ ATM trong 30 ngày(tính từ ngày nhận được thẻ cứng), ngân hàng Vietcombank sẽ tự động khóa tài khoản.

Kiểm tra tiền trong thẻ ATM Vietcombank

Cách 1: Kiểm tra số dư tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank

Cách 2: Kiểm tra số dư tài khoản tại cây ATM

Cách 3: Kiểm tra số dư tài khoản bằng tin nhắn SMS

 • Kiểm tra số dư tài khoản mặc định: SD hoặc VCB SD gửi 6167
 • Kiểm tra số dư tài khoản tùy chọn: SD [SốTK] ” hoặc “VCB SD [SốTK]” gửi 6167

Lưu ý: Phí dịch vụ truy vấn thông tin: 1.000 VNĐ (nhà mạng khác) và 1.500 VNĐ (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Bạn cũng có thể đăng ký dịch vụ tin nhắn chủ động để được nhận thông báo biến động số dư hoặc các chi tiêu trong thẻ với mức phí là 11.000 VNĐ/tháng

Cách 4: Kiểm tra số dư tài khoản qua ứng dụng di động, người dùng cần đăng ký dịch vụ VCB-Mobile B@nking

Cách 5: Kiểm tra số dư tài khoản qua Website, người dùng cần đăng ký dịch vụ Internet Banking Vietcombank

Lãi suất thẻ ATM Vietcombank

Bạn đang thắc mắc để tiền trong thẻ ATM có lãi không? Ngân hàng Vietcombank có trả lãi suất thẻ ATM là 0.2%/ năm.

VD: Bạn để 100 triệu đồng nguyên trong thẻ suốt 01 năm không có rút ra thì số tiền lãi bạn nhận được sau 01 năm sẽ là: 100 triệu đồng x 0.2% = 200.000 VNĐ.

Cách nạp tiền vào thẻ ATM Vietcombank

 • 1.1 Nạp Tiền Qua Máy ATM
 • 1.2 Nạp Tiền Trực Tiếp Tại Ngân Hàng
 • 1.3 Nạp Tiền Qua Mobile Banking
 • 1.4 Nạp Tiền Qua Internet Banking

Cách đổi mã pin thẻ ATM Vietcombank

 • 1.1 Nạp Tiền Qua Máy ATM
 • 1.2 Nạp Tiền Trực Tiếp Tại Ngân Hàng
 • 1.3 Nạp Tiền Qua Mobile Banking
 • 1.4 Nạp Tiền Qua Internet Banking

Lấy lại mã PIN thẻ ATM

Cầm theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước bản chính tới điểm giao dịch của Vietcombank

Số tiền rút tối thiểu ATM

Số tiền tối thiểu được rút trong 1 lần là 20.000 đồng/lần

Cách rút tiền bằng thẻ ATM

Sau khi tiến hành kích hoạt thẻ ATM, bạn có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ cơ bản của thẻ như: rút tiền, chuyển khoản… Việc rút tiền bằng thẻ ATM Vietcombank cũng diễn ra khá đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện một số bước như sau:

Bước 1: Giống như bất cứ hoạt động nào trên thẻ, để rút tiền bằng thẻ ATM tại cây, việc đầu tiên bạn cần thực hiện đó là đưa thẻ vào cây. Tiến hành nhập mã PIN mà bạn đã đổi khi kích hoạt cho thẻ.

Bước 2: Trên màn hình của máy sẽ hiển thị ra danh sách các lệnh, bạn ấn chọn lệnh “Rút tiền”.

Bước 3: Lúc này màn hình máy ATM sẽ hiện lên một vài số tiền cụ thể cho bạn lựa chọn. Nếu như bạn muốn rút khoản tiền không có trên màn hình, bạn ấn chọn “Số khác” và nhập số tiền.

Số dư tối thiểu trong thẻ ATM

Từ ngày 06/12/2019 trở đi, Vietcombank không áp dụng duy trì số dư tối thiểu của các tài khoản tiền gửi thanh toán đối với tất cả các khách hàng tại Vietcombank. Các năm trước đó, Vietcombank từng yêu cầu duy trì số dư tối thiểu trong thẻ ATM là 50.000 VND.

Cách lấy lại số tài khoản thẻ ATM

Tổng đài của Trung tâm dịch vụ khách hàng (Vietcombank Contact Center): 1900 54 54 13

 • 1.1 Nạp Tiền Qua Máy ATM
 • 1.2 Nạp Tiền Trực Tiếp Tại Ngân Hàng
 • 1.3 Nạp Tiền Qua Mobile Banking
 • 1.4 Nạp Tiền Qua Internet Banking

Thẻ ATM Vietcombank rút được ở ngân hàng nào?

Thẻ ATM Vietcombank có thể rút tiền ở tất cả máy ATM có chữ Napas là hệ thống liên minh giao dịch giữa các ngân hàng khác nhau.