Tỷ giá ngoại tệ Agribank mới nhất ngày hôm nay

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Agribank được cập nhật mới nhất áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.

Hôm nay, cập nhật lúc 08:17 ngày 11/01/2021

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 22,975.00 22,990.00 23,150.00
EUR 27,741.00 27,812.00 28,433.00
GBP 30,739.00 309,259.00 31,487.00
HKD 2,919.00 2,931.00 3,014.00
CHF 25,551.00 25,654.00 26,304.00
JPY 218.00 219.38 224.11
AUD 17,451.00 17,521.00 18,066.00
SGD 17,103.00 17,172.00 17,532.00
THB 735.00 738.00 789.00
CAD 17,849.00 17,921.00 18,305.00
NZD 00,000.00 16,360.00 16,828.00
KRW 00,000.00 20.07 22.14

 

Hôm qua, ngày 11/01/2021 

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 22,975.00 22,990.00 23,150.00
EUR 27,741.00 27,812.00 28,433.00
GBP 30,739.00 309,259.00 31,487.00
HKD 2,919.00 2,931.00 3,014.00
CHF 25,551.00 25,654.00 26,304.00
JPY 218.00 219.38 224.11
AUD 17,451.00 17,521.00 18,066.00
SGD 17,103.00 17,172.00 17,532.00
THB 735.00 738.00 789.00
CAD 17,849.00 17,921.00 18,305.00
NZD 00,000.00 16,360.00 16,828.00
KRW 00,000.00 20.07 22.14