(Review) Vay thế chấp ngân hàng ACB

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) thành lập năm 1993 là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Các sản phẩm vay thế chấp ngân hàng ACB sau:

vay thế chấp ACB

I. VAY THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN

1. Vay mua nhà đất trả góp

Lợi ích và đặc điểm vay thế chấp ở ngân hàng Á Châu (ACB)

 • Thời gian vay: tối đa 180 tháng
 • Ân hạn trả vốn vay: tối đa đến 12 tháng
 • Lãi suất vay thế chấp ngân hàng ACB cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
 • Phương thức giải ngân linh hoạt: giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thanh toán thực tế
 • Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và
  • Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều; hoặc
  • Vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm hoặc trả theo dòng tiền của khách hàng.
 • Số tiền vay: tùy theo giá trị nhà – đất mua hoặc giá trị tài sản thế chấp

Điều kiện vay thế chấp ACB mua đất

 • Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay từ các nguồn sau: lương, sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà – đất hoặc xe, góp vốn, cổ tức
 • Tài sản vay thế chấp: chính nhà – đất dự định mua; hoặc nhà – đất khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của người thân trong gia đình
 • Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, Việt Kiều được phép mua nhà/đất tại Việt Nam
 • Độ tuổi từ 18 trở lên

Thủ tục vay thế chấp ngân hàng ACB gồm:

 • CMND, Hộ khẩu
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ACB
 • GIấy chứng minh thu nhập
 • Hợp đồng mua bán nhà
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo
 • GIấy tờ chứng minh mục đích vay vốn
>> Thế chấp tài sản là gì?

2. Vay xây dựng, sửa chữa nhà ở

Lơi ích và đặc điểm

 • Thời gian vay: tối đa 120 tháng
 • Ân hạn trả vốn vay: tối đa đến 06 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh: tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
 • Số tiền vay: tùy theo giá trị dự toán công trình và tài sản bảo đảm
 • Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và
  • Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều; hoặc
  • Vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm hoặc trả theo dòng tiền của khách hàng
 • Phương thức giải ngân linh hoạt: giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thi công thực tế

Điều kiện vay

 • Vay thế chấp tài sản: bất động sản (nhà/ đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình
 • Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay
 • Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, Việt Kiều có sở hữu nhà tại Việt Nam

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đăng ký vay vốn theo mẫu của ACB
 • GIấy chứng minh thu nhập
 • GIấy phép xây sửa chữa nhà
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo
 • GIấy tờ chứng minh múc đích vay vốn

>> Vay mua nhà ACB

3. Vay mua căn hộ dự án

Lơi ích và đặc điểm

 • Thời gian vay: tối đa 180 tháng
 • Ân hạn trả vốn vay: tối đa đến 12 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
 • Phương thức giải ngân linh hoạt: giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thanh toán thực tế
 • Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và
  • Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều; hoặc
  • Vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm hoặc trả theo dòng tiền của khách hàng.
 • Số tiền vay: tùy theo giá trị nhà – đất mua hoặc giá trị tài sản thế chấp

Điều kiện vay

 • Độ tuổi từ 18 trở lên
 • Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, Việt Kiều được phép mua nhà/đất tại Việt Nam
 • Tài sản thế chấp: chính nhà – đất dự định mua; hoặc nhà – đất khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của người thân trong gia đình

Hồ sơ vay

 • CMND, hộ khẩu
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ACB
 • GIấy tờ chứng minh thu nhập
 • Hợp đồng mua bán căn hộ
 • GIây tờ về tài sản đảm bảo
 • GIấy tờ chứng minh mục đích vay vốn
>> Vay thế chấp Techcombank

III. VAY KINH DOANH

1. Cho vay vốn kinh doanh nhỏ lẻ

Lợi ích và đặc điểm

 • Hồ sơ đơn giản, phục vụ nhanh chóng trong 24 giờ kể từ lúc nhận đủ hồ s
 • Tặng ngay Tài khoản Thương Gia với các ưu đãi:
  • Giảm tối thiểu 30% phí chuyển tiền trong nước
  • Ưu tiên phục vụ tại Chi nhánh/Phòng giao dịch và CC 247
  • Lãi suất bậc thang cao hơn TGTT thông thường
 • Miễn phí quản lý Tài khoản Thương Gia trong vòng 1 năm kể từ ngày mở tài khoản
 • Miễn phí chọn số tài khoản theo nhu cầu
 • Ân hạn vốn đến 06 tháng
 • Miễn phí phạt trả nợ trước hạn khi thanh toán thêm tối đa 100 triệu đồng/tháng.
 • Lịch trả nợ được thiết kế phù hợp với thu nhập của khách hàng

Điều kiện vay

 • Độ tuổi 18 tuổi trở lên
 • Khách hàng là công dân Việt Nam

Hồ sơ vay

 • CMND, hộ khẩu
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo để vay thế chấp nhà đất thuộc sở hữu.

2. Vay đầu tư sản xuất kinh doanh

Lợi ích và đặc điểm

 • Phương thức vay: vay từng lần
 • Ân hạn vốn đến 06 tháng
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động SXKD
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Lãi trả: hàng tháng hoặc hàng quý
  • Vốn trả: hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 12 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm
 • Số tiền vay lên đến 10 tỷ đồng
 • Thời gian vay: Tối đa 84 tháng

Điều kiện vay

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam
 • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD
 • Có tài sản thế chấp: bất động sản, động sản, giấy tờ có giá
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hợp pháp
 • Vay thế chấp nhà đất thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức.

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu cua ACB
 • GIấy chứng minh thu nhập
 • GIấy phép kinh doanh
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo sổ hồng, sổ đỏ nhà đất

3. Vay đầu tư tài sản cố định

Lợi ích và đặc điểm

 • Phương thức vay: vay từng lần
 • Ân hạn vốn đến 06 tháng (ngoại trừ mua PTVT)
 • Phương thức trả nợ:
 • Lãi trả: hàng tháng/ hàng quý
 • Vốn trả: hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang tăng 10-20%/ năm
 • Thời hạn vay:
  • Mua nhà,  đất làm địa điểm SXKD: tối đa 180 tháng
  • Xây dựng nhà/ xưởng/ kho bãi/ văn phòng làm địa điểm SXKD: tối đa 120 tháng
  • Sửa chữa nhà/ xưởng/ kho bãi/ văn phòng làm địa điểm SXKD: 84 tháng
  • Đầu tư MMTB: tối đa 120 tháng
  • Đầu tư PTVT: tối đa 60 tháng
 • Số tiền vay: theo phương án SXKD, giá trị tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ của khách hàng

Điêu kiện vay

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam
 • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD
 • Có tài sản thế chấp: bất động sản, động sản, giấy tờ có giá
 • Hoạt động SXKD hợp pháp

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đề nghi vay vốn theo mẫu của ACB
 • GIấy phép đăng ký kinh doanh
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo
 • GIấy tờ chứng minh thu nhập

4. Vay bổ sung vốn lưu động

Lợi ích và đặc điểm

 • Lãi suất cạnh tranh: tính trên dư nợ giảm dần
 • Thời gian vay: tối đa 12 tháng
 • Phương thức trả nợ linh hoạt: lãi trả hàng tháng/hàng quý; vốn trả cuối kỳ/theo khế ước nhận nợ
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Số tiền vay: theo phương án sản xuất kinh doanh, giá trị tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ của khách hàng

Điều kiện vay vốn thế chấp ngân hàng ACB

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam
 • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD
 • Có tài sản thế chấp: bất động sản, động sản, giấy tờ có giá
 • Hoạt động SXKD hợp pháp

Thủ tục vay thế chấp ngân hàng ACB ngắn hạn gồm:

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu trên
 • GIấy chứng minh thu nhập
 • GIấy phép đăng ký kinh doanh
 • GIây tờ vê đảm bảo tài sản

>> Vay kinh doanh ACB

III. VAY TIÊU DÙNG

1. Vay tiêu dùng linh hoạt

Lợi ích và đặc điểm

 • Phương thức trả nợ linh hoạt
 • Thời hạn vay linh hoạt, lên đến 10 năm
 • Bạn có thể thanh toán thêm tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng để rút ngắn thời hạn trả nợ mà không phải đóng phí phạt
 • Trả nợ trước hạn sau 5 năm cũng không bị tính phí
 • Tư vấn tận nơi bởi Đội ngũ Tư vấn tài chính cá nhân (PFC) chuyên nghiệp, tận tình
 • Đáp ứng nhanh tất cả các nhu cầu vốn của bạn, không giới hạn trong các sản phẩm vay hiện có của ACB
 • Trong 06 tháng đầu tiên, bạn chưa cần phải thanh toán ngay vốn vay

Điều kiện vay

 • Khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt nam.
 • Độ tuổi 18 trở lên

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy tờ chứng minh thu nhập
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ACB

2. Vay phục vụ tiêu dùng cá nhân có thế chấp tài sản

Lợi ích và đặc điểm

 • Thời gian vay: linh hoạt đến 84 tháng
 • Phương thức trả nợ linh hoạt: lãi trả hàng tháng/hàng quý; vốn trả theo phương thức vốn góp đều hoặc vốn góp bậc thang theo định kỳ ≤ 6 tháng.
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Số tiền vay: tối đa theo nhu cầu của khách hàng, khả năng trả nợ và mục đích sử dụng vốn
 • Lãi suất cạnh tranh: tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)

Điều kiện vay

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam
 • Có thu nhập trả nợ
 • Tài sản thế chấp
 • Có phương án vay mục đích tiêu dùng, sinh hoạt xác định được và phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ACB
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo…,

>> Vay tiêu dùng ACB

3. Vay cầm cố giấy tờ có giá

Lợi ích và đặc điểm

 • Thời gian vay phù hợp với nhu cầu của KH(*)
 • Mức cho vay: lên đến 100% giá trị TTK/GTCG
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Cuối kỳ; hoặc
  • Định kỳ hàng tháng/ hoặc định kỳ khác (không quá 06 tháng/lần)
 • Loại tiền vay: VND

Điều kiện vay

 • Độ tuổi từ 18 trở lên
 • Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc cá nhân có quốc tịch nước ngoài

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu
 • GIấy tờ chứng minh thu nhập
 • Bản gốc giấy tờ có giá…,
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo.

4. Vay mua xe ôtô trả góp

Lợi ích và đặc điểm

 • Thời gian vay: linh hoạt đến 84 tháng
 • Phương thức trả nợ linh hoạt: lãi trả hàng tháng/hàng quý; vốn trả theo phương thức vốn góp đều hoặc vốn góp bậc thang
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 16h
 • Số tiền vay: theo nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng
 • Tài trợ mua xe ô tô mới và xe ô tô đã qua sử dụng

Điều kiện vay vốn thế chấp xe ở ACB

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam
 • Có thu nhập trả nợ
 • Tài sản thế chấp
 • Có hợp đồng mua bán xe và các giấy tờ có liên quan

Thủ tục vay thế chấp xe tại ngân hàng ACB

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ACB
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo
 • Hợp đồng mua bán xe, hóa đơn mua bán xe
 • GIấy tờ chứng minh mục đích vay vốn…,

5. Vay học tập, du học

Lợi ích và đặc điểm

 • Thời gian vay linh hoạt đến 120 tháng
 • Lịch trả nợ phù hợp với thu nhập của khách hàng.
 • Dịch vụ trọn gói đi kèm: bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế, thẻ tín dụng, …
 • Thời gian vay linh hoạt đến 120 tháng
 • Lịch trả nợ phù hợp với thu nhập của khách hàng.
 • Dịch vụ trọn gói đi kèm: bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế, thẻ tín dụng, …

Điều kiện vay

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam
 • Có thu nhập trả nợ
 • Có tài sản bảo đảm
 • Có thông báo học phí và các tài liệu liên quan du học

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • GIấy đăng ký vay vốn theo mẫu
 • GIấy tờ chứng minh thu nhập
 • GIấy tờ về tài sản đảm bảo
Tags: