Vay Thế Chấp Ngân Hàng BIDC

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ Việt Nam, nhiều Tập đoàn, công ty lớn của Việt Nam như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam… đã đẩy mạnh hoạt động thương mại và đầu tư vào Campuchia trong các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, hàng không, công nghệ thông tin, nông nghiệp, góp phần đáng kể gia tăng kim ngạch thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Trên cơ sở chỉ đạo thống nhất và ủng hộ của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Phương Nam (cùng quốc tịch Việt Nam) đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDCC) tại Campuchia để triển khai các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… tại thị trường này, với dự án đầu tiên là mua lại Ngân hàng Đầu tư Thịnh Vượng Campuchia (PIB), một ngân hàng nhỏ tại Campuchia do các cổ đông cá nhân góp vốn thành lập năm 2007, tái cơ cấu toàn diện, đổi tên Ngân hàng thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC).

Các sản phẩm vay thế chấp BIDC

  1. Vay mua nhà
  2. Cho vay mua ô tô
  3. Cho vay cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh
  4. Cho vay du học
  5. Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm

1/ Vay mua nhà trả góp BIDC

Lợi ích và đăc điểm

  • Được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình
  • Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện
  • Mức cho vay có thể lên đến 100% giá trị tài sản bảo đảm
  • Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm.
  • Lãi suất vay ngân hàng BIDC khoảng 7,5% năm

Cách trả nợ:

  • Bảo đảm tiền vay: tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc tài sản bảo đảm khác của khách hàng hoặc của bên thứ ba, hoặc kết hợp các hình thức bảo đảm.
  • Trả (gốc + lãi) định kỳ hàng tháng
  • Trả gốc định kỳ, lãi trả hàng tháng

Điều kiện vay thế chấp mua nhà đất

  • Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ
  • Có tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của BIDC
  • Cá nhân người Việt Nam/nước ngoài; tuổi từ 18 đến 55.
  • Sinh sống/thường xuyên làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay.

Hồ sơ vay

  • CMTND của khách hàng, Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú.
  • Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân.
  • Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập để trả nợ.
  • Tài liệu liên quan tới nhà, đất ở cần mua, xây dựng, sửa chữa.
  • Tài liệu liên quan tới tài sản bảo đảm.

2/ Cho vay mua ô tô trả góp BIDC

Tài sản đảm bảo linh hoạt:

  • Chính là chiếc xe mua
  • Có tài sản khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bên thứ ba
  • Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện
  • Mức cho vay lớn (tối đa 90% giá trị xe mua)
  • Thời hạn vay tối đa: 5 năm
  • Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần

Điều kiện vay

  • Là hộ gia đình
  • Cá nhân người Việt Nam/nước ngoài

Các điều kiện cơ bản khi vay vốn:

  • Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ
  • Có tài sản đảm bảo phù hợp với các quy định của BIDC
  • Sinh sống/thường xuyên làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay

Hồ sơ vay

  • Sổ hộ khẩu/KT3/Sổ tạm trú/Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
  • Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập
  • Tài liệu liên quan đến xe vay mua
  • Tài liệu liên quan đến tài sản đảm bảo.
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của BIDC)

3/ Cho vay cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh

Lợi ích và đặc điểm

  • Lãi suất vay thế chấp tài sản cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần
  • Thời hạn cho vay tối đa: 12 tháng
  • Phương thức cho vay: theo món hoặc theo hạn mức tín dụng
  • Tài sản đảm bảo linh hoạt: Tài sản thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bên thứ ba
  • Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện

Điều kiện vay

Là các khách hàng:

  • Hộ gia đình
  • Cá nhân người Việt Nam

Các  điều kiện cơ bản khi vay vốn:

  • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD đủ để trả nợ vay.
  • Có tài sản đảm bảo phù hợp với các quy định của (BIDC)
  • Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
  • Vay vốn thế chấp tài sản nhà đất

Hồ sơ vay

  • CMND, sổ hộ khẩu
  • Hồ sơ tài sản đảm bảo
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
  • GIấy phép đăng ký kinh doanh
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Ngân hàng)

4/ Cho vay du học BIDC

Lợi ích và đặc điểm

  • Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện
  • Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần
  • Mức cho vay: tối đa 100% học phí và chi phí du học
  • Thời gian cho vay tối đa lên tới 10 năm.
  • Khách hàng có thể sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm:
  • Cho vay thanh toán chi phí du học
  • Chuyển tiền thanh toán chi phí du học
  • Phát hành hợp đồng tín dụng hạn mức
  • Mở thẻ tiết kiệm/tài khoản và xác nhận số dư thẻ tiết kiệm/tài khoản
  • Bảo đảm tiền vay: tài sản thế chấp thuộc sở hữu của chính người đi vay hoặc được bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.

Cách trả nợ:

  • Trả gốc định kỳ, lãi trả hàng tháng
  • Trả (gốc + lãi) định kỳ hàng tháng

Điều kiện vay thế chấp du học

  • Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ
  • Có tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của (BIDC)
  • Cá nhân người Việt Nam/nước ngoài; tuổi từ 18 đến 55.
  • Sinh sống/thường xuyên làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay

Hồ sơ vay

  • Sổ hộ khẩu, Hộ chiếu, visa của du học sinh,
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân (trong trường hợp người vay không phải là du học sinh)
  • Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập để trả nợ;
  • Tài liệu liên quan đến tài sản đảm bảo khoản vay thế chấp
  • Tài liệu liên quan đến khóa học, các giấy tờ phải chứng minh các khoản phải thanh toán cho cơ sở đào tạo trong quá trình du học hoặc yêu cầu của Lãnh sự quán.
  • CMTND/hộ chiếu,sổ hộ khẩu của người vay.
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của BIDC);

5/ Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm

Lợi ích và đặc điểm

  • Lãi suất: hấp dẫn, cạnh tranh.
  • Thủ tục: đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng.
  • Thời hạn vay vốn: linh hoạt, do BIDC và khách hàng thoả thuận, phù hợp với nhu cầu vay vốn của khách hàng và thời hạn còn lại của GTCG/TTK.
  • Mức cho vay/chiết khấu: hấp dẫn, tối đa lên tới 100% mệnh giá GTCG/TTK.

Các hình thức vay:

  • Cho vay bảo đảm bằng GTCG/TTK: Cho vay theo món hoặc hạn mức
  • Chiết khấu: Có thời hạn hoặc toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG
  • Cách trả nợ: nhiều cách, đa dang, phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Điều kiện vay

  • (Đối với GTCG, TTK không do BIDC phát hành: phải được tổ chức phát hành xác nhận tính hợp pháp và đồng ý phong toả trong suốt thời gian vay vốn.)
  • Đối với GTCG, TTK cầm cố/chiết khấu: thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay (hoặc của bên thứ ba) và thuộc một trong các loại sau:
  • Sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do BIDC hoặc một số tổ chức tín dụng khác phát hành.
  • Tín phiếu kho bạc, Trái phiếu kho bạc, Công trái xây dựng tổ quốc
  • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hồ sơ vay

  • CMND/Hộ chiếu của khách hàng vay vốn và của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu (trường hợp GTCG thuộc sở hữu của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu).
  • Bản gốc GTCG;
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của (BIDC);

 

ĐĂNG KÝ VAY THẾ CHẤP

 

Share+
error: Content is protected !!