(Review) Vay thế chấp ngân hàng Kiên Long Bank

Các hình thức vay vốn thế chấp ngân hàng Kiên Long lãi suất thấp nhất. Hướng dẫn điều kiện hồ sơ đăng ký vay thế chấp ngân hàng Kienlongbank.

Vay thế chấp Kiên long

Vay mua nhà Kienlongbank trả góp lãi suất thấp

Ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 27/10/1995 Giấy phép thành lập: Số 0056/NH-GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 27/10/1995, Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 10 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ 36, ngày 22 tháng 7 năm 2015.

Ngân hàng có một Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Các hoạt động chính: Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá.

Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

Vay mua nhà đất, xây sửa chữa nhà ở

Lợi ích và đặc điểm

 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt.
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Vay thế chấp tài sản đảm bảo nhà đất ở
 • Lãi suất vay vốn: 9% – 11,7% năm

Thời hạn cho vay:

 • Đối với cho vay xây dựng/sửa chữa BĐS: Không quá 10 năm.
 • Đối với cho vay mua và xây dựng/sửa chữa BĐS: Không quá 20 năm.
 • Đối với cho vay mua BĐS: Không quá 20 năm.

Số tiền vay:

Trường hợp cho vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua và xây dựng, sửa chữa: Tối đa 70% giá trị BĐS dự định mua cộng (+) 50% chi phí xây dựng, sửa chữa BĐS.

 • Trường hợp TSBĐ là BĐS khác và/hoặc tài sản khác: 100% giá trị BĐS dự định mua và/hoặc chi phí xây dựng, sửa chữa.
 • Trường hợp cho vay mua BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua: Theo quy định Kienlongbank từng thời kỳ.
 • Trường hợp cho vay xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định xây dựng, sửa chữa: Tối đa 90% chi phí xây dựng, sửa chữa BĐS.

Điều kiện vay

 • BĐS được thực hiện giao dịch tọa lạc trên địa bàn hoạt động
 • Kienlongbank (trường hợp TSBĐ là BĐS dự định mua, xây dựng, sửa chữa).
 • Có tài sản bảo đảm.
 • Có khả năng tài chính và phương án trả nợ khả thi.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3,…của người vay, người đồng trách nhiệm và bên bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm thế chấp.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn (theo mẫu Kienlongbank).
>> Vay thế chấp ngân hàng nào rẻ nhất?

Vay mua nhà dự án đối với KHCN

Lợi ích và đặc điểm

 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 20 năm

Số tiền vay:

 • Trường hợp TSBĐ là BĐS khác và/hoặc tài sản khác; hoặc TSBĐ vừa là tài sản hình thành từ vốn vay (chính căn nhà dự định mua) và vừa là BĐS khác/tài sản khác: Tối đa 100% giá trị HĐMB/Hợp đồng chuyển nhượng HĐMB và không vượt quá tỷ lệ giá trị TSBĐ theo quy định Kienlongbank.
 • Trường hợp TSBĐ là tài sản hình thành từ vốn vay (chính căn nhà dự định mua): Không vượt quá tỷ lệ cho vay trên giá trị TSBĐ (do Kienlongbank thẩm định) theo quy định Kienlongbank.

Điều kiện vay

 • Khoản vay thế chấp có TSBĐ theo quy định của Kienlongbank trong từng thời kỳ.
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn cùng địa bàn của Hội sở, các ĐVKD.
 • Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay theo thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3,…của người vay, người đồng trách nhiệm và bên bảo đảm (nếu có);
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Giấy đề nghị vay vốn, phương án vay vốn (theo mẫu Kienlongbank).
vay thế chấp ngân hàng kiên long

Kienlongbank cho vay mua ôtô trả góp ưu đãi

Cho vay mua xe ô tô đối với KHCN

Lợi ích

 • Lãi suất: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND)
 • Thời hạn cho vay:
 • Tối đa 84 tháng (nếu TSBĐ là chính xe mua hoặc là xe ô tô khác xe mua)
 • Tối đa 120 tháng (nếu TSBĐ là BĐS)
 • Lãi suất vay mua ôtô: 8 – 9% năm

Mức cho vay:

 • Tối đa 100% giá trị xe mua do Kienlongbank thẩm định (nếu TSBĐ là BĐS).
 • Tối đa 80% giá trị xe mua do Kienlongbank thẩm định (nếu TSBĐ là chính xe mua hoặc là xe ô tô khác xe mua).

Điều kiện vay

Đối với xe dự định mua hoặc TSBĐ là xe ô tô khác xe dự định mua:

 • Đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định pháp luật.
 • Có nguồn gốc hợp pháp/giấy tờ hợp lệ.

Đối với khách hàng:

 • Có TSBĐ theo quy định của Kienlongbank.
 • Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay theo thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng.

Hồ sơ vay

 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Giấy đề nghị vay vốn, phương án vay vốn: Theo mẫu của Kienlongbank.
>> Vay thế chấp TPBank

Vay kinh doanh BĐS đối với KHCN

Lợi ích

 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt.
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).

Số tiền vay:

 • Trường hợp cho vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS phục vụ hoạt động kinh doanh BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn mua BĐS và/hoặc cộng (+) tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.
 • Trường hợp cho vay xây dựng, sửa chữa BĐS phục vụ hoạt động kinh doanh BĐS: Tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.
 • Trường hợp cho vay mua BĐS phục vụ hoạt động kinh doanh BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn.
 • Trường hợp cho vay mua BĐS phục vụ hoạt động kinh doanh BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn.

Thời hạn cho vay:

 • Trường hợp cho vay mua BĐS/ mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/ xây dựng, sửa chữa BĐS để cho thuê, cho thuê mua: Thời hạn cho vay tối đa 10 năm.
 • Trường hợp cho vay mua BĐS/ mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/ xây dựng, sửa chữa BĐS để bán: Thời hạn cho vay tối đa 05 năm.

Đặc điểm

 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam.
 • BĐS được thực hiện giao dịch tọa lạc trên địa bàn hoạt động của Kienlongbank;
 • Có tài sản bảo đảm nợ vay.
 • Có khả năng tài chính và phương án trả nợ khả thi.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3,…của người vay, người đồng trách nhiệm và bên bảo đảm (nếu có);
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Giấy đề nghị vay vốn, phương án vay vốn (theo mẫu Kienlongbank).
lãi suất vay thế chấp kiên long

Thủ tục hồ sơ vay thế chấp KienLong đơn giản

Cho vay du học

Lợi ích

 • Lãi suất: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt.
  Thời hạn vay: Tối đa 120 tháng
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Mức cho vay: Tối đa 100% chi phí du học.

Điều kiện vay

 • Là người Việt Nam
 • Có tài sản bảo đảm.
 • Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ cho Kienlongbank.
 • Giấy tờ chứng minh người đi du học được cơ quan giáo dục nước ngoài chấp thuận vào học.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3,…của người vay, người đồng trách nhiệm và bên bảo đảm (nếu có);
 • CMND, hộ khẩu (nếu chưa đi học) hoặc Hộ chiếu, visa của người đi du học.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ của người vay và người du học.
 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến đến du học
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Kienlongbank.

Vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lợi ích và đặc điểm

 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Thời hạn cho vay: Căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh; thời gian sinh trưởng của vật nuôi, cây trồng; nhu cầu phục vụ đời sống; khả năng trả nợ của khách hàng…
 • Mức cho vay: Theo phương án kinh doanh của khách hàng hoặc nhu cầu phục vụ đời sống.
 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt.

Điều kiện vay

 • Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay theo thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng.
 • Có dự án, phương án nuôi/trồng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả (không áp dụng cho mục đích phục vụ đời sống).
 • Vay vốn thế chấp có TSBĐ theo quy định của Kienlongbank.
 • Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự (đối với khách hàng cá nhân) hoặc được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật (đối với khách hàng doanh nghiệp).

Hồ sơ vay

 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Giấy đề nghị vay vốn, phương án vay vốn: Theo mẫu của Kienlongbank.

hồ sơ vay thế chấp kiên long

 Điều kiện vay thế chấp ngân hàng Kienlongbank

Vay thấu chi tài khoản đối với KHCN 

Lợi ích và đặc điểm

 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Mức cho vay: Tối đa 90% giá trị/mệnh giá của GTCG.
 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng và không vượt quá ngày hết hạn thấu chi.

Cách trả nợ:

 • Vào ngày chấm dứt thời hạn thấu chi.
 • Vào cuối mỗi ngày khi tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng phát sinh số dư có.

Điều kiện vay

 • Là  người Việt Nam.
 • Có tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá (GTCG) do Kienlongbank phát hành.
 • Có thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Kienlongbank.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD của khách hàng vay, bên bảo đảm (nếu có).
 • GTCG do Kienlongbank phát hành của khách hàng vay, bên bảo đảm (nếu có)
 • Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Kienlongbank.

Cho vay trả góp ngày

Lợi ích và đặc điểm

 • Lãi suất: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Gốc và lãi trả đều hàng ngày.
 • Khách hàng không cần phải đến Ngân hàng đóng tiền hàng ngày. Cộng tác viên phụ trách sẽ chịu trách nhiệm thu và nộp cho khách hàng.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 180 ngày.
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Mức cho vay: tối đa 100.000.000 đồng/khách hàng.
 • Tài sản thế chấp đa dạng: Bất động sản, động sản (bao gồm cả xe gắn máy, ô tô, mô tô).

Điều kiện vay

 • Là người Việt Nam
 • Có khả năng tài chính và thu nhập để trả nợ hàng ngày.
 • Có/Không có tài sản bảo đảm.
 • Có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3,…của người vay, người đồng trách nhiệm và bên bảo đảm (nếu có);
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Giấy đề nghị vay vốn trả góp có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn: Theo mẫu của Kienlongbank.
điều kiện vay thế chấp kiên long

Vay vốn sản xuất kinh doanh Kienlongbank

Vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Lợi ích

 • Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng; nợ gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ.
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Ngân hàng trong từng thời điểm.
 • Thời hạn cho vay: Tùy từng loại hình, thời hạn cho vay được Tổng Giám đốc quy định cụ thể theo từng thời kỳ.
 • Loại tiền cho vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Mức cho vay: Dựa trên nhu cầu vay vốn thực tế và trị giá của tài sản cầm cố và quy định của Ngân hàng Kiên Long từng thời kỳ.

Điều kiện vay

 • Chứng khoán là tài sản bảo đảm phải thuộc “Danh sách CK nhận làm tài sản bảo đảm”.
 • CK là tài sản bảo đảm phải được quản lý biến động giá theo quy định của Ngân hàng.
 • CK mua/đầu tư phải được phép giao dịch, không tranh chấp và không thuộc diện lưu ký có điều kiện.
 • Cá nhân người Việt Nam.
 • Có nguồn trả nợ từ bán chứng khoán đang đầu tư/cổ tức, hoặc các nguồn khác được Ngân hàng chấp nhận.

Hồ sơ vay

 • CMND, Hộ khẩu/KT3.
 • Giấy uỷ quyền bán chứng khoán cầm cố.
 • Tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu CK: Giấy xác nhận góp vốn/Sổ xác nhận cổ đông/Cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu… (đối với CK chưa niêm yết). Giấy xác nhận phong tỏa CK.
 • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Bảng kê số dư tài khoản CK của khách hàng tại các Công ty CK.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm đề nghị cầm cố chứng khoán.

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá đối với KHCN

Lợi ích

 • Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị GTCG do Kienlongbank phát hành
 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: linh hoạt
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Thời hạn cho vay:
 • Cho vay theo hạn mức: Tối đa 12 tháng và không vượt quá thời gian còn lại của GTCG.
 • Cho vay từng lần: Không vượt quá thời gian còn lại của GTCG.

Điều kiện vay

 • Khách hàng là cá nhân
 • Có tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá (GTCG) do Kienlongbank phát hành.
 • Có mục đích sử dụng vốn hợp pháp.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3,..của người vay hoặc của bên bảo đảm (nếu có).
 • GTCG do Kienlongbank phát hành của khách hàng vay, bên bảo đảm (nếu có)
 • Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Kienlongbank.

Cho vay đi làm việc ở nước ngoài

Lợi ích và đặc điểm

 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Linh hoạt.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 36 tháng.
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).
 • Số tiền vay: Tối đa 100% tổng các chi phí cần thiết đi làm việc ở nước ngoài và không vượt quá 150 triệu đồng.

Điều kiện vay

 • Có/không có tài sản bảo đảm nợ vay.
 • Cá nhân người Việt Nam là thân nhân của người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được ký kết với Doanh nghiệp.
 • Có khả năng tài chính và phương án trả nợ khả thi.
 • Được Doanh nghiệp bảo lãnh vay vốn.

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3,…của người vay, người đi làm việc ở nước ngoài, người đồng trách nhiệm và bên bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn (theo mẫu Kienlongbank).
Tags: