(Review) Vay thế chấp ngân hàng Quốc Tế (VIB)

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm1996. Ngân hàng đã và đang tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, cùng năng lực quản trị điều hành, tiếp tục chú trọng phát triển mạng lưới ngân hàng bán lẻ và các sản phẩm mới thông qua các kênh phân phối đa dạng để cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói cho các nhóm khách hàng trọng tâm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Các sản phẩm cho vay thế chấp ngân hàng VIB 

 vay thế chấp VIB 

Lãi suất vay thế chấp ngân hàng VIB ưu đãi tốt

I. VAY THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN

1. Vay mua nhà, đất dự án

Lợi ích và đặc điểm

 • VIB hiện đang có nhiều chương trình ưu đãi vay mua nhà đất, căn hộ hấp dẫn.
 • Giá trị khoản vay lên tới 80% tổng nhu cầu vốn và thời hạn vay vốn mua nhà đất, căn hộ lên đến 25 năm.
 • Cách trả nợ: Số tiền trả từng lần linh hoạt tùy theo khả năng tài chính của bạn: trả gốc hàng tháng, hàng quý hoặc 6 tháng/lần và trả lãi hàng tháng.

Điều kiện vay thế chấp ngân hàng VIB

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tính đến thời điểm đáo hạn khoản vay mua nhà đất, căn hộ.
 • Là người Việt Nam hoặc người Việt Nam có vợ/chồng là người nước ngoài
 • Thu nhập dùng để trả nợ tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng

Thủ tục vay thế chấp tại VIB

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Hợp đồng mua bán nhà
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo.
>> Vay thế chấp ngân hàng

2. Vay mua nhà đất đã có sổ

Lợi ích và đặc điểm

 • Ngân hàng VIB hiện đang có nhiều chương trình ưu đãi vay vốn mua nhà, đất, căn hộ với lãi suất hấp dẫn.
 • Giá trị khoản vay lên tới 80% tổng nhu cầu vốn và thời hạn vay vốn mua nhà, đất, căn hộ lên đến 25 năm
 • Cách trả nợ: Số tiền trả từng lần linh hoạt tùy theo khả năng tài chính của bạn: trả gốc hàng tháng, hàng quý hoặc 6 tháng/lần và trả lãi hàng tháng.

Điều kiện vay thế chấp tại ngân hàng VIB

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tính đến thời điểm đáo hạn khoản vay mua nhà đất trả góp.
 • Là người Việt Nam hay người Việt Nam có vợ/chồng là người nước ngoài.
 • Thu nhập ổn định từ 18 tháng trở lên.
 • Vay thế chấp tài sản là bất động sản đang mua hoặc tài sản thuộc sở hữu khác

Hồ sơ vay thế chấp VIB

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Hợp đồng mua bán nhà
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)

3. Vay xây mới, sữa chữa nhà

Lợi ích và đặc điểm

 • VIB hiện đang có nhiều chương trình ưu đãi cho vay xây sửa nhà hấp dẫn.
 • Giá trị khoản vay lên tới 80% tổng nhu cầu vốn và thời hạn vay xây sửa nhà lên đến 15 năm
 • Cách trả nợ: Số tiền trả từng lần linh hoạt tùy theo khả năng tài chính của bạn: trả gốc hàng tháng, hàng quý hoặc 6 tháng/lần và trả lãi hàng tháng.

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tính đến thời điểm đáo hạn khoản vay.
 • Là người Việt Nam hoặc người Việt Nam có vợ/chồng là người nước ngoài
 • Thu nhập ổn định từ 18 tháng trở lên
 • Vay vốn thế chấp tài sản là bất động sản

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • GIấy phép xây sửa nhà
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)
>> Vay thế chấp MB Bank

II. VAY MUA Ô TÔ

1. Vay mua ôtô mới kinh doanh

Lợi ích và đặc điểm

 • VIB đang có nhiều chương trình ưu đãi lãi suất vay mua xe ôtô hấp dẫn.
 • Tối đa 80% giá trị xe và thời gian cho vay mua xe ô tô trả góp tối đa 7 năm
 • Cách trả nợ:
  • Trả gốc: hàng tháng hoặc hàng quý
  • Trả lãi: hàng tháng

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Là người Việt Nam

Thu nhập:

 • Tối thiểu 12 trđ/tháng (nếu khoản vay có từ 2 người trả nợ trở lên)hoặc
 • Tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng (nếu khoản vay có 1 người trả nợ)

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Hợp đồng mua bán xe
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)

2. Vay mua ôtô mới tiêu dùng

Lợi ích và đặc điểm

 • Nhiều ưu đãi lãi suất vay thế chấp ngân hàng VIB mua xe ôtô hấp dẫn từng thời kỳ.
 • Cách trả nợ:
  • Trả gốc: hàng tháng hoặc hàng quý
  • Trả lãi: hàng tháng
 • Tối đa 80% giá trị xe và thời gian cho vay mua xe ô tô trả góp tối đa 8 năm

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Là người Việt Nam
 • Tối thiểu 12 trđ/tháng (nếu khoản vay có từ 2 người trả nợ trở lên hoặc
 • tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng (nếu khoản vay có 1 người trả nợ)

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hợp đồng mua bán xe
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mãu (VIB)

3. Vay mua ôtô cũ tiêu dùng

 • Lợi ích và đặc điểm
 • VIB đang có nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn.
 • Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75%  giá trị tài sản thế chấp do VIB quy định và tối đa 6 năm
 • Cách trả nợ:
  • Trả gốc: Hàng tháng hoặc hàng quý
  • Trả lãi:  Hàng tháng

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Là người Việt Nam
 • Thu nhập: Tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hợp đồng mua bán xe
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)

4. Vay mua ôtô cũ kinh doanh

 • Lợi ích và đặc điểm
 • VIB đang có nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn.
 • Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75%  giá trị tài sản thế chấp do VIB quy định và tối đa 5 năm
 • Cách trả nợ:
  • Trả gốc: hàng tháng hoặc hàng quý
  • Trả lãi: hàng tháng

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Là người Việt Nam
 • Tối thiểu 12 triệu đồng/tháng (nếu khoản vay có từ 2 người trả nợ trở lên)hoặc
 • tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng ( nếu khoản vay có 1 người trả nợ)

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hợp đồng mua bán xe
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu

III.  VAY TIÊU DÙNG

1. Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Lợi ích và đặc điểm

 • VIB đang có nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn
 • Tối đa 80% nhu cầu vốn và không vượt quá 1 tỷ đồng/khoản vay và tối đa 8 năm
 • Cách trả nợ
  • Trả gốc: hàng tháng hoặc hàng quý
  • Trả lãi: hàng tháng

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Là người Việt Nam
 • Tối thiểu 12 trđ/tháng (nếu khoản vay có từ 2 người trả nợ trở lên hoặc
 • tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng (nếu khoản vay có 1 người trả nợ)
 • Vay thế chấp nhà đất hoặc xe ôtô.

Hồ sơ vay

 • CMND, sỏ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Hồ sơ đảm bảo về tài sản
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)

2. Vay cầm cố giấy tờ có giá

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, miễn phí phạt trả nợ trước hạn
 • Cho vay lên đến 100% giá trị giấy tờ có giá tính tại thời điểm đáo hạn khoản vay.
 • Thời hạn vay lên đến 24 tháng;

Điều kiện vay

 • Đủ 18 trở lên, không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Là người Việt Nam

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • Bản gốc giấy tờ có giá
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)

III. VAY KINH DOANH

1. Vay bổ sung vốn kinh doanh

Lợi ích và đặc điểm

 • VIB đang có nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn.
 • Thời gian cho vay:
 • Cho vay theo từng lần:
  • Tài sản bảo đảm là Bất động sản và/hoặc Giấy tờ có giá do VIB phát hành: Tối đa 60 tháng.
  • TSBĐ là Phương tiện vận tải: Tối đa 48 tháng.
  • Cho vay theo hạn mức: Tối đa 12 tháng, thời hạn mỗi khế ước nhận nợ tối đa 9 tháng.
 • Giá trị khoản vay: Tối đa 80% nhu cầu vốn kinh doanh của phương án vay, đồng thời không vượt quá tỷ lệ cho vay trên giá trị định giá tài sản bảo đảm.
 • Cách trả nợ:
  • Trả lãi:  Định kỳ hàng tháng.
  • Trả gốc:
   • Cho vay hạn mức ngắn hạn: Trả gốc theo thời hạn mỗi Khế ước nhận nợ.
   • Cho vay từng lần ngắn hạn: Định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc cuối kỳ.
   • Cho vay từng lần trung hạn: Định kỳ hàng tháng, hàng quý.

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Cá nhân, hộ gia đình là người Việt Nam
 • Vay thế chấp nhà đất hoặc xe ô tô chính chủ.

Hồ sơ vay

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • GIấy phép đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)

2. Vay kinh doanh nghiệp siêu nhỏ

Lợi ích và đặc điểm

 • Ngân hàng VIB hiện đang có nhiều chương trình ưu đãilãi suất cho doanh nghiệp vay vốn hấp dẫn.
 • Khoản vay vốn cho doanh nghiệp được cấp theo món hoặc theo hạn mức.
 • Giải ngân 1 lần hoặc nhiều lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản của khách hàng/ bên thụ hưởng.

Phương thức trả vay

 • Trả lãi hàng tháng. Trả gốc theo thời gian của từng lần nhận nợ.
 • Thời hạn vay: Tối đa là 12 tháng.

Điều kiện vay

 • Đủ 18 tuổi trở lên, không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Là người Việt Nam.
 • Hồ sơ vay
 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hố sơ chứng minh thu nhập
 • GIấy phép đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn theo mẫu (VIB)

3. Vay đầu tư tài sản cố định

Lợi ích và đặc điểm

 • Dịch vụ vay vốn đầu tư với nhiều chương trình ưu đãi lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng VIB luôn cạnh tranh tốt.
 • Giá trị khoản vay đầu tư: Tối đa 80% nhu cầu vốn của phương án vay.
 • Trả gốc: Định kỳ hàng tháng, hàng quý.
  Trả lãi: Định kỳ hàng tháng.
 • Thời gian cho vay vốn đầu tư:Tài sản bảo đảm là Bất động sản và/hoặc Giấy tờ có giá do VIB phát hành: Tối đa 84 tháng. TSBĐ là Phương tiện vận tải: Tối đa 60 tháng.

Điều kiện vay thế chấp tại VIB

 • Đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay vốn đầu tư
 • Là người Việt Nam
 • Tổng thu nhập dùng để trả nợ tối thiểu 10 triệu đồng/tháng

Hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng VIB

 • CMND, sổ hộ khẩu
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập
 • GIấy đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • GIấy đề nghị vay vốn