Vay Thế Chấp Ngân Hàng Vietcombank 2019

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức đi vào hoạt động từ năm 1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối ra đời từ Nghị định số 115/CP ngày 30/10/1962 của Chính Phủ. Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Vietcombank đảm nhận các nhiệm vụ chủ yếu như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế, cho vay ngoại thương, tham gia quản lý ngoại hối, tăng cường và mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị và văn hoá với nước ngoài.

Lãi suất vay tiền ngân hàng Vietcombank

Lãi suất vay vốn ưu đãi:

 • 7.7% năm đầu
 • 8.6% hai năm đầu

Lãi suất sau ưu đãi: LSTK 24T + Biên 3.5% (10.5%)

Phạt trả nợ trước hạn:

 • Năm 1: Năm đầu 1%
 • Năm 2 – 5: 0.5%
 • Từ năm 6: Free

Sản phẩm vay thế chấp tài sản ở Vietcombank

Sản phẩm vay thế chấp tài sản ở Vietcombank

1. Cho vay vốn cá nhân có thế chấp

 Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
 • Lãi suất vay thế chấp Vietcombank luôn cạnh tranh tốt.
 • Nhiều ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ khác đi kèm.
 • Phù hợp do các sản phẩm cho vay được thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng.

 Điều kiện vay có thế chấp Vietcombank

 • Cá nhân là khách hàng có nhu cầu vay hợp pháp. Phù hợp với quy đinh vay của Vietcombank.
 • Đầy đủ năng lực hành vi dân sự
 • Nguồn thu nhập hàng tháng ổn định, rõ ràng

 Thủ tục vay thế chấp Vietcombank

 • Giấy đề nghị vay vốn cá nhân
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm
 • CMND, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn

2. Cho vay thế chấp bất động sản

a) Cho vay xây sửa nhà

 Lợi ích và đặc điểm

 • Áp lực trả nợ gốc trong thời gian đầu thấp với các lựa chọn hình thức trả nợ vốn vay phù hợp mức thu nhập thực tế (trả dần)
 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
 • Lãi suất vay cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
 • Khả năng kiểm soát tức thời hoạt động rút, trả nợ vay tại Vietcombank bằng dịch vụ VCB-iB@nking hoặc VCB – SMSB@nking.
 • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm.
 • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 10 năm.

 Điều kiện vay

 • Có thu nhập hàng tháng từ 05 triệu đồng trở lên hoặc từ 10 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
 • Có tài sản bảo đảm là Bất động sản của người vay hoặc của bố mẹ người vay hoặc Tài sản hình thành từ vốn vay
 • Có lịch sử vay trả nợ tốt (trong trường hợp đã từng vay vốn tại bất kỳ Ngân hàng nào)
 • Đạt chuẩn xếp hạng tín dụng của Vietcombank theo quy định của sản phẩm
 • Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn để xây sửa nhà

 Hồ sơ vay

 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của người vay và của bên bảo lãnh
 • Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân
 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm
 • Giấy phép xây dựng và/hoặc Hợp đồng xây dựng
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn khác tùy theo giai đoạn xây, sửa nhà

b) Cho vay mua nhà trả góp

NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC

 Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
 • Lãi suất vay cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
 • Khả năng kiểm soát tức thời hoạt động rút, trả nợ vay tại Vietcombank bằng dịch vụ VCB-iB@nking hoặc VCB – SMSB@nking.
 • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm.
 • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 15 năm.
 • Áp lực trả nợ gốc trong thời gian đầu thấp với các lựa chọn hình thức trả nợ vốn vay phù hợp mức thu nhập thực tế (trả dần)

 Điều kiện vay 

 • Có thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
 • Có tài sản bảo đảm là Bất động sản của người vay hoặc của bố mẹ người vay hoặc Tài sản hình thành từ vốn vay
 • Có lịch sử vay trả nợ tốt (trong trường hợp đã từng vay vốn tại bất kỳ Ngân hàng nào)
 • Đạt chuẩn xếp hạng tín dụng của Vietcombank theo quy định của sản phẩm
 • Cá nhân không quá 45 tuổi có nhu cầu vay vốn để mua hoặc bù đắp tiền đã mua nhà ở, đất ở, nhà để ở kết hợp cho thuê.

 Hồ sơ vay

 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của người vay và của bên bảo lãnh
 • Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân
 • Giấy đề nghị vay vốn 
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm
 • Hợp đồng mua bán nhà có công chứng/ Chứng thư định giá
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn khác phù hợp với mục đích vay mua nhà hoặc vay bù đắp tài chính.

GIA ĐÌNH THỊNH VƯỢNG

 Lợi ích và đặc điểm

 • Áp lực trả nợ gốc trong thời gian đầu thấp với các lựa chọn hình thức trả nợ vốn vay phù hợp mức thu nhập thực tế (trả dần)
 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
 • Lãi suất vay cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
 • Khả năng kiểm soát tức thời hoạt động rút, trả nợ vay tại Vietcombank bằng dịch vụ  VCB-iB@nking hoặc VCB – SMSB@nking.
 • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm.
 • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 15 năm.

 Điều kiện vay

 • Có thu nhập hàng tháng từ 20 triệu đồng trở lên hoặc từ 40 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
 • Có tài sản bảo đảm là Bất động sản của người vay hoặc của bố mẹ người vay hoặc Tài sản hình thành từ vốn vay
 • Có lịch sử vay trả nợ tốt (trong trường hợp đã từng vay vốn tại bất kỳ Ngân hàng nào)
 • Đạt chuẩn xếp hạng tín dụng của Vietcombank theo quy định của sản phẩm
 • Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn để xây sửa nhà, mua hoặc bù đắp tiền đã mua nhà ở, đất ở, nhà để ở kết hợp cho thuê.

 Hồ sơ vay

 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn khác phù hợp với mục đích vay mua nhà, vay bù đắp tài chính, vay xây sửa nhà theo từng giai đoạn.
 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của người vay và của bên bảo lãnh
 • Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân
 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm
 • Hợp đồng mua bán nhà có công chứng/ Chứng thư định giá (trường hợp vay mua nhà) hoặc Giấy phép xây dựng và/hoặc Hợp đồng xây dựng (trường hợp vay xây sửa nhà)

CHO VAY MUA NHÀ DỰ ÁN

 Lợi ích và đặc điểm

 • Áp lực trả nợ gốc trong thời gian đầu thấp với các lựa chọn hình thức trả nợ vốn vay phù hợp mức thu nhập thực tế (trả góp hoặc trả dần)
 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
 • Lãi suất vay cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
 • Khả năng kiểm soát tức thời hoạt động rút, trả nợ vay tại Vietcombank bằng dịch vụ VCB-iB@nking hoặc VCB – SMSB@nking.
 • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị ngôi nhà nếu được bảo đảm bằng chính ngôi nhà định mua; và lên đến 100% giá trị ngôi nhà nếu được bảo đảm bằng tài sản khác.
 • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 20 năm.

 Điều kiện vay

 • Có thu nhập thường xuyên hàng tháng từ 03 triệu đồng trở lên.
 • Cá nhân có nhu cầu vay vốn để mua nhà tại các dự án có thỏa thuận hợp tác với Vietcombank (xem danh sách các dự án tại đây)

 Hồ sơ vay

 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của bạn hoặc của bên thứ ba có tài sản bảo đảm cho khoản vay.
 • Giấy đề nghị vay vốn mua nhà dự án 
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm
 • Hợp đồng mua bán nhà ký với chủ đầu tư dự án
 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của bạn hoặc của bên thứ ba có tài sản bảo đảm cho khoản vay.

CHO VAY HỖN TRỢ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

 Lơi ích và đặc điểm

 • Thời gian hoàn trả khoản vay: tối đa 15 năm
 • Lãi suất ưu đãi nhất thị trường: 5%/năm (trong năm 2014)
 • Giá trị khoản vay lên đến 90% giá trị mua/thuê/thuê mua theo hợp đồng/hóa đơn

 Điều kiện vay

 • Vay để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội, hoặc nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2
 • Có cam kết Khách hàng, các thành viên trong hộ gia đình của Khách hàng chưa từng được vay vốn hỗ trợ tại các ngân hàng để mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội/thương mại;
 • Dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Tham khảo Loại hình cơ quan công tác tại đây) hoặc người lao động có mức thu nhập hàng tháng từ 9 triệu đồng/tháng trở xuống.

 Hồ sơ vay

 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của người vay và của bên bảo lãnh (nếu có)
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu Vietcombank)
 • Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm
 • Hợp đồng thuê/thuê mua/mua bán nhà ký với Chủ đầu tư
 • Các hóa đơn thanh toán tiền thuê/thuê mua/ mua nhà theo tiến độ
 • Giấy xác nhận của đơn vị công tác về nơi công tác và thực trạng về nhà ở hoặc Giấy xác nhận của UBND xã (phường) về hộ khẩu và thực trạng nhà ở  – Áp dụng với KH vay vốn để thuê, mua Nhà ở thương mại

3. Vay vốn kinh doanh có thế chấp tài sản

 Lợi ích và đặc điểm

 • Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với đặc điểm hộ kinh doanh
 • Khả năng thấu chi với hạn mức thấu chi tiêu dùng
 • Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn
 • Hạn mức vay lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm
 • Hình thức vay linh hoạt và tiện lợi theo hạn mức
 • Lãi suất vay thế chấp Vietcombank, phí giao dịch đặc biệt cạnh tranh

 Điều kiện vay thế chấp Vietcombank kinh doanh

 • Các hình thức khác trong dịch vụ như: Kinh doanh thương mại, đầu mối thu mua, đại lý bán hàng…,

 Thủ tục vay thế chấp Vietcombank để kinh doanh

 • CMND, sổ hộ khẩu/giấy chứng nhận tạm trú KT3 của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo pháp luật của hộ kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và/hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 • Biên lai thuế, giấy tờ chứng minh hoạt động kinh doanh (nếu có)
 • Các giấy tờ về tài sản bảo đảm
 • CMND, sổ hộ khẩu/giấy chứng nhận tạm trú KT3 của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo pháp luật của hộ kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và/hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 • Biên lai thuế, giấy tờ chứng minh hoạt động kinh doanh (nếu có)
 • Các giấy tờ về tài sản bảo đảm

4. Cho vay mua xe ôtô trả góp

 Lợi ích và đặc điểm

 • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 05 năm.
 • Thông báo đồng ý / từ chối cho vay trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
 • Lãi suất vay thế chấp xe ôtô cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
 • Khả năng kiểm soát tức thời hoạt động rút, trả nợ vay tại Vietcombank bằng dịch vụ VCB-iB@nkinghoặc VCB-SMS B@nking.
 • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe nếu được bảo đảm bằng chính chiếc xe bạn định mua và lên đến 100% giá trị xe nếu được bảo đảm bằng tài sản khác.

 Điều kiện vay thế chấp xe ôtô tại VCB

 • Có thu nhập thường xuyên hàng tháng từ 08 triệu đồng trở lên.
 • Cá nhân không quá 60 tuổi tại thời điểm xem xét cho vay.

 Thủ tục vay thế chấp xe ôtô Vietcombank

 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/KT3
 • Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân
 • Giấy đề nghị vay vốn mua ôtô
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm
 • Hợp đồng mua bán ô tô
 • Giấy biên nhận tiền đặt cọc/phiếu thu (nếu có)

5. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

 Lợi ích và đặc điểm

 • Thời hạn cho vay: tối đa không quá kỳ hạn còn lại của GTCG. (Riêng đối với GTCG do Vietcombank phát hành, thời hạn vay có thể dài hơn thời hạn còn lại của GTCG).
 • Loại tiền cho vay: VNĐ.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh gọn.
 • Thời gian xét duyệt:
  • Đối với GTCG do Vietcombank phát hành: thời gian tối đa kể từ lúc nhận đủ hồ sơ của khách hàng cho đến lúc giải ngân là 1 giờ
  • Đối với GTCG do tổ chức khác phát hành: thời gian tối đa kể từ lúc nhận đủ hồ sơ của khách hàng và có xác nhận phong tỏa của tổ chức phát hành cho đến lúc giải ngân là 2 giờ.
 • GTCG được cầm cố: trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc; kỳ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn do Vietcombank và các tổ chức tín dụng khác phát hành.
 • Mức cho vay tối đa lên tới 100% giá trị GTCG do Vietcombank phát hành và 90% đối với GTCG do các tổ chức khác phát hành.Lãi suất và phương thức trả nợ linh hoạt.

 Điều kiện vay

 • GTCG thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng hoặc của bên thứ ba (nếu có) và đang không chịu trách nhiệm cho bất cứ nghĩa vụ tài chính nào.
 • Mọi cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự vay vốn tại Vietcombank phục vụ mục đích tiêu dùng không trái pháp luật.

 Hồ sơ vay

 • Hợp đồng tín dụng kiêm đề nghị vay vốn/ cam kết trả nợ, kiêm Hợp đồng cầm cố (theo mẫu của ngân hàng)
 • Đối với trường hợp GTCG do tổ chức khác phát hành: Bản gốc xác nhận của nơi phát hành GTCG, CMND/ Hộ chiếu của khách hàng.
 • Bản chính giấy tờ có giá;
 • kiêm giấy ủy quyền rút tiền.

6. Vay cầm cố chứng khoán niêm yết

 Lợi ích và đặc điểm

 • Nhiều hình thức đa dạng trong việc bổ sung tài sản bảo đảm.
 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện.
 • Lãi suất cạnh tranh, cố định trong suốt thời gian vay.
 • Hạn mức cho vay 1 khách hàng lên tới 3 tỷ VNĐ. Tỉ lệ cho vay trên giá trị 01 mã chứng khoán cầm cố tối đa 40%.
 • Cho vay từng lần, gốc và lãi trả 01 lần vào cuối kỳ.

 Điêu kiện vay

 • Có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán với NHNT. Danh sách các công ty chứng khoán đã ký thỏa thuận hợp tác với NHNT và Danh mục các chứng khoán được nhận cầm cố tương ứng: Công ty chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – Danh mục chứng khoán
 • Cá nhân người Việt Nam, đáp ứng các quy định về cho vay của NHNT.
 • Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNT.

 Hồ sơ vay

 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm cầm cố chứng khoán/cam kết trả nợ/giấy nhận nợ (theo mẫu)
 • Giấy tờ về tài sản đảm bảo.
 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của bạn hoặc của bên thứ ba có tài sản bảo đảm cho khoản vay.

 

ĐĂNG KÝ VAY THẾ CHẤP

 

Share+
error: Content is protected !!