Vay vốn kinh doanh ngân hàng 2019

Vay vốn kinh doanh có thế chấp tài sản là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các khách hàng có nhu cầu vốn kinh doanh trong ngắn hạn hoặc trung dài hạn. Hình thức vay vốn ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong tất cả các gói hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Ngân hàng đưa ra Gói hỗ trợ tài trợ vay vốn kinh doanh lãi suất thấp từ 0,5% – 0,8% /tháng cố định suốt thời hạn vay vốn. Đối tượng vay vốn là các cá nhân, hộ kinh doanh tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động sản suất kinh doanh.

Vay khởi nghiệp: dành riêng cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chưa tới 1 năm. Không cần giấy phép đăng ký kinh doanh.

 • Miễn phí tư vấn vay vốn
 • Không thu phí dịch vụ hồ sơ
 • Lãi suất thấp nhất cho từng điều kiện hồ sơ và nhu cầu vay vốn.
 • Top 5 các Ngân hàng có mức lãi suất thấp hiện nay
 • Xử lý được các hồ sơ ngoài qui định: tài sản nhỏ, qui hoạch, nợ xấu, tuổi trên 65, vay dài hạn..
 • Cá nhân và Doanh nghiêp có thể vay đến trên 3000 tỷ đồng.

Vay vốn kinh doanh ngắn hạn

1/ Vay vốn kinh doanh ngắn hạn (vay theo hạn mức)

Hình thức vay là được cấp theo một Hạn mức tín dụng ngắn hạn 12 tháng. Khoản vay vốn kinh doanh này phục vụ cho khách hàng vay để bổ sung vốn lưu động thường xuyên và thực hiện các hợp đồng thương mại, dịch vụ, thanh toán tiền lương, mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu. Nguồn trả nợ gốc cho khoản vay được xác định vào một thời điểm là cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc thời điểm thanh toán hợp đồng kinh tế.

Khoản vay theo hạn mức ngắn hạn được phép tái tục lại trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực (thông thường 3 năm) khi hết hạn 12 tháng.

 • Đối tượng: Cá nhân, Hộ kinh doanh tiểu thương, Doanh nghiệp vừa và nhỏ..
 • Mục đích: Bổ sung vốn kinh doanh ngắn hạn
 • Hạn mức cấp tín dụng: 100 triệu đến 3000 tỷ đồng
 • Thời gian vay: 12 tháng
 • Hạn mức cấp vay: 80% giá trị định giá tài sản thế chấp
 • Phương thức trả: Lãi trả mỗi tháng, gốc trả một lần cuối kỳ
 • Tài sản thế chấp: Sổ hồng, sổ đỏ nhà đất
 • Tài sản thuộc sở hữu: người vay, bố mẹ, con cái, anh chị em ruột

2/ Vay kinh doanh dài hạn (Vay món)

Khoản vay này phục vụ cho khách hàng vay kinh doanh với các mục đích bổ sung vốn kinh doanh trả góp: mua sắm máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng và sửa chữa địa điểm kinh doanh.

Khoản vay này không được tái tục. Nếu khách hàng có nhu cầu tiếp tục vay vốn kinh doanh thì sẽ đề nghị một khoản vay mới và ký kết một hợp đồng tín dụng mới.

 • Đối tượng: Cá nhân, Hộ kinh doanh tiểu thương, Doanh nghiệp vừa và nhỏ..
 • Mục đích: Đầu tư trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng…
 • Thời gian vay: 10 năm
 • Hạn mức vay: 100 triệu đến 3000 tỷ đồng
 • Hạn mức cấp vay: 80% giá trị định giá tài sản thế chấp
 • Phương thức trả: Trả góp gốc lãi mỗi tháng
 • Tài sản thế chấp: Sổ hồng, sổ đỏ nhà đất
 • Tài sản thuộc sở hữu: người vay, bố mẹ, con cái, anh chị em ruột

3. Quy trình cho vay kinh doanh 

 • Bước 1: Liên hệ tư vấn hồ sơ vay vốn
 • Bước 2: Thẩm định thực tế nhu cầu vay
 • Bước 3: Định giá tài sản nhà đất dùng thế chấp
 • Bước 4: Công chứng thế chấp tài sản
 • Bước 5: Giải ngân nhận tiền

4. Danh mục hồ sơ vay kinh doanh

a) Hồ sơ vay vốn doanh nghiệp (chi tiết)

 • Giấy phép kinh doanh
 • CMND (thành viên góp vốn)
 • Đăng ký mẫu dấu
 • Báo cáo tài chính

b) Hồ sơ vay vốn cá nhân (chi tiết)

 • CMND
 • Hộ khẩu/tạm trú
 • Đăng ký kết hôn

ĐĂNG KÝ VAY THẾ CHẤP

Share+
error: Content is protected !!