102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh

Danh sách địa chỉ, giờ hoạt động của 102 máy ATM Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank tại Hồ Chí Minh

ATM Eximbank Quận 1 (20 máy)

Máy ATM Eximbank

ATM – Bến Chương Dương

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 327 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Hai Bà Trưng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Lê Lai

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Lê Thánh Tôn

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn & 47 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Lý Tự Trọng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Du

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Thị Minh Khai

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 11A-11B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Thị Minh Khai

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 7h30-16h30
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Nguyễn Văn Cừ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 74C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Đình Chiểu

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Pasteur

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 121 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Trần Hưng Đạo

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 65 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Trần Quang Khải

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 78 Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Đồng Khởi

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Huệ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Lê Thánh Tôn

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 20 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Tôn Đức Thắng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 4B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Tôn Đức Thắng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Trần Quang Khải

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 6h30-24h00
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 78 Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM -Hàm Nghi

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 2 (2 máy)

ATM – Trần Não

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 08 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – An Phú

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Số 82 đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 3 (5 máy)

ATM – Cao Thắng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 96 Cao Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Kỳ Đồng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 21 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Đình Chiểu

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 766-768 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Trương Định

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 24B Trương Định, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Võ Văn Tần

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 123 – 127 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM Eximbank Quận 4 (2 máy)

ATM – Hoàng Diệu

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Cao ốc H2, 196 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Hoàng Diệu

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Cao ốc H2, 196 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 5 (6 máy)

ATM – Nguyễn Chí Thanh

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 141 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Tri Phương

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Trãi

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 78 Nguyễn Trãi, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Trần Hưng Đạo

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Chí Thanh

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 05h-24h
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 141 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Bùi Hữu Nghĩa

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 81 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 6 (4 máy)

ATM – Chợ Lớn

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 110-112-114 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Kinh Dương Vương

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 10 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Văn Luông

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 267 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Bình Tiên

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 294 Bình Tiên, Phường 04, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 7 (7 máy)

ATM – Huỳnh Tấn Phát

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 849 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Hoàng Quốc Việt

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 07 Lô O Đường Hoàng Quốc Việt nối dài khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Văn Linh

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 1469 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Toàn 1-H3, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Thị Thập

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 527 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Tôn Dật Tiên

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Sc02-Sd03 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Tân Trào

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Tân Hưng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 8 (1 máy)

ATM – Phạm Hùng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 390-392 Phạm Hùng, Phường 05, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM Eximbank Quận 9 (2 máy)

ATM – Đỗ Xuân Hợp

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 497 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Lê Văn Việt

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 35 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 10 (12 máy)

ATM – Cửu Long

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 2 Bis Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Lê Hồng Phong

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 781/B1B3B5 Lê Hồng Phong, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Lý Thường Kiệt

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 7h00 – 17h00
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 270B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Nguyễn Kim

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Tri Phương

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 410 Nguyễn Tri Phương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Sư Vạn Hạnh

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 373 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Thành Thái

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 61 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Tô Hiến Thành

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 138 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Đường 3-2

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 65-65A Đường 3-2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Hùng Vương

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 02 Hùng Vương, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Lý Thái Tổ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 267-269 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Dương Quang Trung

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 4 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 11 (3 máy)

ATM – Minh Phụng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 377A Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Âu Cơ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 31-33 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Hòa Bình

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Quận 12 (2 máy)

ATM – Tân Thới Nhất

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 4A đường Số 7, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Trường Chinh

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 379-381 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Quốc lộ 50

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: A29/25 Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Bùi Thanh Khiết

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 7h30-22h00
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Số C4/4B KP3, Bùi Thanh Khiết, Thị Trấn Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Điện Biên Phủ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 155A-155B Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Xô Viết Nghệ Tĩnh

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 629-631 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Q.BT, TP.HCM, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Bình Tân (3 máy)

ATM – Bình Trị Đông B

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 141-141A Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Kinh Dương Vương

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 476-478 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Kinh Dương Vương

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Lô PT1 Khu Y tế kỹ thuật cao Số 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM Eximbank Tân Bình (9 máy)

ATM – Cách mạng Tháng Tám

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: Tạm ngưng hoạt động
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 1115 Cách mạng Tháng 8, Phường 07, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Hoàng Văn Thụ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 243 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Văn Trỗi

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 01, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Trường Sơn

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Tòa nhà SASCO

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Tòa nhà SASCO, 45 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Âu Cơ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 344-346 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Cộng Hòa

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 19 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Âu Cơ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 344-346 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Lý Thường Kiệt

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 427 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Gò Dầu

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 54 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Lũy Bán Bích

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 611-611A Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Sơn

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 230-232 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Quốc lộ A

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 147A Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Võ Văn Ngân

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 305-307 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Võ Văn Ngân

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 147A Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Võ Văn Ngân

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 147A Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Phú Châu (tạm ngưng)

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Linh Xuân

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 76 Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM Eximbank Gò Vấp (5 máy)

ATM – Hoàng Diệu

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: Cao ốc H2, 196 Hoàng Diệu , Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Thuận Kiều

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 73 Thuận Kiều, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Oanh (tạm ngưng)

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 138-140 Nguyễn Oanh, Phường 07, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Nguyễn Oanh

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 138-140 Nguyễn Oanh, Phường 07, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Nguyễn Thái Sơn

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: Tạm ngưng hoạt động
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 250 Nguyễn Thái Sơn, Phường 05, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Huỳnh Tấn Phát

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 1867 Khu phố 5, Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Hồ Văn Huê

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 164 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Phan Xích Long

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 5 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

ATM – Phan Đình Phùng

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: Tạm ngưng hoạt động
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 297-299 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ATM – Nguyễn Ảnh Thủ

 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 1Giờ làm việc: 24/7
 • 102 Máy ATM Eximbank tại Hồ Chí Minh 3Địa chỉ: 150/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Sending
User Review
0 (0 votes)