Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Thongtinnganhang.vn (gọi tắc là Web hoặc Website).

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký tư vấn hoặc nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email hoặc các thông tin khác để giúp Web giải quyết các yêu cầu tư vấn dịch vụ của bạn, cải thiện chất lượng hoạt động của Web.

Khi nào thông tin được thu thập?

Web thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký tư vấn, nhận bản tin định kỳ.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Web qua các tính năng trên Website. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Web hủy các thông tin này.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Web có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông, tư vấn khách hàng hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

  • Hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc khách hàng.
  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
  • Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Web không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Web có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các chương trình liên kết

Web có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Web không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Quảng cáo trực tuyến

Web có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo chẳng hạn như: Google AdSense, Ezoic, Infolinks..là các một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của bên thức ba bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của họ.

Web cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Web.