25 Chi nhánh, PGD Agribank ở Lâm Đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có 25 chi nhánh, PGD ở tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Thành phố Đà Lạt 6 điểm, Thành phố Bảo Lộc 4 điểm, Huyện Cát Tiên 1 điểm, Huyện Đạ Huoai 2 điểm, Huyện Đam Rông 1 điểm, Huyện Đạ Tẻh 1 điểm, Huyện Di Linh 4 điểm, Huyện Đơn Dương 3 điểm, Huyện Lâm Hà 3 điểm.

Chi nhánh Agribank Thành phố Đà Lạt (6 PGD)

Agribank Chi nhánh Lâm Đồng

 • Địa chỉ: Số 23 đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Hòa Bình

 • Địa chỉ: Số 36, khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Agribank Chi nhánh Đà Lạt

 • Địa chỉ: Số 9 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Trại Mát

 • Địa chỉ: Số 115A Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Phan Chu Trinh

 • Địa chỉ: Số 110, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Phù Đổng

 • Địa chỉ: Số 26/2, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Thành phố Bảo Lộc (4 PGD)

Agribank Chi nhánh Nam Lâm Đồng

 • Địa chỉ: Số 02, Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Số 01

 • Địa chỉ: 11B Nguyễn Công Trứ, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Lộc Châu

 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Lộc Phát

 • Địa chỉ: Số 723, Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Huyện Cát Tiên (1 PGD)

Agribank Chi nhánh Cát Tiên

 • Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị Trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Huyện Đạ Huoai (2 PGD)

Agribank Chi nhánh Đạ Huoai

 • Địa chỉ: Số 323 Hùng Vương, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Đạmri

 • Địa chỉ: Số 51 Tổ dân phố 4, Thị trấn Đạ M’Ri, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Huyện Đam Rông (1 PGD)

Agribank Chi nhánh Đam Rông

 • Địa chỉ: Khu hành chính Bằng Lăng, Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Huyện Đạ Tẻh (1 PGD)

Agribank Chi nhánh Đạ Tẻh

 • Địa chỉ: Khu phố 6A Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Huyện Di Linh (4 PGD)

Agribank Chi nhánh Hòa Ninh

 • Địa chỉ: Số 9A Quốc lộ 20, Thôn 2, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Agribank Chi nhánh Huyện Di Linh

 • Địa chỉ: Số 960, Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Tân Châu

 • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Gia Hiệp

 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Huyện Đơn Dương (3 PGD)

Agribank  Chi nhánh Đơn Dương

 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Ka Đô

 • Địa chỉ: Nhà văn hóa xã Ka Đô, thôn Nam Hiệp 1, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Lạc Nghiệp

 • Địa chỉ: Số 09, Ngô Quyền, Khu phố 2, Thị Trấn D’Ran, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Chi nhánh Agribank Huyện Lâm Hà (3 PGD)

Agribank Chi nhánh Lâm Hà

 • Địa chỉ: Ngã ba Sơn Hà, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Phòng giao dịch Agribank Nam Ban

 • Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

Agribank Chi nhánh Lộc Phát

 • Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ Thăng Long, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
 • Chỉ đường đi trên: Google Maps

 

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)