Đăng ký tư vấn chứng minh tài chính

Θ Tại sao cần điền đầy đủ các thông tin người vay vốn?

  • Đây là các thông tin thực sự cần thiết để tư vấn phù hợp từng nhu cầu riêng của bạn.
  • Đăng ký thông tin không đúng thực tế, không rõ ràng, gửi nhiều yêu cầu lần.. chúng tôi xin từ chối xử lý yêu cầu tư vấn.

Θ Khoảng bao lâu sẽ được liên hệ tư vấn vay vốn thế chấp?

  • Trong vòng 24h, kể từ khi nộp yêu cầu tư vấn vay vốn.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong giờ làm việc hành chính.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG MINH TÀI CHÍNH 

Họ tên đầy đủ của người đứng tên cần chứng minh
Số chứng minh nhân dân người đứng tên
Ví du: Q.3+HCM hoặc Thuận An+Bình Dương
Số di động liên hệ tư vấn. Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Bạn muốn đi nước nào
error: Content is protected !!