Đăng ký làm thẻ tín dụng Visa/Master Card

Θ Chúng tôi từ chối xử lý tất cả yêu cầu tư vấn khi kiểm tra:

  • Thông tin đăng ký không đúng với tình trạng thực tế.
  • Tên & CMND đăng ký không có trong dữ liệu dân số quốc gia.

ĐĂNG KÝ MỞ THẺ TÍN DỤNG

Họ tên đầy đủ của người mở thẻ tín dụng
Số chứng minh nhân dân
Ngày/tháng/năm sinh chính xác (VD: 20/02/1976)
Số di động người vay. Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh). VD: Q.1+ TP.HCM
Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: Q.1+TP.HCM
Nếu xét duyệt cấp dưới mức số tiền này bạn sẽ không mở thẻ. (nếu yêu cầu hạn mức quá cao so với khả năng phê duyệt, bạn sẽ không được cấp thẻ)
Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ hồ sơ theo như mục đã chọn.
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 0 (không có nợ) hay 34 (= 34 triệu đang nợ).
VD: 0 (không có) hoặc FE Credit, Techcombank, VPbank..
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 10 ngày hoặc đang bị nợ xấu (còn nợ chưa trả hết gốc).
Nếu chọn chỉ muốn mở thẻ miễn phí mà hiện tại không có chương trình này, sẽ không được tư vấn chính sách khác.
error: Content is protected !!