Hãy điền đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, để chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của bạn >> Xử lý yêu cầu nhanh chóng, chính xác hơn.

Họ tên đầy đủ của người mở thẻ tín dụng
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
Ngày/tháng/năm sinh chính xác (VD: 20/02/1976)
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, chúng tôi sẽ liên hệ qua mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh). VD: Q.1+ TP.HCM
Quận (huyện)+Thành phố (tỉnh). VD: Q.1+TP.HCM
Nếu xét duyệt cấp dưới mức số tiền này bạn sẽ không mở thẻ. (nếu yêu cầu hạn mức quá cao so với khả năng phê duyệt, bạn sẽ không được cấp thẻ)
Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ hồ sơ theo như mục đã chọn.
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 0 (không có nợ) hay 34 (= 34 triệu đang nợ).
VD: 0 (không có) hoặc FE Credit, Techcombank, VPbank..
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 10 ngày hoặc đang bị nợ xấu (còn nợ chưa trả hết gốc).
Nếu chọn chỉ muốn mở thẻ miễn phí mà hiện tại không có chương trình này, sẽ không được tư vấn chính sách khác.