Hãy cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, nêu rõ nhu cầu & điều kiện hồ sơ của bạn  >> để ngân hàng, công ty tài chính trực tiếp xem xét tư vấn trước khi nộp hồ sơ.

Họ tên đầy đủ của người vay
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
Ngày/tháng/năm sinh chính xác
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Nếu số điện thoại sai số chúng tôi sẽ liên hệ bạn qua mail (nếu có)
Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM
Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+TP.HCM
Tên đầy đủ của dòng xe ôtô (xe tải).
Giá trị mua bán hiện tại của xe ôtô
Biển số xe cấp theo tỉnh/thành phố thuộc nơi Hộ khẩu hiện tại của chủ xe
Nếu duyệt cho vay thấp hơn số tiền này, bạn sẽ không đồng ý vay.
Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ hồ sơ theo như mục đã chọn.
Tính thu nhập cả 2 vợ chồng. VD: 15 (là 15 triệu)
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 0 (không có nợ) hay 34 (là đang nợ 34 triệu).
VD: 0 (không có) hoặc Vpbank, Techcombank..
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 30 ngày hoặc đang bị nợ xấu (từ ngày trả hết toàn bộ nợ gốc).