Hãy điền đầy đủ thông tin theo đúng thực tế, để chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của bạn  >> Xử lý yêu cầu nhanh chóng, chính xác hơn.

Họ tên đầy đủ của người vay
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
Ngày tháng năm sinh chính xác
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi điện thoại sai số, không liên hệ được sẽ gửi mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh).
Huyện (Quận)+ Tỉnh (Thành phố).
Muốn được cho vay mức cao nhất
Cho vay dưới số tiền nay bạn sẽ không chấp nhận vay
Điều kiện từ trên xuống dưới mức lãi suất sẽ tăng cao đần, ưu tiên chọn điều kiện ở trên để có lãi suất thấp hơn (bắt buộc bạn phải cung cấp được đúng giấy tờ như mục đã chọn)
Lịch sử dư nợ sẽ được tra cứu ở tất cả tổ chức trên toàn quốc nên bạn không có khả năng che dấu được (Hãy chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 0 (là không có nợ) hay 34 (là 34 triệu đang nợ).
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 10 ngày hoặc đang bị nợ xấu (còn nợ chưa trả hết gốc).
Nên chọn hết các tổ chức đã bị từ chối vì sẽ không được xét lại cùng 01 tổ chức trong 4 tháng nhất.