Đăng ký tư vấn vay tín chấp

Θ Tại sao cần điền đầy đủ các thông tin người vay vốn?

  • Đây là các thông tin thực sự cần thiết để tư vấn phù hợp từng nhu cầu riêng của bạn.
  • Đăng ký thông tin không đúng thực tế, không rõ ràng, gửi nhiều yêu cầu lần.. chúng tôi xin từ chối xử lý yêu cầu tư vấn.

Θ Khoảng bao lâu sẽ được liên hệ tư vấn vay vốn thế chấp?

  • Trong vòng 24h, kể từ khi nộp yêu cầu tư vấn vay vốn.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong giờ làm việc hành chính.

Θ Chúng tôi từ chối xử lý tất cả yêu cầu tư vấn khi kiểm tra:

  • Thông tin đăng ký không đúng với tình trạng thực tế.
  • Tên & CMND đăng ký không có trong dữ liệu dân số quốc gia.

ĐĂNG KÝ VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP 

Họ tên đầy đủ của người vay
Số chứng minh nhân dân người vay
Ngày tháng năm sinh chính xác
Số di động liên hệ. Lưu ý kiểm tra lại thật kỹ, tránh sai số không thể liên hệ lại.
Khi điện thoại sai số, không liên hệ được sẽ gửi mail (nếu có)
Quận (huyện) + Thành phố (tỉnh).
Huyện (Quận)+ Tỉnh (Thành phố).
Muốn được cho vay mức cao nhất
Cho vay dưới số tiền nay bạn sẽ không chấp nhận vay
Ưu tiên chọn các điều kiện từ trên xuống. (Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ theo như mục đã chọn)
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 0 (là không có nợ) hay 34 (là 34 triệu đang nợ).
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 10 ngày hoặc đang bị nợ xấu (còn nợ chưa trả hết gốc).
Nên chọn hết các tổ chức đã bị từ chối vì sẽ không được xét lại cùng 01 tổ chức trong 4 tháng nhất.
error: Content is protected !!