Đăng ký tư vấn vay vốn xây sửa nhà ở

Θ Tại sao cần điền đầy đủ các thông tin người vay vốn?

  • Đây là các thông tin thực sự cần thiết để tư vấn phù hợp từng nhu cầu riêng của bạn.
  • Đăng ký thông tin không đúng thực tế, không rõ ràng, gửi nhiều yêu cầu lần.. chúng tôi xin từ chối xử lý yêu cầu tư vấn.

Θ Khoảng bao lâu sẽ được liên hệ tư vấn vay vốn thế chấp?

  • Trong vòng 24h, kể từ khi nộp yêu cầu tư vấn vay vốn.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong giờ làm việc hành chính.

Θ Chúng tôi từ chối xử lý tất cả yêu cầu tư vấn khi kiểm tra:

  • Thông tin đăng ký không đúng với tình trạng thực tế.
  • Tên & CMND đăng ký không có trong dữ liệu dân số quốc gia.

ĐĂNG KÝ VAY XÂY SỬA NHÀ

Họ tên đầy đủ của người đứng tên vay vốn
Số chứng minh nhân dân của người vay
Ngày/tháng/năm sinh chính xác
Số di động người vay. Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được.
Nếu số điện thoại sai số chúng tôi sẽ liên hệ bạn qua mail.
Huyện (quận)+Tỉnh (thành phố). VD: Q.1+HCM
Nếu mức yêu cầu vay quá cao so với khả năng cho vay. Hồ sơ sẽ không được xét.
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
Giá trị mua bán hiện tại của tài sản nếu rao bán
Địa chỉ ghi trên sổ nhà đất/Carvet xe ôtô (tên+năm xe)
Bắt buộc phải cung cấp được đúng giấy tờ hồ sơ theo như mục đã chọn.
Tính thu nhập cả 2 vợ chồng. VD: 15 (là15 triệu)
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 0 (không có nợ) hay 34 (là đang còn nợ 34 triệu).
VD: 0 (không có) hoặc Vpbank, Techcombank..
Lịch sử (vay vốn, mua trả góp) có 1 lần đóng lãi trễ hạn hơn 10 ngày hoặc đang bị nợ xấu (từ ngày trả hết toàn bộ nợ gốc).
error: Content is protected !!