(Review) Gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank

1/ Ưu điểm khi gửi tiết kiệm Agribank

 • Miễn phí mở tài khoản.
 • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.
 • Đa dạng kỳ hạn gửi tiền và hình thức lĩnh lãi: trả lãi trước/ sau toàn bộ hoặc theo định kỳ phù hợp với nhu cầu khách hàng.
 • Xác nhận số dư để chứng minh tài chính cho mục đích cá nhân; sử dụng số dư để cầm cố vay vốn.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
 • Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi.
 • Bảo mật thông tin khách hàng và tài khoản.
 • Đa dạng kỳ hạn gửi tiền và hình thức tích lũy tiền theo định kỳ hàng tháng (Trực tiếp tại quầy; Chuyển khoản qua Mobile banking, Internet banking, ATM/CDM; Ủy quyền cho Agribank tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán).
 • Được tham gia dự thưởng theo chương trình dự thưởng của Agribank.

gửi tiết kiệm agribank

2/ Các hình thức gửi tiết kiệm Agribank

2.1 Gửi tiết kiệm có kỳ hạn

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND, 50 USD, 50 EUR (đối với hình thức lĩnh lãi sau toàn bộ) hoặc 10.000.000 VND, 500 USD, 500 EUR (đối với hình thức lĩnh lãi trước toàn bộ/trước định kỳ/sau định kỳ).
 • Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt theo tháng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng…
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc bội số của 03 tháng do khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.2 Gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND, 100 USD, 100 EUR.
 • Kỳ hạn: 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking, ATM/CDM.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.3 Gửi tiết kiệm gửi góp định kỳ

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
 • Kỳ hạn: 6, 12, 18, 24, 36, 60  tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất áp dụng: cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.4 Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
 • Kỳ hạn: 6, 12, 18, 24, 36, 60  tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất áp dụng: cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.5 Gửi tiết kiệm An sinh

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
 • Kỳ hạn: 12, 18, 24, trên 24 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.6 Gửi tiết kiệm học đường

 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND hoặc 10 USD.
 • Kỳ hạn: 01 đến 18 năm.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.7 Gửi tiết kiệm hưu trí

 • Loại tiền gửi: VND.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND.
 • Kỳ hạn: 06 đến trên 24 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.8 Gửi tiết kiệm tích lũy kiều hối

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND, 20 USD, 20 EUR.
 • Kỳ hạn: 12, 18, 24 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.

2.9 Gửi tiết kiệm trực tuyến

 • Loại tiền gửi: VND.
 • Đối tượng: Khách hàng cá nhân (không bao gồm khách hàng cá nhân nước ngoài)
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND.
 • Kỳ hạn: Có kỳ hạn theo tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking/Internet banking/CDM.
 • Mở tài khoản: Trên Internet banking/CDM của Agribank.
 • Đóng tài khoản: Trên kênh khách hàng gửi tiền hoặc tại Chi nhánh mở tài khoản.

Hồ sơ đăng ký: 

 • Đăng ký thông tin khách hàng, mở tài khoản thanh toán VND theo quy định hiện hành của Agribank.
 • Đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking và gói dịch vụ tài chính trên Internet Banking/Mobile Banking (qua ứng dụng Agribank E-Mobile Banking)/ phát hành thẻ ghi nợ của Agribank, có yêu cầu sử dụng sản phẩm Tiền gửi trực tuyến trên E-Banking của Agribank.

2.9 Gửi tiền có kỳ hạn cho doanh nghiệp

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ, 100 USD, 100 EUR.
 • Kỳ hạn: Có kỳ hạn, quy định cụ thể tại các Chi nhánh Agribank.
 • Phương thức trả lãi: trước/ sau toàn bộ hoặc trả theo định kỳ hàng tháng/ 3 tháng/ bội số của 3 tháng do khách hàng đăng ký.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.
 • Biểu phí: Theo biểu phí hiện hành của Agribank.

2.10 Gửi tiền tích lũy cho doanh nghiệp

 • Loại tiền gửi: VND; USD.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 20.000.000 VND; 1.000 USD.
 • Kỳ hạn: 12, 24, 36, 60 tháng.
 • Phương thức trả lãi: trả lãi một lần khi đến hạn.
 • Lãi suất huy động: Lãi suất thả nổi theo lãi suất thị trường.
 • Quản lý biến động số dư: Khách hàng có thể sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking.
 • Rút trước hạn: Khách hàng rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu.
 • Biểu phí: Theo biểu phí hiện hành của Agribank.
>> Nên gửi tiết kiệm usd ở ngân hàng nào

lãi suất gửi tiết kiệm agribank

3/ Lãi suất gửi tiết kiệm Agribank

Theo số liệu cập nhất mới nhất từ Agribank, lãi suất tiền gửi của ngân hàng ở thời điểm hiện tại như sau:

Lãi suất tiết kiệm dành cho cá nhân

Kỳ hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.1% 0% 0%
1 Tháng 3.1% 0% 0%
2 Tháng 3.1% 0% 0%
3 Tháng 3.4% 0% 0%
4 Tháng 3.4% 0% 0%
5 Tháng 3.4% 0% 0%
6 Tháng 4.0% 0% 0%
7 Tháng 4.0% 0% 0%
8 Tháng 4.0% 0% 0%
9 Tháng 4.0% 0% 0%
10 Tháng 4.0% 0% 0%
11 Tháng 4.0% 0% 0%
12 Tháng 5.6% 0% 0%
13 Tháng 5.6% 0% 0%
15 Tháng 5.6% 0% 0%
18 Tháng 5.6% 0% 0%
24 Tháng 5.6% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.1% 0% 0%

Lãi suất tiết kiệm dành cho Doanh nghiệp

Kỳ hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 3.0% 0% 0%
2 Tháng 3.0% 0% 0%
3 Tháng 3.3% 0% 0%
4 Tháng 3.3% 0% 0%
5 Tháng 3.3% 0% 0%
6 Tháng 3.7% 0% 0%
7 Tháng 3.7% 0% 0%
8 Tháng 3.7% 0% 0%
9 Tháng 3.7% 0% 0%
10 Tháng 3.7% 0% 0%
11 Tháng 3.7% 0% 0%
12 Tháng 4.9% 0% 0%
13 Tháng 4.9% 0% 0%
15 Tháng 4.9% 0% 0%
18 Tháng 4.9% 0% 0%
24 Tháng 4.9% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

4/ Cách tính lãi suất tiết kiệm Agribank

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất/12 x số tháng

VD: Bạn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại Agribank kỳ hạn 3 tháng từ ngày 1/1/2021 với lãi suất 3,4% năm, số tiền lãi như sau: Số tiền lãi = 100 triệu x 3,4%/12 x 3 tháng = 850.000 VND

>> Vay tiêu dùng Agribank

mở sổ gửi tiết kiệm agribank

5/ Cách mở sổ tiết kiệm ngân hàng Agribank

 Mở số tiết kiệm trực tiếp tại quầy giao dịch:

 • Bạn mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu đến tại chi nhánh gần nhất của ngân hàng Agribank, yêu cầu gửi tiền tiết kiệm
 • Nhân viên ngân hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm gửi tiết kiệm hiện tại, lãi suất của các gói và hướng dẫn khách hàng ghi thông tin trong giấy gửi tiền
 • Khách hàng nộp hồ sơ, chuyển toàn bộ số tiền gửi cho ngân hàng với đầy đủ chữ ký cần thiết
 • Nhận thẻ tiết kiệm. Lưu ý kiểm tra các thông tin ghi trên thẻ trước khi rời ngân hàng: tên chủ thẻ, chứng minh nhân dân, quê quán, kỳ hạn… để tránh những rắc rối sau này.

Mở số tiết kiệm theo hình thức online:

 • Khách hàng đăng nhập vào dịch vụ internet Banking (lưu ý chỉ những người đã có tài khoản thanh toán và đã đăng ký sử dụng internet Banking mới gửi tiết kiệm được theo hình thức này)
 • Chọn mục mở tài khoản tiết kiệm ở phần menu tiết kiệm trực tuyến.
 • Điền đầy đủ thông tin hiển thị trên màn hình gồm: loại hình tiết kiệm, kỳ hạn, tài khoản thanh toán, chỉ thị đáo hạn, ngày bắt đầu
 • Ấn nút ok mở tài khoản. Ngay sau đó, ngân hàng sẽ gửi ngay cho bạn một mã OTP theo số điện thoại đã đăng ký
 • Cuối cùng, nhập mã OTP vừa nhận được và nhấn nút mở sổ để hoàn tất giao dịch. Bạn sẽ nhận được thông báo: mở tài khoản thành công.

Thủ tục hồ sơ gửi tiền:

Đối với tiền gửi VND: khách hàng là cá nhân người Việt, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam

Đối với tiền gửi ngoại tệ: áp dụng cho khách hàng cá nhân cư trú tại Việt Nam

 • CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Giấy gửi tiền theo mẫu quy định tại Agribank.

>> Làm thẻ tín dụng Agribank

rút tiền sổ tiết kiệm Agribank

6/ Cách rút tiền từ sổ tiết kiệm Agribank

Rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch

 • Bước 1: Bạn cần đem theo CMND và sổ tiết kiệm đến bất kỳ chi nhánh, PGD Agribank gần nhất.
 • Bước 2: Gặp giao dịch viên và điền đầy đủ thông tin vào mẫu rút tiền.
 • Bước 3: Xuất trình CMND và sổ tiết kiệm cho giao dịch viên
 • Bước 4: Ký tên vào giấy rút tiền và kiểm tra số tiền được nhận có đúng như quy định.

Rút tiền từ sổ tiết kiệm Agribank gửi trực tuyến

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Internet Banking hoặc E-Mobile banking bằng số tài khoản và mật khẩu của mình.
 • Bước 2: Chọn phần tất toán tài khoản tiết kiệm
 • Bước 3: Chọn tài khoản nhận tiền tiết kiệm
 • Bước 4: Nhập mã xác nhận được gửi về thông qua tin nhắn SMS hoặc email
 • Bước 5: Chọn xác nhận và đợi ngân hàng xác định giao dịch thành công

7/ Rút tiền từ sổ tiết kiệm trước hạn

Đối với gửi tiết kiệm thông thường

Ngân hàng cho phép khách hàng rút tiền tiết kiệm trước thời hạn bất kỳ lúc nào. Nhưng khi bạn rút tiền ngân hàng chỉ chi trả mức lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn rất thấp, khoảng 0,1%/ năm.

Đối với gửi tiết kiệm linh hoạt

Khi khách hàng gửi tiền có kỳ hạn và có nhu cầu rút một phần tiền tiết kiệm trước thời hạn thì ngân hàng sẽ chỉ tính lãi suất không kỳ hạn cho phần tiền bạn rút ra. Phần tiền còn lại trong tài khoản tiết kiệm vẫn được tính theo lãi suất có kỳ hạn như ban đầu.

Cách tính lãi suất tiết kiệm như sau:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi / 365

8/ Mất sổ tiết kiệm Agribank

Khi mất sổ tiết kiệm bạn cần liên hệ trực tiếp báo mất ngay ngân hàng Agribank tại chi nhánh gần nhất để kịp thời xử lý, tránh các trường hợp rủi ro mất tiền có thể xảy ra. Ngân hàng sẽ có sự hướng dẫn cho bạn về quy định và quy trình thủ tục xử lý vấn đề này.

Sau 30 ngày, nếu như không có tranh chấp hay khiếu kiện liên quan, Agribank xác định việc khách hàng mất sổ là đúng sự thực và không có liên quan hay ảnh hưởng đến quyền lợi của người nào khác. Ngân hàng sẽ tiến hành làm thủ tục cho khách hàng rút tiền hoặc cấp lại sổ tiết kiệm mới thay thế cho seri trên sổ đã mất theo yêu cầu của khách hàng.

9/ Mẫu sổ tiết kiệm ngân hàng Agribank

mẫu sổ tiết kiệm agribank

10/ Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank

Có nên gửi tiết kiệm Agribank không? Đánh giá toàn diện trên mọi tiêu chí thì đây vẫn là lựa chọn an toàn, hiệu quả đối với khoản tiền rỗi của bạn và gia đình.

– Agribank là ngân hàng 100% vốn nhà nước nên đảm bảo độ an toàn cao đối với khoản tiền gửi của khách hàng. Tiềm lực và sức mạnh của ngân hàng này thể hiện rất rõ ở hệ thống chi nhánh rộng khắp và số lượng khách hàng đông đảo nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm

– Mặt khác, các sản phẩm tiền gửi của ngân hàng này đa dạng, lãi suất không nằm ở top cao nhưng khá ổn định và được điều chỉnh thường xuyên nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

– Nhiều ưu đãi hấp dẫn, phương thức thanh toán lãi linh hoạt, cách thức gửi tiền đa dạng: nộp tiền mặt tại quầy giao dịch, nộp bằng chuyển khoản, trích nợ tự động nên rất đơn giản nhanh chóng, không làm mất nhiều thời gian của khách hàng.

Nếu bạn có một khoản tiền rỗi nhất định muốn gửi ngân hàng? Lựa chọn nào tốt nhất đây? Gửi tiết kiệm Agribank là gợi ý bạn nên tham khảo. Chúc bạn luôn là người tiêu dùng hiểu biết, thông thái.

 

Bài viết khác:

 1. Vay tín chấp Agribank
 2. Gửi tiết kiệm USD ở ngân hàng nào
 3. Vay thế chấp sổ đỏ Agribank
 4. Vay mua xe ô tô Agribank
 5. Vay tiền mua nhà ngân hàng Agribank
 6. Vay vốn kinh doanh Agribank