(Review) Gửi tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank

Gửi tiết kiệm LienVietPostBank hiện tại cho khách hàng đa dạng sản phẩm với những ưu đãi tích cực hấp dẫn.

Bằng uy tín thương hiệu tạo dựng trong quá trình hoạt động, phát triển, LienVietPostBank chắc chắn sẽ trở thành điểm đến các khu tưởng tượng cho bạn khi có nhu cầu gửi tiết kiệm.

gửi tiết kiệm LienVietPostBank

1 / Ưu điểm gửi tiết kiệm LienVietPostBank

Thị trường cung cấp dịch vụ, sản phẩm gửi tiết kiệm tại Việt Nam hiện nay cung cấp nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

Tuy nhiên, trong số đó được đánh giá theo mức độ tin tưởng và yêu thích hơn cả phải kể đến tiết kiệm LienVietPostBank. Vậy đâu là ưu điểm vượt trội có khả năng thuyết phục mọi sự tin tưởng?

+ Thủ tục gửi tiết kiệm LienVietPostBank nhanh gọn, khách hàng áp dụng rộng khắp.

+ Ngân hàng chấp nhận nhiều loại tiền gửi với các kỳ hạn loại đa dạng.

+ Lãi suất gửi tiết kiệm, thường xuyên triển khai nhiều chương trình ưu tiên từ ngân hàng và liên kết đối tác.

+ Khách hàng được tất toán vào mọi thời điểm theo yêu cầu.

+ LienVietPostBank cho phép khách hàng sử dụng sổ tiết kiệm tiền gửi để làm tài sản đảm bảo khi có yêu cầu.

+ LienVietPostBank áp dụng nhiều phương thức gửi tiền bao gồm chuyển khoản và nộp tiền trực tiếp.

+ Hạn chế tất toán: Khách hàng được ngân hàng thanh toán theo ghi lệ phí trên sổ tiết kiệm.

+ Tất toán trước hạn: Lãi suất khách hàng không có thời hạn sẽ thấp nhất ở điểm tiến hành tất toán.

+ Phong cách máy chủ của ngân hàng bảo đảm chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình tư vấn thông tin chi tiết cho khách hàng về dịch vụ, liên quan thông tin. Từ đó, giúp bạn đưa ra cho mình quyết định phù hợp nhất.

gói gửi tiết kiệm LienVietPostBank

2/ Các hình thức tiết kiệm LienVietPostBank

The đáp ứng cho nhu cầu của đảo đối tượng khác nhau, gửi tiết kiệm LienVietPostBank Nghiên cứu, thiết kế với nhiều hình thức. Theo đó, bạn tùy chọn vào đích mục, thân bản chính điều kiện để tham khảo, được đưa ra quyết định gửi tiết kiệm tương ứng.

2.1 Tiết kiệm thường

Khách hàng được chủ động cam kết với LienVietPostBank trong việc chọn lựa số tiền, loại tiền, kỳ hạn gửi và lãi suất trong suốt thời gian gửi tiền.

 • Loại tiền: VND và USD và Ngoại tệ khác theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.
 • Số dư tối thiểu:
  • Đối với VND: 500.000 VND.
  • Đối với USD: 50 USD.
  • Ngoại tệ khác: Theo quy định của LienVietPostBank.
 • Kỳ hạn: Kỳ hạn được xác định theo tuần, tháng hoặc năm nhưng tối đa không quá 60 tháng.
 • Lãi suất: Theo từng kỳ hạn và loại tiền tương ứng được công bố trong từng thời kỳ.
 • Hình thức trả lãi: Trả lãi trước, trả lãi sau và trả lãi định kỳ (theo tháng, quý)
 • Tất toán Sổ tiết kiệm:
  • Khách hàng được phép tất toán bất kỳ thời gian nào, tuy nhiên nếu tất toán trước hạn Khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút tiền.
  • Đến hạn Khách hàng không tới lĩnh, Ngân hàng sẽ thực hiện nhập lãi vào gốc và chuyển sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn dưới gần nhất với lãi suất tương ứng đang áp dụng tại thời điểm sổ đáo hạn.
 • Có thể dùng Sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo.

2.2 Tiết kiệm bậc thang

Cá nhân có số dư tiền gửi tối thiểu tại thời điểm gửi tiền là 100.000.000 VND hoặc 6000 USD, Khách hàng được hưởng mức lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi. Khách hàng được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thường

 • Loại tiền áp dụng: VND, USD.
 • Số dư tối thiểu: 100.000.000 VND hoặc 6000 USD.
 • Kỳ hạn áp dụng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
 • Hình thức trả lãi: Hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ.
 • Tất toán đúng hạn: Khách hàng được chi trả lãi theo lãi suất ghi trên sổ.
 • Tất toán trước hạn:  Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm tất toán.
 • Đến hạn Khách hàng chưa rút tiền, Ngân hàng sẽ thực hiện nhập lãi vào gốc và chuyển sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn dưới gần nhất với lãi suất tương ứng đang áp dụng tại thời điểm sổ đáo hạn

2.3 Tiết kiệm không kỳ hạn

Khách hàng có thể linh hoạt rút và nộp thêm tiền gốc vào sổ tiết kiệm của mình vào bất cứ ngày nào, mang lại lãi suất tối ưu với khoản tiền tiết kiệm của mình.

Khách hàng có thể nộp thêm tiền gốc, rút một phần gốc hoặc tất toán sổ tiết kiệm vào bất kỳ ngày làm việc nào của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

 • Là hình thức tiết kiệm không kì hạn
 • Loại tiền áp dụng: VND và USD, các loại tiền khác theo quy định.
 • Hình thức trả lãi: Trả lãi một lần vào ngày cuối tháng. Lãi nhập gốc hoặc khi tất toán sổ tiết kiệm.
 • Số dư tối thiểu: 100.000 VND hoặc 10 USD

2.4 Tiết kiệm Hoa Trạng nguyên

Đối tượng đứng tên sổ tiết kiệm (Chủ tài khoản): là Cha mẹ hoặc Trẻ em. Trẻ em dưới 18 tuổi sử dụng sản phẩm thông qua Người giám hộ hợp pháp

 • Linh hoạt số tiền gửi, thời gian gửi tiền và kỳ hạn gửi tiền.
 • Không giới hạn số lần gửi góp.
 • Đa dạng cách thức gửi tiền: tiền mặt, chuyển khoản hoặc trích chuyển tự động từ Tài khoản thanh toán.
 • Được chuyển nhượng tài khoản Tiết kiệm Hoa Trạng nguyên, được sử dụng Sổ tiết kiệm làm Tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật khi có nhu cầu.
 • Được sử dụng các dịch vụ gia tăng tiện ích khác của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Loại tiền: VND, USD.
 • Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm: 500.000 VND hoặc 50$
 • Số tiền tối thiểu mỗi giao dịch tiếp theo
 • Giao dịch tại quầy: 100.000 VND hoặc 10$
 • Trích chuyển tự động: 500.000 VND hoặc 50$
 • Kỳ hạn đa dạng: 1, 2, 3, 5, 10 năm.
 • Kỳ gửi tiền: 1, 2, 3 tháng hoặc khi Khách hàng có nhu cầu nhưng phải thoả mãn lớn hơn hoặc bằng 30 ngày trước thời điểm đáo hạn của STK.
 • Thanh toán gốc và lãi: Cuối kỳ
 • Khách hàng được phép thay đổi số tiền và ngày thanh toán định kỳ. Tuy nhiên việc thay đổi ngày thanh toán định kỳ chỉ được thực hiện tại ngày mở STK.
 • STK Hoa trạng nguyên không tự động tái tục. Tại ngày đáo hạn của STK Hoa trạng nguyên, hệ thống tự động tất toán và chuyển toàn bộ gốc và lãi vào tài khoản trung gian chờ tất toán

2.5 Tiết kiệm Priority

Sản phẩm gửi tiết kiệm được ngân hàng khai thác khách hàng là cá nhân với tiền gửi lớn.

 • Hình thức gửi góp có thời hạn.
 • Ứng dụng tiền loại dành cho VND và USD.
 • Kỳ hạn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 tháng.
 • Khách hàng được gửi góp thêm bất cứ khi nào có nhu cầu.
 • Số tiền gửi tối thiểu mỗi lần là 50.000.000 VND hoặc 3000 USD.
 • Kỳ hạn của tiền gửi góp bằng kỳ hạn gửi món tiền đầu tiên.
 • Khách hàng có thể tất toán từng khoản tiền gửi tiết kiệm LienVietPostBank hoặc toàn bộ cửa sổ vào mọi điểm trong tiết kiệm thời gian còn hiệu lực.

2.6 Tiết kiệm Daily

Gửi tiết kiệm hàng ngày được LienVietPostBank triển khai với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng trong trường hợp kỳ hạn dự kiến ​​mà trùng khớp với ngày lễ, Tết.

 • Loại tiền gửi áp dụng: VND và USD.
 • Kỳ hạn: Bao gồm từ 29 đến 390 ngày.
 • Thanh toán thanh toán cách thức: Giai đoạn cuối.

2.7 Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu

Ngân hàng LienVietPostBank luôn nỗ lực để mang đến nhiều lợi nhuận cho khách hàng. Trong đó, sản phẩm tiết kiệm “An nhàn tuổi già” đặc biệt hữu ích dành cho những khách hàng lớn tuổi với hàng loạt ưu đãi nổi bật.

 • Khách hàng áp dụng là các cá nhân từ 40 tuổi trở lên.
 • Loại tiền chỉ chấp nhận VND.
 • Kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng.
 • Tối thiểu tiền gửi ở điểm đăng ký mở tài khoản: Từ 5 triệu đồng.

2.8 Tiết kiệm bảo toàn

Khách hàng được hưởng lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng trên tài khoản luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm. Thủ tục nhanh gọn, tiện lợi.

 • Loại tiền áp dụng: VND
 • Số dư tối thiểu: 5.000.000 VNĐ
 • Kỳ hạn áp dụng: Từ 12 tháng đến 60 tháng
 • Hình thức trả lãi: Tiền lãi của số tiết kiệm được trả lãi một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày thực tế khách hàng tất toán Sổ tiết kiệm bảo  toàn

Lãi suất tiết kiệm LienVietPostBank

3 / Thống kê lãi suất gửi tiết kiệm LienVietPostBank

Bảng thống kê chi tiết lãi suất từng tháng của các gói sản phẩm gửi tiết kiệm ưu đãi tại ngân hàng Liên Việt:

 • Lãi suất Tiết kiệm Không kỳ hạn (%/năm): 0,10%/năm
 • Lãi suất Tiết kiệm Tài khoản Cá nhân (%/năm): 0,10%/năm
 • Lãi suất  tiết kiệm Có kỳ hạn
 • Lãi suất Tiết kiệm gửi góp
 • Lãi suất Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu
 • Lãi suất Tiết kiệm Bậc thang
 • Lãi suất Tiết kiệm Sinh lời tối ưu
 • Lãi suất Tiết kiệm Gửi tiền linh hoạt

Bảng thông kê lãi suất tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank (%/năm)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

mở tiết kiệm LienVietPostBank

4 / Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng

Khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm tại ngân hàng LienVietPostBank phải là cá nhân ở độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi trở lên. Có đầy đủ trách nhiệm dân sự quản lý và bảo mật chứng minh tài sản.

Để gửi tiết kiệm tiền cho LienVietPostBank, bạn cần chuẩn bị các thủ tục sau đây.

+ CMND / Hộ chiếu còn thời hạn.

+ Chứng chỉ trách nhiệm của dân sự.

+ Với đối tượng từ 15-18 tuổi cần có lãnh đạo cùng khi mở tài khoản gửi tiết kiệm.

+ Bảo mật chứng từ chứng minh.

Quy trình gửi tiết kiệm LienVietPostBank

Tùy thuộc vào nhu cầu mà khách hàng có thể chọn gửi tiết kiệm theo định thức trực tiếp tại giao dịch hoặc trực tuyến qua internet.

Gửi tiết kiệm LienVietPostBank tại giao dịch

+ Khách hàng đến văn phòng giao dịch ngân hàng LienVietPostBank tại địa phương mình sinh sống hoặc làm việc, yêu cầu mở tiết kiệm tài khoản.

+ Nhân viên ngân hàng tiến hành tư vấn cho khách hàng về các gói gửi tiết kiệm đang được triển khai với các điều kiện, thời hạn và ưu tiên Lãi suất chi tiết.

+ Tiếp tục theo dõi, bạn nộp hồ sơ với thủ tục chuẩn bị đầy đủ trước đó cho ngân hàng. LienVietPostBank tiến hành thẩm định, nếu hợp lệ minh sẽ thực hiện mở sổ gửi tiết kiệm tiền theo yêu cầu của khách hàng.

Gửi tiết kiệm LienVietPostBank trực tuyến

Ngoài việc gửi tiết kiệm tại giao dịch, bạn cũng có thể chọn gửi theo định thức trực tuyến. Chỉ cần có thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính kết nối mạng internet là bạn có thể dễ dàng đăng ký thành công.

+ Bạn truy cập vào website ngân hàng (nếu máy tính), hoặc tải ứng dụng Internet Banking / Mobile Banking LienVietPostBank về điện thoại.

+ Đăng nhập và tìm mục gửi tiết kiệm tiền. Sau đó điền thông tin theo hệ thống yêu cầu với số tiền, hạn gửi. Tiền gửi tiết kiệm LienVietPostBank phải nhỏ hơn so với số dư tài khoản ngân hàng của khách hàng. Tiếp theo bạn chọn xác nhận là hoàn thành.

>> Lãi suất tiết kiệm Sacombank

Có nên gửi tiết kiệm hàng LienVietPostBank

5 / Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank không?

Gửi tiết kiệm tiền là một đầu tư định dạng, tích lũy an toàn tuyệt đối. Khi bạn đang sở hữu trong tay nguồn tiền nhàn rỗi, không có mục đích sử dụng chính đáng, hãy ưu tiên gửi ngân hàng.

Trước nhiều lựa chọn về sản phẩm gửi tiết kiệm ngân sách trên thị trường, LienVietPostBank luôn tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Với thông tin chia sẻ tiếp theo dưới đây, bạn sẽ giải mã được thực hiện và gửi tiết kiệm ở LienVietPostBank.

Phục vụ mọi đối tượng

Đối tượng được ngân hàng chấp nhận gửi tiết kiệm rất đa dạng. Từ người thành niên đến tuổi lớn, khách hàng là cá nhân – tổ chức, công dân Việt Nam và nước ngoài. Mạng lưới máy chủ của LienVietPostBank rộng khắp, toàn bộ trong nông thôn.

Sản phẩm gửi tiết kiệm tiền đa dạng, cao suất

Khách hàng đến với LienVietPostBank sẽ được tham khảo nhiều loại sản phẩm gửi tiết kiệm với lợi ích tuyệt vời. Đặc biệt phải kể đến cơ sở lãi suất cao tiết kiệm.

Bài làm việc quy trình

Ngân hàng quy tụ đội ngũ nhân viên chất lượng cao, giàu chuyên môn nên luôn có khả năng đáp ứng tốt mọi yêu cầu khe nhất mà khách hàng kỳ vọng. Cùng với đó, quy trình làm bài giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức, bảo đảm hài lòng tuyệt đối.

Gửi tiết kiệm LienVietPostBank ngày càng trở nên ưu tiên hàng đầu

Gửi tiết kiệm LienVietPostBank đã trở thành sự lựa chọn của tầng lớp dân cư tại Việt Nam. Vì thế, bạn đừng quên sở hữu cho mình chiếc màn hình tiết kiệm độc đáo làm ngân hàng này triển khai nhé!