(Review) Vay vốn kinh doanh Sacombank

Gói vay vốn kinh doanh cá nhân

Vay thấu chi sản xuất kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán nhằm đáp ứng thiếu hụt vốn trong sản xuất kinh doanh.

 • Chi vượt số dư trên tài khoản thanh toán
 • Sử dụng hạn mức linh hoạt, tiết kiệm chi phí
 • Thời gian thấu chi: tối đa 1 năm
 • Hạn mức thấu chi:
  • Không tài sản bảo đảm: tối đa 50% số dư bình quân tháng tài khoản thanh toán trong 06 tháng gần nhất
  • Có tài sản bảo đảm: Không giới hạn.

Điều kiện và thủ tục

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú.
 • Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn.
 • Bản chính tài sản bảo đảm

Vay Phố chợ – Phố thương mại

 • Đáp ứng vốn kịp thời và linh hoạt cho các hộ kinh doanh tiểu thương quanh khu vực chợ.
 • Giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh
 • Trả góp linh hoạt ngày/ tuần/ tháng
 • Được tặng ngay bảo hiểm An Tâm Tín Dụng trong suốt thời gian khách hàng vay vốn
 • Thời hạn vay linh hoạt
 • Phương thức vay: trả góp vốn lãi chia đều hoặc giảm dần.
 • Tài sản đảm bảo có 2 hình thức:
  • Không tài sản bảo đảm
  • Có tài sản bảo đảm (thế chấp bất động sản)
 • Số tiền vay:
  • Không tài sản bảođảm đến 300 triệu đồng.
  • Có tài sản bảo đảmđến 70% giá trị bất động sản.

Điều kiện và thủ tục

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú.
 • Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn.
 • Bản chính tài sản bảo đảm.

Vay Tiểu thương chợ

 • Không tài sản bảo đảm.
 • Giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của tiểu thương
 • Trả góp linh hoạt ngày/tuần/tháng
 • Tham gia bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm cháy/nổ sạp chợ trong suốt thời gian khách hàng vay vốn
 • Số tiền vay: tối đa 01 tỷ đồng
 • Thời hạn vay: tối đa 05 năm
 • Phương thức vay: trả góp vốn lãi chia đều.
 • Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng sạp
 • Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (thương tật, tử vong, cháy/nổ sạp chợ) thì toàn bộ dư nợ khoản vay của Khách hàng tại Sacombank do Công ty bảo hiểm chi trả thay

Điều kiện và thủ tục

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú.
 • Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn
 • Bản chính hồ sơ chứng minh Quyền sử dụng sạp (hợp đồng thuê sạp, hợp đồng góp vốn, giấy chứng nhận Quyền sử dụng sạp…)

Vay nông nghiệp

Đáp ứng tất cả nhu cầu vốn phục vụ  vực sản xuất nông nghiệp (nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản), bao gồm:

 • Bổ sung vốn sản xuất nông nghiệp.
 • Đầu tư tài sản là đất đai phục vụ sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển đặc thù để mở rộng quy mô sản xuất.
 • Bổ sung vốn buôn chuyến các mặt hàng nông nghiệp.

Đặc điểm

 • Số tiền, thời hạn vay: không giới hạn, căn cứ vào phương án kinh doanh, nhu cầu vốn, khả năng trả nợ
 • Phương thức Vay/ thanh toán khoản vay: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng trả nợ của Khách hàng
 • Tài sản đảm bảo: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm…

Điều kiện và thủ tục

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú.
 • Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn.
 • Bản chính tài sản bảo đảm

Vay Sản xuất kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh gồm:

 • Bổ sung vốn lưu động.
 • Mua máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ.
 • Xây dựng/Mở rộng nhà xưởng
 • Kinh doanh nhà thuốc, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm

 • Số tiền, thời hạn vay: Không giới hạn. Căn cứ vào phương án kinh doanh, nhu cầu vốn, khả năng trả nợ.
 • Phương thức vay/thu nợ: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng trả nợ của Khách hàng
 • Tài sản bảo đảm: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, hàng hóa, Nguyên vật liệu, Bán thành phẩm, thành phẩm…

Điều kiện và thủ tục

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú.
 • Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn.
 • Bản chính tài sản bảo đảm

Vay phát triển kinh tế gia đình

Đáp ứng linh hoạt nhu cầu vay vốn nhanh, kịp thời để thanh toán các chi phí phục vụ đời sống, bổ sung vốn kinh doanh.
 • Số tiền vay: đến 03 tỷ.
 • Thời hạn vay: đến 05 năm.
 • Tỷ lệ cho vay: đến 90% giá trị tài sản bảo đảm
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản.

Điều kiện và thủ tục

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú.
 • Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn.
 • Bản chính tài sản bảo đảm

Gói vay kinh doanh cho doanh nghiệp

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp

Tiện ích

 • Đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn thiếu hụt với phương thức rút vốn linh hoạt.
 • Tự động thanh toán nợ gốc ngay khi có tiền chuyển vào tài khoản thanh toán để giảm tối đa chi phí lãi vay cho khách hàng.
 • Khách hàng sử dụng vốn vay như số dư sẵn có trên tài khoản tiền gửi thanh toán.
 • Lãi suất cạnh tranh.

Đặc điểm

 • Hạn mức thấu chi được cấp trên cơ sở:
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh về tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại Sacombank.
  • Số dư tiền gửi bằng VNĐ hoặc ngoại tệ do Sacombank hoặc Tổ chức tín dụng khác phát hành.
  • Bất động sản hoặc tài sản đảm bảo khác.
 • Thời hạn sử dụng hạn mức thấu chi: đến 12 tháng

Cấp tín dụng trung dài hạn

Tiện ích

 • Tỷ lệ tài trợ cao, lên đến 100% giá trị Tài sản bảo đảm.
 • Tạo đòn bẩy tài chính, khắc phục việc thiếu hụt vốn trung/dài hạn.

Đặc điểm

 • Loại tiền vay: VND
 • Thời hạn vay: tùy theo phương án vay vốn
 • Phương thức cho vay: từng lần
 • Phương thức trả nợ: trả nợ vốn lãi hàng tháng/hàng quý/hàng năm theo đặc điểm kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Tài sản bảo đảm: số dư tiền gửi, bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, tài sản hình thành trong tương lai.
 • Mục đích vay:
  • Đầu tư dự án
  • Mở rộng nhà xưởng
  • Mua sắm tài sản cố định như máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển…

Cho vay trả góp doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiện ích

 • Giảm áp lực trả nợ vay trong ngắn hạn.
 • Quy trình xử lý nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Đặc điểm

 • Vay bổ sung vốn lưu động với thời gian vay lên đến 60 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Phương thức vay: từng lần.
 • Mức vay: tối đa 05 tỷ đồng/khách hàng.
 • Tài sản đảm bảo: Bất động sản, phương tiện vận chuyển.
 • Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng, vốn hàng tháng/hàng quý.

Tài trợ mua xe ô tô Doanh nghiệp

Tiện ích

 • Tỷ lệ cho vay: đến 80% giá trị xe.
 • Thủ tục đơn giản, giải quyết nhanh chóng.
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Sacombank phát hành bảo lãnh thanh toán giúp tăng mức độ tin cậy với Bên bán xe.

Đặc điểm

 • Loại tiền vay: VND
 • Thời hạn cho vay: đến 07 năm (tùy loại xe).
 • Phương thức cho vay: từng lần.
 • Được vay bù đắp phần vốn đã sử dụng nếu khách hàng mua ôtô trong vòng 06 tháng và được tài trợ vay mua xe đã qua sử dụng.
 • Mục đích vay:
  • phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của khách hàng.
  • kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Thấu chi đảm bảo bằng tiền gửi

Tiện ích

 • Đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán của khách hàng.
 • Thời gian giải quyết nhanh chóng, thủ tục thanh toán đơn giản, thuận tiện.
 • Không cần cung cấp chứng từ mỗi lần nhận nợ.
 • Nợ gốc và lãi vay được thu tự động ngay khi tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp có số dư Có. Giảm thiểu số tiền lãi vay khách hàng phải trả cho Sacombank.

Đặc điểm

 • Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền thấu chi: VNĐ.
 • Phương thức vay: theo hạn mức thấu chi.
 • Khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán để rút vốn từ tài khoản thanh toán được cấp hạn mức thấu chi.
 • Vốn được trả tự động khi tài khoản có số dư có và trả hết vào thời điểm đáo hạn của hạn mức thấu chi.
 • Lãi được thu một lần vào ngày đáo hạn thẻ tiền gửi hoặc ngày tất toán hạn mức thấu chi.
 • Tỷ lệ thấu chi lên đến 98% trị giá thẻ tiền gửi.

Điều kiện và thủ tục

 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng là Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sacombank.
 • Tài sản đảm bảo là Thẻ tiền gửi do Sacombank hoặc Sacombank – SBL phát hành.

Cho vay nhanh SMEs

Tiện ích

 • Thời gian vay nhanh chóng, thuận tiện.
 • Thủ tục vay đơn giản
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Mức cấp tín dụng lên đến 5 tỷ đồng
 • Cho sử dụng bất động sản hoặc phương tiện vận chuyển làm tài sản đảm bảo

Đặc điểm

 • Loại tiền: VND, ngoại tệ
 • Thời hạn vay: ngắn hạn, trung dài hạn.

Bao thanh toán

Tiện ích

 • Khách hàng bán hàng trả chậm nhưng nhận được tiền ngay.
 • Sacombank thực hiện theo dõi, thu hồi khoản phải thu thay cho khách hàng.
 • Tỷ lệ tài trợ vốn cao,
 • Tiết kiệm chi phí tài chính.

Đặc điểm

 • Loại tiền: VNĐ
 • Phương thức bao thanh toán: từng lần/hạn mức
 • Thời hạn bao thanh toán: đến 210 ngày.
 • Mức bao thanh toán: 90% giá trị khoản phải thu.
 • Bao gồm 2 hình thức:
  • Bao thanh toán nội địa: áp dụng cho KH là bên bán hàng, cung ứng dịch vụ trong nước.
  • Bao thanh toán xuất khẩu sang thị trường Lào/ Campuchia, áp dụng cho KH là bên bán hàng có hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Lào/ Campuchia.

Lãi suất vay vốn kinh doanh Sacombank

Hiện tại, gói vay vốn kinh doanh Sacombank công bố mức lãi 8,5%/năm cố định trong thời gian ưu đãi 3-6 tháng (dùng cho gói hạn mức không giới hạn và thời hạn, kỳ hạn vay linh hoạt)

Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi theo biến động thị trường, tương đương với lãi gửi tiết kiệm 12 tháng cộng biên độ dao động 3,5%. Cách tính lãi dựa trên dư nợ thực tế. Đối với những khách hàng thanh toán khoản vay trước hạn, phí phạt sản phẩm từ 2% đến 5%.

Bảng tính tiền lãi vay vốn Sacombank

Bảng tính tiền vay: Khoản vay trả góp 500 triệu đồng trong 5 năm với lãi suất vi dụ 1% tháng. Phương pháp trả góp gốc lãi hàng tháng theo dự nợ giảm dần.

KỲ TRẢ TIỀN GỐC TIỀN LÃI TỔNG GỐC LÃI
1 8,333,000 5,000,000 13,333,000
2 8,333,000 4,916,670 13,249,670
3 8,333,000 4,833,340 13,166,340
4 8,333,000 4,750,010 13,083,010
5 8,333,000 4,666,680 12,999,680
6 8,333,000 4,583,350 12,916,350
7 8,333,000 4,500,020 12,833,020
8 8,333,000 4,416,690 12,749,690
9 8,333,000 4,333,360 12,666,360
10 8,333,000 4,250,030 12,583,030
11 8,333,000 4,166,700 12,499,700
12 8,333,000 4,083,370 12,416,370
13 8,333,000 4,000,040 12,333,040
14 8,333,000 3,916,710 12,249,710
15 8,333,000 3,833,380 12,166,380
16 8,333,000 3,750,050 12,083,050
17 8,333,000 3,666,720 11,999,720
18 8,333,000 3,583,390 11,916,390
19 8,333,000 3,500,060 11,833,060
20 8,333,000 3,416,730 11,749,730
21 8,333,000 3,333,400 11,666,400
22 8,333,000 3,250,070 11,583,070
23 8,333,000 3,166,740 11,499,740
24 8,333,000 3,083,410 11,416,410
25 8,333,000 3,000,080 11,333,080
26 8,333,000 2,916,750 11,249,750
27 8,333,000 2,833,420 11,166,420
28 8,333,000 2,750,090 11,083,090
29 8,333,000 2,666,760 10,999,760
30 8,333,000 2,583,430 10,916,430
31 8,333,000 2,500,100 10,833,100
32 8,333,000 2,416,770 10,749,770
33 8,333,000 2,333,440 10,666,440
34 8,333,000 2,250,110 10,583,110
35 8,333,000 2,166,780 10,499,780
36 8,333,000 2,083,450 10,416,450
37 8,333,000 2,000,120 10,333,120
38 8,333,000 1,916,790 10,249,790
39 8,333,000 1,833,460 10,166,460
40 8,333,000 1,750,130 10,083,130
41 8,333,000 1,666,800 9,999,800
42 8,333,000 1,583,470 9,916,470
43 8,333,000 1,500,140 9,833,140
44 8,333,000 1,416,810 9,749,810
45 8,333,000 1,333,480 9,666,480
46 8,333,000 1,250,150 9,583,150
47 8,333,000 1,166,820 9,499,820
48 8,333,000 1,083,490 9,416,490
49 8,333,000 1,000,160 9,333,160
50 8,333,000 916,830 9,249,830
51 8,333,000 833,500 9,166,500
52 8,333,000 750,170 9,083,170
53 8,333,000 666,840 8,999,840
54 8,333,000 583,510 8,916,510
55 8,333,000 500,180 8,833,180
56 8,333,000 416,850 8,749,850
57 8,333,000 333,520 8,666,520
58 8,333,000 250,190 8,583,190
59 8,333,000 166,860 8,499,860
60 8,353,000 83,530 8,436,530

Kinh nghiệm vay vốn kinh doanh Sacombank

Khi vay vốn ngân hàng nói chung và vay vốn kinh doanh Sacombank nói riêng, khách hàng cần nắm một số kinh nghiệm quan trọng sau để đảm bảo tối đa lợi ích bản thân:

– Tính toán chính xác thu nhập ròng của người vay, người đồng trả nợ, từ đó lựa chọn gói vay phù hợp với năng lực tài chính thực tế của bản thân. Điều này hết sức quan trọng, vì nó giúp bạn có kế hoạch trả nợ tốt hơn, hoàn thành trả nợ ngân hàng đúng thời gian cam kết

– Chú ý nhiều đến lãi suất gói vay: cân nhắc xem lãi suất thời kỳ ưu đãi bao nhiêu, sau ưu đãi bao nhiêu, so sánh lãi suất giữa các ngân hàng với nhau một cách thận trọng sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Bởi sự chênh lệch về lãi tuy không lớn nhưng với những gói vay vốn lớn, thời gian dài thì điều này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm hiệu quả thêm một khoản đáng kể hàng tháng.

– Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu. Đảm bảo thông tin kê khai chính xác, trung thực, minh bạch. Nếu ngân hàng phát hiện ra bất cứ gian dối nào trong hồ sơ, phương án vay của bạn sẽ bị thu hồi.

– Nếu khách hàng đang vướng đến nợ xấu hoặc đang trong thời gian thi hành án không nên làm hồ sơ vay vốn vì chắc chắn ngân hàng sẽ không phê duyệt phương án vay

– Ghi nhớ lịch nộp lãi và lịch trả nợ đúng cam kết. Nếu nộp lãi chậm sẽ mất thêm phí quá hạn. Nếu trả nợ trước hạn sẽ phải nộp phí phạt từ 2% đến 5%. Bạn hãy tính toán để lựa chọn phương án trả nợ như thế nào là tốt nhất cho mình.

Gói vay vốn kinh doanh Sacombank với nhiều lợi ích hấp dẫn đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng trên nhiều địa bàn.

Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính hiệu quả, giúp bạn chinh phục thành công giấc mơ làm giàu nên đừng để lãng phí.