(Review) Vay thế chấp ngân hàng Quân Đội (MBBank)

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBbank) một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng Quân đội còn tham gia vào các dịch vụ môi giới chứng khoán, quản lý quỹ, kinh doanh địa ốc bằng cách nắm cổ phần chi phối của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Hiện nay, Ngân hàng Quân đội đã có mạng lưới khắp cả nước với trên 200 điểm giao dịch. Ngân hàng còn có chi nhánh tại Lào và Campuchia.

Lãi suất vay thế chấp MBBank

Lãi suất vay vốn ưu đãi:

 • 8,7% năm đầu

Lãi suất sau ưu đãi: LSTK 24T + Biên 4.5% (11.5%)

Phạt trả nợ trước hạn:

 • 2 năm đầu: 2%
 • 2 năm tiếp theo: 1,5%
 • Các nằm còn lại: Miễn phạt

Các sản phẩm cho vay thế chấp Ngân hàng MBbank

vay thế chấp MB bank

1. Cho vay mua căn hộ, nhà đất dự án

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản
 • Phương thức cho vay, trả nợ linh hoạt theo nhu cầu khách hàng;
 • Các loại tài sản bảo đảm: bất động sản, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải.​
 • Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 84 tháng
 • Lãi suất vay thế chấp ngân hàng quân đội mua nhà luôn cạnh tranh.

Điều kiện vay vốn thế chấp tại ngân hàng quân đội MB bank mua nhà:

 • Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở
 • Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay
 • Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MBBank
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Thủ tục vay thế chấp tại ngân hàng MB bank mua nhà trả góp

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản vay thế chấp mua nhà.

2. Cho vay mua nhà đất của lượng lượng vũ trang

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, khách hàng có thể lựa chọn: gốc trả định kỳ/cuối kỳ; lãi trả định kỳ/cuối kỳ theo niên kim cố định, theo dự nợ ban đầu/dư nợ giảm dần;
 • Tài sản bảo đảm đa dạng: bất động sản, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải.​
 • Mức cho vay: tối đa 80% nhu cầu vốn
 • Thời hạn vay lên đến 15 năm

Điều kiện vay tiền MBBank

 • Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB Bank có trụ sở
 • Khách hàng có khả năng tài chỉnh đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay
 • Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Hồ sơ vay

 • Giấy tờ thân nhân: CMND/Hộ chiếu/CMSQ, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo
 • Giấy tờ liên quan đến việc mua căn hộ, nhà, đất.​
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)
>> Thế chấp quyền sử dụng đất

3. Cho vay xây sửa nhà ở

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: từ 3-5 ngày làm việc
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, KH có thể linh hoạt lựa chọn: trả góp/trả gốc cuối kỳ, trả lãi định kỳ trên dư nợ giảm dần
 • Chấp nhận nhiều loai tài sản đảm bảo: bất động sản, giấy tờ có giá, phương tiện vận tả
 • Khách hàng có thể được ân hạn trả gốc lên tới 12 tháng
 • Mức cho vay tối đa: 90% nhu cầu tài chính của khách hàng
 • Thời hạn cho vay tối đa: 180 tháng

Điều kiện vay

 •  Khách hàng có độ tuổi từ 20 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nữ) và 65 tuổi (đối với nam
 •  Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB Bank có trụ sở
 •  Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay
 •  Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Hồ sơ vay

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh;
 • Các giấy tờ liên quan đến việc mua, xây dựng và sửa chữa nhà đất
 • Đơn đề nghị vay vốn thế chấp kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)

4. Cho vay mua xe ôtô trả góp

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 1 – 2 ngày làm việc
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, có nhiều chọn lựa cho khách hàng: trả góp, trả gốc cuối kỳ, trả lãi trên dư nợ giảm dần
 • Tài sản đảm bảo đa dạng: chính chiếc xe mua hoặc bất động sản, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải độc lập với vốn vay
 • Mức cho vay tối đa: 100% giá trị xe (tiền mua xe + lệ phí trước bạ) của khách hàng
 • Thời hạn cho vay tối đa: 96 tháng

Điều kiện vay thế chấp xe ôtô MB Bank

 • Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở
 • Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay
 • Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Thủ tục vay thế chấp xe MB Bank

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)
>> Vay thế chấp CBBank

5. Cho vay sản xuất kinh doanh

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 1 – 3 ngày làm việc
 • Phương thức vay vốn đa dạng, phù hợp với mọi loại hình kinh doanh của khách hàng: vay theo món, vay theo hạn mức tín dụng, vay theo hạn mức thấu chi
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, có nhiều chọn lựa cho khách hàng: trả góp, trả gốc cuối kỳ, trả lãi trên dư nợ giảm dần
 • Tài sản đảm bảo đa dạng: quyền phát sinh từ Hợp đồng thuê gian hàng, quầy hàng…, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải, bất động sản độc lập với vốn vay.
 • Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn của khách hàng
 • Thời hạn cho vay tối đa: 120 tháng
 • Lãi suất vay thế chấp ngân hàng MB Bank để kinh doanh ưu đãi theo từng thời kỳ

Điều kiện vay thế chấp tại MB Bank để kinh doanh

 • Khách hàng có giấy phép ĐKKD còn hiệu lực đối với những ngành nghề bắt buộc phải ĐKKD
 • Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay
 • Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB.
 • Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở

Thủ tục vay thế chấp MB bank 

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh để vay thế chấp
 • Phương án kinh doanh/Dự án đầu tư.
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)

6. Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 1 – 2 ngày làm việc
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, có nhiều chọn lựa cho khách hàng: trả góp, trả gốc cuối kỳ, trả lãi trên dư nợ giảm dần;
 • Các loại tài sản đảm bảo: bất động sản, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải.
 • Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn và không vượt quá 500 triệu đồng;
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 84 tháng

Điều kiện vay vốn 

 • Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở;
 • Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay;
 • Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB.
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự;

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm.
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)

7. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Lợi ích và đặc điểm

 • Mức cho vay lên tới 97% giá trị của GTCG
 • Thời hạn cho vay linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng
 • Lãi suất ưu đãi và cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: trong vòng 30 phút khách hàng sẽ nhận được tiền vay
 • Lãi suất vay thế chấp ngân hàng quân đội khi cầm cố GTCG ưu đãi riêng

Điều kiện vay

 • Khách hàng cam kết sử dụng vốn vay không vi phạm pháp luật
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Hồ sơ vay

 • CMND/Hộ chiếu của khách hàng hoặc giấy tờ có giá trị tương đương
 • Giấy tờ có giá và các giấy tờ uỷ quyền hợp pháp (nếu có)
 • Đề nghị vay vốn (theo mẫu MB)

8. Cho vay hộ trồng lúa

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Phương thức cho vay, trả nợ linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng;
 • Tài sản bảo đảm đa dạng: bất động sản, giấy tờ có giá.
 • Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn của khách hàng
 • Thời hạn cho vay tối đa: 120 tháng

Điều kiện vay

 • Khách hàng có Hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở
 • Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay
 • Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB
  ​Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Hồ sơ vay

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)

9. Cho vay cổ phần hóa

Lợi ích và đặc điểm

 • Thời hạn cho vay tối đa: 36 tháng;
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 2 – 3 ngày làm việc
 • Tài sản đảm bảo đa dạng: cổ phiếu hình thành từ vốn vay hoặc giấy tờ có giá,  bất động sản, ô tô độc lập với vốn vay.

Mức cho vay tối đa:

 • Đối với cổ phiếu ưu đãi: tối đa 100% tổng giá trị cổ phần theo giá bán ưu đãi
 • Đối với cổ phiếu đăng ký tự do: tối đa 50% tổng giá trị cổ phần theo giá đấu thực tế

Điều kiện vay

Cá nhân là khách hàng nếu là CBCNV của doanh nghiệp cổ phần hóa:

 • Có xác nhận của Doanh nghiệp cổ phần hóa về mức thu nhập và thâm niên công tác;
 • Khách hàng có hợp đồng lao động không xác định thời hạn/Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên;

Cá thể khách hàng là Nhà đầu tư cá nhân

 • Không quá 60 tuổi tại thời điểm vay vốn
 • Khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại Tỉnh/Thành phố nơi MB thực hiện cho vay vốn có trụ sở

Hồ sơ vay

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh
 • Các giấy tờ liên quan đến việc mua cổ phần phát hành lần đầu
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)

10. Cho vay bổ sung vốn lưu động

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn giản
 • Phương thức cho vay, trả nợ linh hoạt theo nhu cầu khách hàng
 • Các loại tài sản bảo đảm: bất động sản, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải.​
 • Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 84 tháng

Điều kiện vay vốn thế chấp ngân hàng MB Bank

 • Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở
 • Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay
 • Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Hồ sơ vay thế chấp MB Bank

 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm.
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB)