27 cây ATM Vietcombank tại Vũng Tàu

Cập nhật mới nhất danh sách địa điểm đặt máy ATM Vietcombank tại Vũng Tàu, tên chi nhánh quản lý, Mã số máy ATM, giời hoạt động, địa chỉ cây ATM Vietcombank gần nhất.

ATM Vietcombank TP. Bà Rịa (2 máy)

máy ATM Vietcombank

Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800038
Giờ phục vụ: 08h00-21h00
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800006, 00800011, 00800027, 00800028
Giờ phục vụ: 06h30-21h00
Địa chỉ: 03 Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

ATM Vietcombank Tân Thành (6 máy)

Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800055
Giờ phục vụ: 08h00-21h00
Địa chỉ: QL 51, Thị xã Phú Mỹ,Tỉnh BR-VT


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800052, 00800057
Giờ phục vụ: 06h00-19h00
Địa chỉ: Thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, H.Châu Đức, T.BRVT


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800043, 00800044
Giờ phục vụ: 07h00-21h00
Địa chỉ: Tổ 20 – Khu phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800030, 00800031
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: Khu CN Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800018
Giờ phục vụ: 07h00-17h00
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân, A2, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800003, 00800023, 00800024, 00800037,00800056
Giờ phục vụ: 06h30-21h00
Địa chỉ: Lô E6-1, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

ATM Vietcombank TP. Vũng Tàu (19 máy)

Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800010, 00800046
Giờ phục vụ: 06h30-21h00
Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800050
Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
Địa chỉ: 52, đường 30/04, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800002
Giờ phục vụ: 06h30-16h30 (T7, CN nghỉ)
Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800047
Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800035
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: Tiểu khu I, Khu TT 5 Tầng, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800001,00800004, 00800015, 00800032, 00800034, 00800036, 00800051
Giờ phục vụ: Máy (1): 07h00-16h30 (T7, CN Không làm việc)Máy (04,15, 32, 34, 36, 51): 06h30-21h00
Địa chỉ: 27 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800026, 00800040, 00800042, 00800045
Giờ phục vụ: 06h30-21h00
Địa chỉ: 27 Lê Lợi, Phường 4, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800013,00800022,00800054
Giờ phục vụ: 06h30-21h
Địa chỉ: 335-337 đường 30/04, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800029
Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
Địa chỉ: 101 Lê Lợi, Phường 6, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800033
Giờ phục vụ: 08h00-21h00
Địa chỉ: 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800020
Giờ phục vụ: 08h00-21h00
Địa chỉ: Quốc lộ 51B, Phường 11, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800012, 00800019, 00800049, 00800025
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800005
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800017
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: 8 Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800016, 00800048
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: 36 Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800008,00800014,00800021,00800053
Giờ phục vụ: 24/24
Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800039
Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường 6, TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800009
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: 1 Lê Quý Đôn, Phường 1 , TP Vũng Tàu


Chi nhánh: Vũng Tàu
Mã hiệu máy: 00800007
Giờ phục vụ: 24h/7
Địa chỉ: 65A – 30/04 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Đánh giá
Chia sẻ