27 Máy ATM Vietcombank tại Vũng Tàu

Cập nhật mới nhất danh sách địa điểm đặt máy ATM Vietcombank tại Vũng Tàu, tên chi nhánh quản lý, Mã số máy ATM, giời hoạt động, địa chỉ cây ATM Vietcombank gần nhất.

ATM Vietcombank TP. Bà Rịa (2 máy)

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800038
 • Giờ phục vụ: 08h00-21h00
 • Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800006, 00800011, 00800027, 00800028
 • Giờ phục vụ: 06h30-21h00
 • Địa chỉ: 03 Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

ATM Vietcombank Tân Thành (6 máy)

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800055
 • Giờ phục vụ: 08h00-21h00
 • Địa chỉ: QL 51, Thị xã Phú Mỹ,Tỉnh BR-VT

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800052, 00800057
 • Giờ phục vụ: 06h00-19h00
 • Địa chỉ: Thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, H.Châu Đức, T.BRVT

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800043, 00800044
 • Giờ phục vụ: 07h00-21h00
 • Địa chỉ: Tổ 20 – Khu phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800030, 00800031
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: Khu CN Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800018
 • Giờ phục vụ: 07h00-17h00
 • Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân, A2, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800003, 00800023, 00800024, 00800037,00800056
 • Giờ phục vụ: 06h30-21h00
 • Địa chỉ: Lô E6-1, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

ATM Vietcombank TP. Vũng Tàu (19 máy)

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800010, 00800046
 • Giờ phục vụ: 06h30-21h00
 • Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800050
 • Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
 • Địa chỉ: 52, đường 30/04, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800002
 • Giờ phục vụ: 06h30-16h30 (T7, CN nghỉ)
 • Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800047
 • Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
 • Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800035
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: Tiểu khu I, Khu TT 5 Tầng, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800001,00800004, 00800015, 00800032, 00800034, 00800036, 00800051
 • Giờ phục vụ: Máy (1): 07h00-16h30 (T7, CN Không làm việc)Máy (04,15, 32, 34, 36, 51): 06h30-21h00
 • Địa chỉ: 27 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800026, 00800040, 00800042, 00800045
 • Giờ phục vụ: 06h30-21h00
 • Địa chỉ: 27 Lê Lợi, Phường 4, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800013,00800022,00800054
 • Giờ phục vụ: 06h30-21h
 • Địa chỉ: 335-337 đường 30/04, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800029
 • Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
 • Địa chỉ: 101 Lê Lợi, Phường 6, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800033
 • Giờ phục vụ: 08h00-21h00
 • Địa chỉ: 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800020
 • Giờ phục vụ: 08h00-21h00
 • Địa chỉ: Quốc lộ 51B, Phường 11, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800012, 00800019, 00800049, 00800025
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800005
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800017
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: 8 Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800016, 00800048
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: 36 Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800008,00800014,00800021,00800053
 • Giờ phục vụ: 24/24
 • Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800039
 • Giờ phục vụ: 07h00-17h00 (T7, CN không làm việc)
 • Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường 6, TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800009
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: 1 Lê Quý Đôn, Phường 1 , TP Vũng Tàu

Chi nhánh: Vũng Tàu

 • Mã hiệu máy: 00800007
 • Giờ phục vụ: 24h/7
 • Địa chỉ: 65A – 30/04 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu
Sending
User Review
0 (0 votes)