07 Chi nhánh Sacombank khu vực Đông Bắc Bộ

Danh sách địa chỉ, số điện thoại, số Fax của 07 Chi nhánh, phòng giao dich Sacombank tại khu vực Đông Bắc Bộ: Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên

02 Chi nhánh Sacombank Lạng Sơn

Chi nhánh Sacombank

Chi nhánh Lạng Sơn
 • Địa chỉ: 1 Lê Lai, P.Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam
 • Điện thoại: (0205).3.716 324
 • Fax: (0205) 3886 622

PGD Đồng Đăng

 • Địa chỉ: 183 – khu Dây Thép – TT.Đồng Đăng – H. Can Lộc – T. Lạng Sơn
 • Điện thoại: (0205).3.888.579
 • Fax: (0205).3.888.581

01 Chi nhánh Sacombank Phú Thọ

Chi nhánh Phú Thọ

 • Địa chỉ: 1482 Hùng Vương, tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
 • Điện thoại: (0210) 3 666 555 – 3 666 684
 • Fax: (0210) 3 666 555 – 3 666 68

03 Chi nhánh Sacombank Quảng Ninh

PGD Cẩm Phả

 • Địa chỉ: 566 Trần Phú, tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
 • Điện thoại: (0203) 3 868 682
 • Fax: (0203) 3 868 648

Chi nhánh Quảng Ninh

 • Địa chỉ: 607 Lê Thánh Tông, tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
 • Điện thoại: (0203).3.696.789
 • Fax: (0203).3.696.966

PGD Móng Cái

 • Địa chỉ: 77 Trần Phú, Tp. Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam
 • Điện thoại: (0203) 625 8688
 • Fax: (0203) 625 8226

01 Chi nhánh Sacombank Thái Nguyên

Chi nhánh Thái Nguyên

 • Địa chỉ: 3D Minh Cầu, P, Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên, Việt Nam
 • Điện thoại: (0208) 3853 155
 • Fax: 0208.3853.266
Sending
User Review
0 (0 votes)