04 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Thái Nguyên

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Thái Nguyên.

Chi nhánh/PGD Vietcombank TX. Phổ Yên (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Thái Nguyên

PGD Phổ Yên

 • Địa chỉ: Tiểu khu 5, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3863963
 • Fax: 0208.3863963
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Hồng Điệp
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Thái Nguyên (3 PGD)

Chi nhánh: Thái Nguyên

PGD Hương Sơn

 • Địa chỉ: Số 281, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 20, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3651567
 • Fax: 0208.3651577
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phùng Văn Đức
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Thái Nguyên

PGD Hoàng Văn Thụ

 • Địa chỉ: Tổ 28, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3653111
 • Fax: 0208.3652111
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Mai Trung Khánh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Thái Nguyên

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3658200
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Anh Tuấn
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30