08 Chi nhánh, PGD Vietcombank An Giang

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 8 chi nhánh, PGD ở tỉnh An Giang. Trong đó, thành phố Châu Đốc có 01 điểm, thành phố Long Xuyên có 02 điểm, huyện Tịnh Biên có 01 điểm, huyện Châu Phú có 01 điểm, huyện Chợ Mới có 01 điểm, huyện Thoại Sơn có 01 điểm, thị xã Tân Châu có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thành phố Châu Đốc (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 20 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3550511
 • Fax: 0296.3561703
 • Cán bộ lãnh đạo: PGĐ PT. Đặng Văn Hưng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thành phố Long Xuyên (2 PGD)

PGD Vietcombank Vàm Cống

 • Địa chỉ: Số 2272 đường Trần Hưng Đạo, tổ 01, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.930887 – 02963.930890
 • Fax: 02963.930889
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phó Quốc Thái
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 26 Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.898999-02963.841075-02963.841816
 • Fax: 02963.841591
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Dương Du Minh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tịnh Biên (1 PGD)

PGD Vietcombank Tịnh Biên

 • Địa chỉ: 462 đường Hữu Nghị, khóm Xuân Hòa, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3751496 – 0296.3751498
 • Fax: 0296.3751495
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Men Mô Ha
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Châu Phú (1 PGD)

PGD Vietcombank Châu Phú

 • Địa chỉ: Số 36 Quốc lộ 91, tổ 2, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3687020
 • Fax: 0296.3687021
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lê Minh Phương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Chợ Mới (1 PGD)

PGD Vietcombank Mỹ Luông

 • Địa chỉ: Số 296 tỉnh lộ 942, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3622298- 0296.3622300
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Quốc Duy Khương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Thoại Sơn (1 PGD)

PGD Vietcombank Thoại Sơn

 • Địa chỉ: Số 327 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.940023-02963.940024
 • Fax: 02963.940023
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Phan Duy Thanh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Tân Châu (1 PGD)

PGD Vietcombank Tân Châu

 • Địa chỉ: 127 Tôn Đức Thắng, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3595778 – 0296.3596778
 • Fax: 0296.3595778
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đoàn Nguyễn Huy Quan
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)