07 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Huế

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Huế.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Huế (5 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Huế

PGD Bến Ngự

 • Địa chỉ: 48D Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3626364
 • Fax: 0234.3813939
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Bùi Hoài Ái
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Huế

PGD Mai Thúc Loan

 • Địa chỉ: Số 39-41 Mai Thúc Loan, P. Thuận Thành, TP Huế
 • Điện thoại: 0234.3528888
 • Fax: 0234.3513344
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Đình Thiện
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Huế

PGD Hùng Vương

 • Địa chỉ: 2A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3931934
 • Fax: 0234.3827338
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hồ Đức Minh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Huế

PGD Trần Hưng Đạo

 • Địa chỉ: Số 155 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3572345
 • Fax: 0234.3512050
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thanh Hải
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Huế

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3811900
 • Fax: 0234.3824631
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lý Hoàng Vũ
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 17:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hương Thủy (1 PGD)

Chi nhánh: Huế

PGD Hương Thủy

 • Địa chỉ: 1034 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234 3936565
 • Fax: 0234 3898090
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Ngô Hải
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Phú Vang (1 PGD)

Chi nhánh: Huế

PGD Phú Vang

 • Địa chỉ: Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234 3693333
 • Fax: 0234 3686859
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Phạm Hoài Ân
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30