07 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Huế

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 7 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Nam. Trong đó, thành phố Huế có 06 điểm, thị xã Hương Thủy có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thành phố Huế (6 PGD)

PGD Vietcombank Phú Vang

 • Địa chỉ: Quốc lộ 49, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234 3693333
 • Fax: 0234 3686859
 • Cán bộ lãnh đạo: TP.  Mã Ngọc Tuấn Đức
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Bến Ngự

 • Địa chỉ: 48D Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3626364
 • Fax: 0234.3813939
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Bùi Hoài Ái
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Mai Thúc Loan

 • Địa chỉ: Số 39-41 đường Mai Thúc Loan, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3528888
 • Fax: 0234.3513344
 • Cán bộ lãnh đạo: TP.  Lê Đình Thiện
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Tây Lộc

 • Địa chỉ: Số 160 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3931934
 • Fax: 0234.3827338
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hồ Đức Minh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Trần Hưng Đạo

 • Địa chỉ: Số 91 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3572345
 • Fax: 0234.3512050
 • Cán bộ lãnh đạo: TP.  Trần Thanh Hải
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3811900
 • Fax: 0234.3824631
 • Cán bộ lãnh đạo: PGĐ. Vũ Văn Hòa
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Hương Thủy (1 PGD)

PGD Vietcombank Hương Thủy

 • Địa chỉ: Số 1151 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234 3936565
 • Fax: 0234 3898090
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Ngô Hải
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)