10 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Bắc Ninh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 10 chi nhánh, PGD ở tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, thành phố Bắc Ninh 02 điểm, thành phố Từ Sơn có 03 điểm, huyện Quế Võ có 02 điểm, huyện Thuận Thành có 01 điểm, huyện Tiên Du  có 01 điểm, huyện Yên Phong có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Bắc Ninh (2 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3811.568
 • Fax: 0222.3811848
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Văn Vượng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Thành phố Bắc Ninh

 • Địa chỉ: Lô số 06/N16 dự án khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3906.961
 • Fax: 0222.3906.964
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Yến
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thành phố Từ Sơn (3 PGD)

PGD Vietcombank Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh

 • Địa chỉ: 11 Đại lộ Hữu Nghị, khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3765168
 • Fax: 0222.3765163
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đỗ Quang Tùng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Từ Sơn

 • Địa chỉ: Số 17-18-19 Lý Thánh Tông, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3760172/0222.3760174
 • Fax: 0222.3760.173
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Nhung
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Tòa nhà Long Phương, số 370 – 372 đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3818.828
 • Fax: 0222.3906.910
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lê Nho Ích
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Quế Võ (2 PGD)

PGD Vietcombank Quế Võ

 • Địa chỉ: Lô G1, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3634315
 • Fax: 0222.3634316
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Dương Thị Thu Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Phố Mới

 • Địa chỉ: Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3898168
 • Fax: 0222.3898188
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Xuân Cường
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Thuận Thành (1 PGD)

PGD Vietcombank Thuận Thành

 • Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3865988
 • Fax: 0222.3775277
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Thành
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tiên Du (1 PGD)

PGD Vietcombank Tiên Du

 • Địa chỉ: Số 241, đường Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3818.195
 • Fax: 0222.3818.190
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trịnh Đức Trung Kiên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Yên Phong (1 PGD)

PGD Vietcombank Yên Phong

 • Địa chỉ: Lô CC1, đường YP2, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3699668
 • Fax: 0222.3699667
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Dậu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)