09 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Bắc Ninh

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Bắc Ninh.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Bắc Ninh (2 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Bắc Ninh

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3811.282
 • Fax: 0222.3811848
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Bùi Thị Ngọc Bích
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh: Bắc Ninh

PGD Thành phố Bắc Ninh

 • Địa chỉ: Lô số 06/N16 dự án khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3906.961
 • Fax: 0222.3906.964
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lưu Trung Thành
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Quế Võ (1 PGD)

Chi nhánh: Bắc Ninh

PGD Quế Võ

 • Địa chỉ: Lô G1, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3634315
 • Fax: 0222.3634316
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Dương Thị Thu Hiền
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Thuận Thành (1 PGD)

Chi nhánh: Bắc Ninh

PGD Thuận Thành

 • Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3865988
 • Fax: 0222.3775277
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Thành
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Từ Sơn (3 PGD)

Chi nhánh: Bắc Ninh

PGD Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh

 • Địa chỉ: 11 Đại lộ Hữu Nghị, khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3765168
 • Fax: 0222.3765163
 • Cán bộ lãnh đạo: PPPT. Trịnh Đức Trung Kiên
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Bắc Ninh

PGD Từ Sơn

 • Địa chỉ: Số 17-18-19 Lý Thánh Tông, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3760172/0222.3760174
 • Fax: 0222.3760.173
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Minh Nguyệt
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Kinh Bắc

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Tòa nhà Long Phương, số 370 – 372 đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3818.828
 • Fax: 0222.3906.910
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lê Nho Ích
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Yên Phong (1 PGD)

Chi nhánh: Bắc Ninh

PGD Yên Phong

 • Địa chỉ: Lô CC1, đường YP2, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3699668
 • Fax: 0222.3699667
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Xuân Cường
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Yên Trung (1 PGD)

Chi nhánh: Bắc Ninh

PGD Samsung

 • Địa chỉ: Công ty Sam Sung Electronic Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3699696
 • Fax: 0222.3699695
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Ngọc Trâm
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00