12 Chi nhánh, PGD Vietcombank Đắk Lắk

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 12 chi nhánh, PGD ở tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột có 05 điểm, thị xã Buôn Hồ có 01 điểm, huyện Cư M’gar có 01 điểm, huyện EaH’leo có 01 điểm, huyện Ea Kar có 01 điểm, huyện Cư Kuin có 01 điểm, huyện Krông Pắk có 01 điểm, huyện Krông Năng có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank TP Buôn Ma Thuột (5 PGD)

PGD Vietcombank Quang Trung

 • Địa chỉ: 30 Quang Trung, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 0262.2240888
 • Fax: 0262.3968788
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Trung Chinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Thuận Hoà

 • Địa chỉ: Km 9, QL14, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 0262.3830995
 • Fax: 0262.3830992
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thành Nam
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Lê Duẩn

 • Địa chỉ: 471 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 0262.3825639
 • Fax: 0262.3825638
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Võ Đình Bé
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Tất Thành

 • Địa chỉ: Số 328 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 • Điện thoại: 0262.3955900
 • Fax: 0262.3866339
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hoàng Ngọc Đỉnh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 02623.818444-0262.2240777-0262.3857899
 • Fax: 02623.855038
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Võ Công Trung
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Buôn Hồ (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: số 149 Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.7306789
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Lê Minh Thành
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Cư M’gar (1 PGD)

PGD Vietcombank Quảng Phú

 • Địa chỉ: 80 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.3.534.569
 • Fax: 0262.3534565
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Xà Thị Bích Thủy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện EaH’leo (1 PGD)

PGD Vietcombank Thuần Mẫn

 • Địa chỉ: Số 421-423 đường Giải Phóng, Tổ dân phố 6, thị trấn Ea Đrăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.3900039
 • Fax: 0262.3900039
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thăng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Ea Kar (1 PGD)

PGD Vietcombank Ea Kar

 • Địa chỉ: Số 144 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
 • Điện thoại: 0262.3622789
 • Fax: 0262.3622568
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trịnh Ngọc Hoàng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Cư Kuin (1 PGD)

PGD Vietcombank Cư Kuin

 • Địa chỉ: Xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.3.73.8888
 • Fax: 0262.3896666
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Bá Nam
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Krông Pắk (1 PGD)

PGD Vietcombank Phước An

 • Địa chỉ: Số 390 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.3842916
 • Fax: 0262.3842917
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Hoài Nhi
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Krông Năng (1 PGD)

PGD Vietcombank Krông Năng

 • Địa chỉ: Số 37 đường Hùng Vương, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
 • Điện thoại: 0262.3977679
 • Fax: 0262.3977677
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Văn Phúc
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)