12 Chi nhánh/PGD BIDV ở Khánh Hoà

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Khánh Hoà. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV Nha Trang (10 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 35, Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (0258) 3. 823495

CN Nha Trang

 • Địa chỉ: Số 11, Đường Quang Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h00-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 58.3816944

PGD Bình Tân – Trực thuộc: CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 312, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: 258.3885809

PGD Lộc Thọ – Trực thuộc: CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 9, Đường Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (0258) 3523439

PGD Phước Hải – Trực thuộc: CN Nha Trang

 • Địa chỉ: 1A Chung cư CT1 Phước Hải Nha Trang, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h
 • Điện thoại: 058.3560168 – 058.3822805 – 058.3819082

PGD Phương Sài – Trực thuộc: CN Nha Trang

 • Địa chỉ: Số 75, Đường Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h
 • Điện thoại: 0258.3521119 – 0258.3521112

PGD Thống Nhất – Trực thuộc: CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 45 – 47, Đường Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: 258.3823699

PGD Vĩnh Hải – Trực thuộc: CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 24B1, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (0258) 33836118

PGD Vĩnh Phước – Trực thuộc: CN Nha Trang

 • Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B6, Chung cư Vĩnh Phước, Đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h
 • Điện thoại: 058.3542836 – 058.3542838

PGD Xóm Mới – Trực thuộc: CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 158, Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: 258.351019

Chi nhánh/PGD BIDV Cam Ranh (1 PGD)

PGD Cam Ranh – Trực thuộc: CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 156, Đường 22 tháng 8, Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (0258) 3954666

Chi nhánh/PGD BIDV Ninh Hoà (1 PGD)

PGD Ninh Hoà – Trực thuộc: CN Khánh Hoà

 • Địa chỉ: Số 525, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: 258.3634079
Tags: