26 Chi nhánh, PGD BIDV ở Hải Dương

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 26 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hải Dương. Trong đó, TP Hải Dương 10 điểm, TP Chí Linh 05 điểm, Thị trấn Nam Sách 01 điểm, Thị trấn Gia Lộc 01 điểm, Thị trấn Kẻ Sặt 01 điểm, Thị trấn Thanh Miện 01 điểm, Thị trấn Thanh Hà 01 điểm, Thị xã Kinh Môn 02 điểm, Thị trấn Tứ Kỳ 01 điểm, Huyện Ninh Giang 01 điểm, Huyện Cẩm Giàng 01 điểm, Thị trấn Phú Thái 01 điểm.

Chi nhánh BIDV TP Hải Dương (10 PGD)

BIDV CN Hải Dương

 • Địa chỉ: Số 2, Đường Lê Thanh Nghị, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 220.3894873
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV TP Chí Linh (5 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Nam Sách (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Gia Lộc (1 PGD)

PGD BIDV Gia Lộc

 • Địa chỉ: Số 339, Đường Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0320) 371 8688
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Kẻ Sặt (1 PGD)

PGD BIDV Bình Giang

 • Địa chỉ: Số 58B, Đại lộ Hùng Vương, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0320) 3776 388
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Thanh Miện (1 PGD)

PGD BIDV Thanh Miện

 • Địa chỉ: Số 189, Đường Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0320) 3654 555
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Thanh Hà (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị xã Kinh Môn (2 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Tứ Kỳ (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Ninh Giang (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Cẩm Giàng (1 PGD)

PGD BIDV Lai Cách

 • Địa chỉ: Khu 16, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-16h00
 • Điện thoại: 220.3781599
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Phú Thái (1 PGD)

PGD BIDV Kim Thành

 • Địa chỉ: Số 161, đường 20/9, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h00-16h00
 • Điện thoại: 220.3721721
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)