06 Chi nhánh/PGD BIDV ở Phú Yên

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Phú Yên. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Tuy Hoà (4 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Phú Yên

 • Địa chỉ: Số 100, Đường Duy Tân, Phường 5, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (057) 3811812

PGD Phú Lâm – Trực thuộc: CN Phú Yên

 • Địa chỉ: Số 310 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (057) 3852368

PGD Tây Tuy Hoà – Trực thuộc: CN Phú Yên

 • Địa chỉ: Số 6, Đường Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: 57.3826799

PGD TP Tuy Hoà – Trực thuộc: CN Phú Yên

 • Địa chỉ: Số 234, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (057) 3819244

Chi nhánh/PGD BIDV Sông Hinh (1 PGD)

PGD Sông Hinh – Trực thuộc: CN Phú Yên

 • Địa chỉ: Số 31, Đường Lê Lợi, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: 0257 3852668 – 0257 3852669

Chi nhánh/PGD BIDV Tuy An (1 PGD)

PGD Tuy An – Trực thuộc: CN Phú Yên

 • Địa chỉ: Số 95, Đường Lê Thành Phương, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: 0257 3865668 – 02573865669
Tags: