06 Chi nhánh, PGD BIDV ở Phú Yên

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Phú Yên. Trong đó, Thành phố Tuy Hoà 04 điểm, Thị trấn Chí Thạnh 01 điểm, TX Đông Hoà 01 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Tuy Hoà (4 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Chí Thạnh (1 PGD)

Chi nhánh BIDV (1 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)