10 Chi nhánh, PGD BIDV ở Thừa Thiên Huế

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 10 chi nhánh, PGD ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, Thành phố Huế 07 điểm, Thị xã Hương Thuỷ 01 điểm, Thị xã Hương Trà 01 điểm, huyện Phú Lộc 01 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Huế (7 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị xã Hương Thuỷ (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị xã Hương Trà (1 PGD)

Chi nhánh BIDV huyện Phú Lộc (1 PGD)

PGD BIDV Phú Lộc

  • Địa chỉ: Thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên
  • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
  • Điện thoại: 02343779988
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

Đánh giá
Chia sẻ