12 Chi nhánh/PGD BIDV tỉnh Cần Thơ

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại tỉnh Cần Thơ. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV Ninh Kiều (8 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Đồng Bằng Sông Cửu Long

 • Địa chỉ: Số 53-53A, Đường Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Từ thứ 2 đến thứ 6, Sáng: 8h – 11h30; Chiều: 13h – 16h30
 • Điện thoại: 07103.797.001

CN Tây Đô

 • Địa chỉ: Số 05, Đường Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 07h30-11h30, Chiều :13h00-16h30
 • Điện thoại: 0292.3811716 – 0292.3811718

CN TP Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 12, Đường Hoà Bình, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h-16h30
 • Điện thoại: (0710) 3818787

PGD Hưng Lợi – Trực thuộc: CN TP Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 57, Đường Ba Tháng Hai, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Từ thứ 2-thứ 6: – Sáng: 07h30 – 11h30 – Chiều: 13h00 – 16h30 (16h30 – 17h00: giao dịch nội bộ)
 • Điện thoại: (0292) 3933 834

PGD Mê Kông – Trực thuộc: CN Tây Đô

 • Địa chỉ: Số 60-62, Đường Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-17h
 • Điện thoại: 292.3797027

PGD Nam Cần Thơ – Trực thuộc: CN Tây Đô

 • Địa chỉ: Số 28-30, Đường Mậu Thân, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 0292.3918903 – 0292.3918902

PGD Nguyễn An Ninh – Trực thuộc: CN Tây Đô

 • Địa chỉ: Số 53-53A, Đường Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30. Chiều 13h-17h
 • Điện thoại: 710.3829581

PGD Ninh Kiều – Trực thuộc: CN TP Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 107, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h-16h30
 • Điện thoại: (0710) 3814332

Chi nhánh/PGD BIDV Bình Thuỷ (1 PGD)

PGD KCN Trà Nóc – Trực thuộc: CN TP Cần Thơ

 • Địa chỉ: Lô 31A, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h-16h30
 • Điện thoại: (0710) 3843441

Chi nhánh/PGD BIDV Ô Môn (1 PGD)

PGD Ô Môn – Trực thuộc: CN Tây Đô

 • Địa chỉ: Khu 11, Quốc lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 0292.3860552 – 0292.3860362

Chi nhánh/PGD BIDV Thốt Nốt (2 PGD)

PGD Thốt Nốt – Trực thuộc: CN TP Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 258, Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h-16h30
 • Điện thoại: (0710) 3. 611940

PGD Trung Kiên – Trực thuộc: CN Tây Đô

 • Địa chỉ: Khu vực Phụng Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 0292.3611939 – 0292.3611979
Tags: