13 Chi nhánh, PGD BIDV ở Đồng Tháp

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 13 chi nhánh, PGD ở tỉnh Đồng Tháp . Trong đó, Thành phố Cao Lãnh 03 điểm, Thành phố Sa Đéc 02 điểm, Huyện Châu Thành 01 điểm, Huyện Lai Vung 01 điểm, Huyện Lấp Vò 01 điểm, Huyện Tam Nông 01 điểm, Huyện Tân Hồng 01 điểm, Huyện Thanh Bình 01 điểm, Huyện Tháp Mười 01 điểm, Thị xã Hồng Ngự 01 điểm.

Chi nhánh BIDV Thành phố Cao Lãnh (3 PGD)

BIDV CN Đồng Tháp

 • Địa chỉ: Số 32, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0277.3851472
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Mỹ Thọ

 • Địa chỉ: Số 17-23, Đường Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0277.3821985
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Lý Thường Kiệt

 • Địa chỉ: Số 33, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0277.3854486
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thành phố Sa Đéc (2 PGD)

BIDV CN Sa Đéc

 • Địa chỉ: Số 74, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h45, Chiều 13h30-16h30
 • Điện thoại: 0277.3866518/108
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Châu Thành (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Lai Vung (1 PGD)

PGD BIDV Lai Vung

 • Địa chỉ: Số 66 Khu vực chợ, Khóm 3, Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h45, Chiều 13h30-16h30
 • Điện thoại: 0277.3655128
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Lấp Vò (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Tam Nông (1 PGD)

PGD BIDV Tam Nông

 • Địa chỉ: Số 28, Đường Huỳnh Công Sính, khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 2773858638
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Tân Hồng (1 PGD)

PGD BIDV Tân Hồng

 • Địa chỉ: Số 258C, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 2, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0277.3838870
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Thanh Bình (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Tháp Mười (1 PGD)

PGD BIDV Tháp Mười

 • Địa chỉ: Số 95, Đường Gò Tháp, Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0277.3826089
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị xã Hồng Ngự (1 PGD)

PGD BIDV Hồng Ngự

 • Địa chỉ: Số 01, Đường Lê Lai, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0277.38562949
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)