13 Chi nhánh/PGD BIDV ở Thái Nguyên

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Thái Nguyên. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Thái Nguyên (8 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 653, Đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (0280) 3855247

PGD Gang Thép – Trực thuộc: CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 440/1, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: ‘0280.3833982 – 280.3734984

PGD Gia Sàng – Trực thuộc: CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 708, Đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 13, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: 0
 • Điện thoại: 0

PGD Hoàng Văn Thụ – Trực thuộc: CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (0280) 3. 654747 – 0280.3657131

PGD Lương Ngọc Quyến – Trực thuộc: CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Tổ 27, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30
 • Điện thoại: 2803.841697

PGD Tân Thịnh – Trực thuộc: CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 259, Đường Quang Trung, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (0280) 3648119

PGD Phú Xá – Trực thuộc: CN Nam Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 522, Đường 3/2, Tổ 8, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 -11h30, Chiều: 13h30-16h45
 • Điện thoại: (0208) 3947531

PGD Quán Triều – Trực thuộc: CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 618, Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (0280) 3844369

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Sông Công (1 PGD)

PGD Sông Công – Trực thuộc: CN Nam Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 17, Đường Thống Nhất, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 -11h30, Chiều: 13h30-16h45
 • Điện thoại: (0208) 3662802

Chi nhánh/PGD BIDV TX Phổ Yên (2 PGD)

CN Nam Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 478, Tiểu khu 5, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h45
 • Điện thoại: PHÒNG TCHC: 0208 3563112, KHCN: 0208 3563125, GDKH: 0208 3763832, ATM: 0208 3764000

PGD Trung Thành – Trực thuộc: CN Nam Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Số 440 Đường Hoàng Quốc Việt, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 -11h30, Chiều: 13h30-16h45
 • Điện thoại: 208.3763777

Chi nhánh/PGD BIDV Đồng Hỷ (1 PGD)

PGD Đồng Hỷ – Trực thuộc: CN Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Tổ 14, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (0280) 3822099

Chi nhánh/PGD BIDV Phú Bình (1 PGD)

PGD Phú Bình – Trực thuộc: CN Nam Thái Nguyên

 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên
 • Giờ giao dịch: Từ thứ hai đến thứ sau Sáng từ 7h30-11h30 Chiều từ 13h30-16h45
 • Điện thoại: 2083567599
Tags: