09 Chi nhánh, PGD BIDV tỉnh Cà Mau

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 9 chi nhánh, PGD ở tỉnh Cà Mau. Trong đó, Thành phố Cà Mau 07 điểm, Huyện Năm Căn 01 điểm, Huyện Trần Văn Thời 01 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Cà Mau (7 PGD)

BIDV CN Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 05A, Đường An Dương Vương, Khóm 4, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0780) 3831218; 3832089
 • Chỉ đường trên: Google Maps

BIDV CN Đất Mũi

 • Địa chỉ: Số 27, Đường Ngô Quyền, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 780.3825172
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Ngô Quyền

 • Địa chỉ: Số 230, Đường Ngô Quyền, Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 02903525956
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Thoại Ngọc Hầu

 • Địa chỉ: Số 12-14, Đường Nguyễn Khuyến, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 780.2211767
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Đông Bắc

 • Địa chỉ: Số 187, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 780.3815587
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Năm Căn (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Trần Văn Thời (1 PGD)

PGD BIDV Sông Đốc

 • Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0780) 3892457
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)