06 Chi nhánh/PGD BIDV ở Điện Biên

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Điện Biên. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV Điện Biên Phủ (5 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Điện Biên

 • Địa chỉ: Số 888, tổ dân phố 4, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h15-11h30, Chiều: 13h30-17h00 Thứ 7: Sáng: 7h30-11h30
 • Điện thoại: (0230) 3837368

PGD Bản Phủ – Trực thuộc: CN Điện Biên

 • Địa chỉ: Chợ Bản Phủ, Đội 24, Xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h15-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0230) 3821996

PGD Him Lam – Trực thuộc: CN Điện Biên

 • Địa chỉ: Số 317, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 12, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h15-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0230) 3812988

PGD Mường Thanh – Trực thuộc: CN Điện Biên

 • Địa chỉ: Số 429, Tổ dân phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h15-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 2153826266

PGD Nam Thanh – Trực thuộc: CN Điện Biên

 • Địa chỉ: Số 54, Tổ dân phố 4, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h15-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0230) 3927272

Chi nhánh/PGD BIDV Tuần Giáo (1 PGD)

PGD Tuần Giáo – Trực thuộc: CN Điện Biên

 • Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h15-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0215 3862689
Tags: