06 Chi nhánh, PGD BIDV ở Điện Biên

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Điện Biên. Trong đó, Thành phố Điện Biên Phủ 05 điểm, Huyện Tuần Giáo 01 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Điện Biên Phủ (5 PGD)

BIDV CN Điện Biên

 • Địa chỉ: Số 888, tổ dân phố 4, Phường Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h15-11h30, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0230) 3. 837368
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Mường Thanh

 • Địa chỉ: Số 429, Tổ dân phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h15-11h30, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 2153826266
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Him Lam

 • Địa chỉ: Số 317, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 12, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h15-11h30, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0230) 3. 812988
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Nam Thanh

 • Địa chỉ: Số 54, Tổ dân phố 4, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h15-11h30, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0230) 3. 927272
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Tuần Giáo (1 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

 

Đánh giá
Chia sẻ