06 Chi nhánh/PGD BIDV ở Hoà Bình 

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Hoà Bình. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Hoà Bình (4 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Hoà Bình

 • Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hoà Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6 Mùa hè: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h00 Mùa đông: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-17h00
 • Điện thoại: (0218) 3854852

PGD Phương Lâm – Trực thuộc: CN Hoà Bình

 • Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hoà Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6 Mùa đông: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-17h00 Mùa hè: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0218) 3856077

PGD Sông Đà – Trực thuộc: CN Hoà Bình

 • Địa chỉ: Đường Lý Nam Đế, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hoà Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6 Mùa hè: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h00 Mùa đông: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-17h00
 • Điện thoại: 0218.3881470

PGD Trần Hưng Đạo – Trực thuộc: CN Hoà Bình

 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hoà Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6 Mùa đông: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h00-17h00 Mùa hè:Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0218) 3899288

Chi nhánh/PGD BIDV Lương Sơn (1 PGD)

PGD Lương Sơn – Trực thuộc: CN Hoà Bình

 • Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hoà Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: (0218) 3823567

Chi nhánh/PGD BIDV Cao Phong (1 PGD)

PGD Cao Phong – Trực thuộc: CN Hoà Bình

 • Địa chỉ: Khu 5A, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hoà Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 07h00-11h30, Chiều: 13h00-17h00
 • Điện thoại: 218.3847999
Tags: