14 Chi nhánh, PGD BIDV ở Long An

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 14 chi nhánh, PGD ở tỉnh Long An. Trong đó, Thị xã Kiến Tường 01 điểm, Thành phố Tân An 02 điểm, Huyện Đức Hoà 02 điểm, Huyện Mộc Hoá 02 điểm, Huyện Cần Đước 01 điểm, Huyện Châu Thành 01 điểm, Huyện Bến Lức 01 điểm, Thị trấn Thạnh Hoá 01 điểm, Huyện Cần Giuộc 01 điểm, Huyện Vĩnh Hưng 01 điểm, Huyện Tân Thạnh 01 điểm, Huyện Tân Trụ 01 điểm.

Chi nhánh BIDV Thị xã Kiến Tường (1 PGD)

BIDV CN Mộc Hoá

 • Địa chỉ: Số 6, Đường 30/4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 723842828
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thành phố Tân An (2 PGD)

BIDV CN Long An

 • Địa chỉ: Số 140, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 72.3787878
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Đức Hoà (2 PGD)

PGD BIDV Hậu Nghĩa

 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Ô 7, Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 0723 811940
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Đức Hoà

 • Địa chỉ: Số 530C, Đường tỉnh 825, Khu vực 3, Thị trấn Đức Hoà, Huyện Đức Hoà, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (072) 3. 810 888
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Mộc Hoá(1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Cần Đước (1 PGD)

PGD BIDV Cần Đước

 • Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 826, ấp 4, Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 0272 3723444
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Châu Thành (1 PGD)

PGD BIDV Châu Thành

 • Địa chỉ: Số 190, Đường Đỗ Tường Phong, Khu phố 1, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 0272 3829 358
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Bến Lức (1 PGD)

PGD BIDV Bến Lức

 • Địa chỉ: Số 34A, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (072) 3. 633029 – (072) 3.871249
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Thạnh Hoá (1 PGD)

PGD BIDV Thạnh Hoá

 • Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Khánh , Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hoá, Thạnh Hoá, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 02723916458
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Cần Giuộc (1 PGD)

PGD BIDV Cần Giuộc

 • Địa chỉ: Số 69, Quốc lộ 50, Khu Phố 2, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 723.874771
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Vĩnh Hưng (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Tân Thạnh (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Tân Trụ (1 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)