06 Chi nhánh, PGD Vietcombank Kon Tum

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Kon Tum. Trong đó, thành phố Kon Tum có 03 điểm, huyện Đắk Hà có 01 điểm, huyện Đắk Tô có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thành phố Kon Tum (3 PGD)

PGD Vietcombank Duy Tân

 • Địa chỉ: Số 04 – 06 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3933668
 • Fax: 0260.3933665
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đỗ Nguyễn Nguyệt Hạnh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Trần Phú

 • Địa chỉ: 578 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3918007
 • Fax: 0260.3918006
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Cao Quốc Việt
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3703337
 • Fax: 0260.3913516
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lê Tấn Lân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đắk Hà (1 PGD)

PGD Vietcombank Đắk Hà

 • Địa chỉ: Số 296 Hùng Vương, Tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3825679
 • Fax: 0260.3825789
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Anh Tú
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đắk Tô (1 PGD)

PGD Vietcombank Đắk Tô

 • Địa chỉ: Số 346A-346B, khối 8, đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3933957
 • Fax: 0260.3933956
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Chí Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Ngọc Hồi (1 PGD)

PGD Vietcombank Ngọc Hồi

 • Địa chỉ: 957 Hùng Vương, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3885889
 • Fax: 0260.3885886
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Trần Thiện Viễn Phương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)