06 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Lào Cai

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Lào Cai. Trong đó, thành phố Lào Cai có 04 điểm, thị xã Sa Pa có 01 điểm, thị trấn Phố Lu có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thành phố Lào Cai (4 PGD)

PGD Vietcombank Cam Đường

 • Địa chỉ: Số 502 đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3886679 – 0214.3886639
 • Fax: 0214.3886776
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Trung Thành
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Kim Tân

 • Địa chỉ: Số 511 Hoàng Liên, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3789696 – 0214.3789898
 • Fax: 0214.3789678
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thị Thu Phương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 52 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3828396 – 0214.3828265
 • Fax: 0214.3828261 – 0214.3828326
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đặng Việt Hùng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Phố Mới

 • Địa chỉ: Số 263, đường Khánh Yên, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3865999
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Hoàng Phương Dung
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Sa Pa (1 PGD)

PGD Vietcombank Sa Pa

 • Địa chỉ: Số 575 đường Điện Biên Phủ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 02413. 888 836
 • Fax: 02413. 888 835
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Tuấn Anh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. TThứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Phố Lu (1 PGD)

PGD Vietcombank Phố Lu

 • Địa chỉ: Số 030, đường 15/10, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 02143.792.888 hoặc 02143.792.999
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Đỗ Trung Kiên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)